Baldur's Gate: Dark Alliance
Baldur's Gate: Dark Alliance

Baldur's Gate: Dark Alliance

Interplay Entertainment Corp. • Hành động và phiêu lưu • Đóng vai
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Bạo lực Mạnh

Mô tả

Experience the massively popular world of Baldur's Gate as never before. Baldur's Gate: Dark Alliance thrusts you into an epic Dungeons & Dragons adventure filled with intense action, intricate puzzles and sinister intrigue, where your mastery of cold steel and devastating spells is the only thing between you and ultimate evil.

Được phát hành bởi

Interplay Entertainment Corp.

Được phát triển bởi

Black Isle Studios

Ngày phát hành

7/5/2021

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-2)
 • 4K Ultra HD
 • 60fps+
 • Âm thanh Không gian
 • Xbox One X Nâng cao
 • Xbox achievements
 • Xbox presence
 • Xbox clubs
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live