A Space for the Unbound

A Space for the Unbound

Chorus Worldwide GamesHành động và phiêu lưu
Tính năng Trợ năng 6
Tính năng Trợ năng 6
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Sử dụng Rượu/Thuốc lá

Mô tả

A magical adventure about two high school sweethearts set at the end of their school days - and the end of the world. Explore a crumbling town and help friends face their inner demons, which could be the key to stopping reality itself disintegrating. And don’t forget to pet the cats.

Được phát hành bởi

Chorus Worldwide Games

Được phát triển bởi

Mojiken Studio/Toge Productions

Ngày phát hành

1/18/2023

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox Live