Acalesia
Acalesia

Acalesia

Victory Road • Hành động và phiêu lưu • Trò chơi nền tảng
1 ngôn ngữ được hỗ trợ
1 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

Mô tả

Our attractive protagonist wishes for just two things — to save the princess and to become rich. Actually, he’s doing it just to get rich, but if the princess Celinda will be saved in the process, let’s consider it a nice bonus! To get all the treasures of Acalesia this hipster with a shotgun will have to fight hordes of monsters, sneak through a myriad of devious traps and reveal a few secrets of survival.

Được phát hành bởi

Victory Road

Được phát triển bởi

BAkau

Ngày phát hành

1/4/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live