DayZ Livonia Edition
DayZ Livonia Edition

DayZ Livonia Edition

Bohemia Interactive a.s. • Hành động và phiêu lưu
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan

Tương tác của người dùng

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Nhiều người chơi trực tuyến trên máy chơi game console yêu cầu Xbox Game Pass Ultimate hoặc Thành viên Xbox Live Gold (đăng ký được bán riêng).

Mô tả

DayZ is a hardcore survival game where players must strive to endure a post-apocalyptic world populated by frenzied infected and other survivors. This bundle includes the main game – set on the original map of Chernarus – and the new Livonia DLC, which includes a whole new terrain. DayZ Chernarus – The iconic DayZ terrain, set in the post-soviet state of Chernarus and encompassing 230 km2 of hand-crafted environment based on real life locations. DayZ Livonia DLC – The brand-new 163 km2 map lets players experience the hardcore survival hit in a whole new environment. Players can put their survival skills to the test by venturing into the unfamiliar land of Livonia, and seeing just how long they can last in this deadlier-than-ever world.

Được phát hành bởi

Bohemia Interactive a.s.

Được phát triển bởi

Bohemia Interactive a.s.

Ngày phát hành

3/12/2019

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Phối hợp trực tuyến (2-60)
  • Nhiều người chơi trực tuyến (2-60)
  • 4K Ultra HD
  • Xbox Live