Candleman Complete Journey Bundle with Wenjia
Candleman Complete Journey Bundle with Wenjia

Candleman Complete Journey Bundle with Wenjia

E-Home Entertainment Development Co., Ltd • Hành động và phiêu lưu
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Sợ hãi

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

One of our best-selling game Wenjia is now added into Candleman Definitive Edition with no additional charge! This Bundle features: - Wenjia Standard Edition - Candleman Standard Edition - Candleman Lost Light(DLC)

Được phát hành bởi

E-Home Entertainment Development Co., Ltd

Được phát triển bởi

Spotlightor&Luoriver

Ngày phát hành

30/8/2019

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
  • Xbox Live