MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

XBOX

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE YAŞIYORSANIZ (VEYA ŞİRKETİNİZİN İŞ MERKEZİ ABD'DEYSE), LÜTFEN AŞAĞIDAKİ "BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATNAMESİ"Nİ OKUYUN. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİNİ BU BELİRLER.

Bu lisans koşulları siz ve Microsoft Corporation (veya bağlı kuruluşlarından biri) arasında bir sözleşmedir. Koşullar yukarıda adı geçen yazılım ve tüm Microsoft hizmet ve yazılım güncelleştirmeleri için geçerlidir (bu gibi hizmet veya güncelleştirmelerin yeni veya ek koşullar getirdiği ve bu koşulların gelecekte yürürlüğe girip daha önceden güncelleştirilmiş yazılım veya hizmetler üzerinde sizin sahip olduğunuz veya Microsoft'un sahip olduğu hakları değiştirmediği haller hariç). BU LİSANS KOŞULLARINI KABUL EDİYORSANIZ, AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİPSİNİZ. YAZILIMI KULLANARAK, BU KOŞULLARI KABUL EDERSİNİZ.

1. YÜKLEME VE KULLANIM HAKLARI.

a) Genel. Yalnızca Windows üzerinde kullanmak amacıyla, Microsoft Store hesabınızla ilişkilendirilmiş Microsoft hesabınıza bağlı en fazla on Windows 10/11 cihazınıza uygulamayı yükleyebilir ve uygulamanın bir örneğini çalıştırabilirsiniz.

b) Üçüncü Taraf Yazılımları. Yazılım, bu sözleşme kapsamında veya kendi koşulları uyarınca size lisanslanmış üçüncü taraf uygulamaları içerebilir. Varsa; üçüncü taraf uygulamalarının koşulları, bildirimleri ve onayları http://aka.ms/thirdpartynotices adresinde veya uygulamayla birlikte gelen bildirim dosyasında bulunabilir. Bu gibi uygulamalar farklı sözleşmeler ile yönetiliyor olsa da aşağıdaki hasarlara ilişkin sorumluluk reddi, sınırlamalar ve hariç tutmalar yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir.

c) Açık Kaynaklı Bileşenler. Yazılım, kaynak koduna erişim yükümlülükleri içeren açık kaynak lisansları kapsamında lisanslanmış telif haklarına tabi üçüncü taraf yazılımları içerebilir. Bu lisansların kopyaları ThirdPartyNotices dosyasında veya yazılımla birlikte gelen başka bir bildirim dosyasında bulunur.

d) Microsoft Hizmet Sözleşmesi. Yazılımın bazı özellikleri çevrimiçi hizmetlere erişim sağlar veya çalışmak için bunlara gerek duyar. Bu hizmetlerin kullanımı (yazılımın değil) http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 adresinden erişebileceğiniz Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ndeki ayrı koşul ve gizlilik ilkeleri ile yönetilir. Lütfen bunları okuyun. Hizmetler tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

2. VERİ TOPLAMA. Yazılım, hakkınızda ve yazılımı nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplayabilir ve bu bilgileri Microsoft'a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri hizmet sunma ve Microsoft'un ürün ve hizmetlerini iyileştirme amaçlı kullanabilir. Varsa, katılmama haklarınız ürün belgelerinde açıklanmaktadır. Yazılımdaki bazı özellikler, yazılımı kullanan veya yazılıma erişen uygulama kullanıcılarınızdan veri toplanmasını etkinleştirebilir. Uygulamalarınızda veri toplamayı etkinleştirmek için bu özellikleri kullanırsanız, kullanıcıdan gerekli izinleri almak ve kullanıcılara verilerini nasıl kullandığınız, topladığınız ve paylaştığınız hakkında doğru bilgi veren erişilebilir bir gizlilik ilkesine sahip olmak gibi geçerli yasaların gerekliliklerine uymanız gerekir. Microsoft'un veri toplama ve kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi ürün belgelerinde ve https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 adresinde yer alan Microsoft Gizlilik Bildirimi'nde bulabilirsiniz. Microsoft Gizlilik Bildirimi'nin geçerli tüm hükümlerine uymayı kabul edersiniz.

