Baldur's Gate: Dark Alliance II
Baldur's Gate: Dark Alliance II

Baldur's Gate: Dark Alliance II

Interplay Entertainment Corp. • Hành động và phiêu lưu • Đóng vai
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Tính năng Trợ năng 6
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Tính năng Trợ năng 6
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải, Chửi thề Nhẹ nhàng

Mô tả

Unspeakable evil has returned to the legendary city of Baldur's Gate. A call for adventurers echoes through the embattled land. Cunning warriors and bold magic users are desperately needed to reclaim Baldur's Gate from a dark sorcery that threatens all in its path.

Được phát hành bởi

Interplay Entertainment Corp.

Được phát triển bởi

Black Isle Studios

Ngày phát hành

20/7/2022

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Xbox local co-op (2-2)
 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • 60fps+
 • Âm thanh Không gian
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Bảng Trò chơi PC
 • Xbox achievements
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live