Back 4 Blood - Expansion 1: Tunnels of Terror

Back 4 Blood - Expansion 1: Tunnels of Terror

Warner Bros. GamesBắn súng
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Ngôn từ Mạnh

Tương tác của người dùng

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Tunnels of Terror features the all-new PvE areas “Ridden Hives", along with 2 new playable Cleaners, new Legendary Weapons, 12 weapon skins, new cards, 8 premium skins, and the fearsome Warped Ridden to discover below the depths of Evansburgh. With the launch of Tunnels of Terror, players can explore Ridden Hives. These labyrinthine tunnels promise incredible goods to those that brave its depths, but be warned--Ridden infest these passageways and there are new mutated strains that will hunt you down. Expansion 1 includes: All-New Ridden Hives PvE Activity 2 New Playable Cleaners 3 New Warped Ridden 8 Exclusive Character Skins 12 Exclusive Weapon Skins 15+ New Cards + More

Được phát hành bởi

Warner Bros. Games

Được phát triển bởi

Turtle Rock Studios

Ngày phát hành

4/12/2022

Có thể chơi được trên

  • PC
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Hoạt động với