3. LİSANS KAPSAMI. Yazılım lisanslanır, satılmaz. Microsoft diğer tüm hakları saklı tutar. Geçerli yasalar bu sınırlamaya rağmen size daha fazla hak vermedikçe şunları yapamazsınız (ve yapmaya hakkınız yoktur):

a) yazılımdaki herhangi bir teknik kısıtlamayı, yazılımı sadece sizin belirli şekillerde kullanmanızı sağlayacak şekilde aşmak;

b) yazılıma dahil edilebilecek belirli açık kaynaklı bileşenlerin kullanımını yöneten üçüncü taraf lisans koşullarının gerektirdiği durumlar dışında yazılıma ters mühendislik uygulamak, yazılımı kaynak koduna dönüştürmek veya parçalarına ayırmak ya da bunları yapmaya çalışmak;

c) Microsoft'un veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;

d) yazılımı ticari, kâr amacı gütmeyen veya gelir getiren aktivitelerde kullanmak;

e) yazılımı yasalara aykırı herhangi bir şekilde ya da kötü amaçlı yazılım oluşturma veya yayma amaçlı kullanmak; ya da

f) yazılımı paylaşmak, yayımlamak, dağıtmak veya kiralamak, yazılımı tek başına bir çözüm olarak başkalarının kullanımına sunmak ya da yazılımı veya bu sözleşmeyi üçüncü bir tarafa devretmek.

4. VİDEO CODEC'LERİ. BU ÜRÜN, TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYACAK ŞEKİLDE (i) YUKARIDA BELİRTİLEN STANDARTLARA ("VİDEO STANDARTLARI") UYGUN ŞEKİLDE VİDEO KODLAMASI VEYA (ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR AKTİVİTEDE TÜKETİCİ TARAFINDAN KODLANAN VEYA BÖYLE BİR VİDEOYU SAĞLAMA LİSANSI BULUNAN BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN EDİNİLEN BİR AVC, VC-1 VE MPEG-4 PART 2 VİDEOSUNU DEŞİFRE ETMESİ İÇİN AVC, VC-1 VE MPEG-4 PART 2 GÖRSEL PATENT PORTFÖYÜ LİSANSLARI KAPSAMINDA LİSANSLANMIŞTIR. FARKLI BİR KULLANIM İÇİN LİSANS VERİLMEZ VEYA İMA EDİLMEZ. MPEG LA, L.L.C.'DEN EK BİLGİ EDİNEBİLİRSİNİZ. http://aka.ms/mpegla ADRESİNE GÖZ ATIN.

5. İHRACAT KISITLAMALARI. Yazılım için geçerli olup varış noktası, son kullanıcı ve son kullanıma yönelik kısıtlamalar içeren yurt içi ve uluslararası tüm ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uymanız gerekir. İhracat kısıtlamaları hakkında daha fazla bilgi için http://aka.ms/exporting adresini ziyaret edin.

6. DESTEK HİZMETLERİ. Microsoft bu sözleşme kapsamında yazılım için herhangi bir destek hizmeti sunmakla yükümlü değildir. Tüm destekler "olduğu gibi", "garanti verilmeksizin" ve herhangi bir teminat olmadan sunulur.

7. GÜNCELLEŞTİRMELER. Yazılım belirli aralıklarla güncelleştirmeleri kontrol edebilir ve bu güncelleştirmeleri sizin için indirip yükleyebilir. Güncelleştirmeleri yalnızca Microsoft'tan ve yetkili kaynaklardan edinebilirsiniz. Güncelleştirmeleri alabilmeniz için Microsoft'un sisteminizi güncelleştirmesi gerekebilir. Ek bir bildirim almadan bu otomatik güncelleştirmeleri almayı kabul edersiniz. Güncelleştirmeler mevcut tüm yazılımları, özellikleri, hizmetleri veya çevre birimi cihazlarını içermeyebilir ya da desteklemeyebilir.

8. BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATNAMESİ. Bu Bölüm Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız (veya bir şirket olarak iş merkeziniz ABD'deyse) geçerlidir. Microsoft ile aranızda bir anlaşmazlık varsa, siz ve Microsoft bu anlaşmazlığı 60 gün boyunca gayri resmi olarak çözmeyi denemeyi kabul edersiniz. Anlaşmaya varamamanız halinde siz ve Microsoft, Federal Tahkim Kanunları ("FAA") uyarınca Amerikan Tahkim Kurulu huzurunda bağlayıcı münferit tahkimi ve mahkemede hakim veya jüri karşısında dava açmamayı kabul edersiniz. Bunun yerine, kararı tarafsız bir hakem verir. Toplu davalara, toplu tahkim yargılamalarına, özel başsavcı eylemlerine ve bir kişinin temsilci sıfatıyla bulunduğu adli muamelelere veya tüm tarafların rızası olmadan münferit adli muamelelerin birleştirilmesine izin verilmez. Tahkim sözleşmesinin tamamı daha fazla koşul içerir ve http://aka.ms/arb-agreement-1 adresinde yer alır. Siz ve Microsoft bu koşulları kabul edersiniz.

9. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ. Bu sözleşme ve Microsoft'un ilaveler, güncelleştirmeler veya üçüncü taraf uygulamaları için sunacağı diğer tüm koşullar, yazılım için sözleşmenin bütünlüğünü oluşturur.

10. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN GEÇERLİ YASALAR VE YER. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Kanada'da edindiyseniz; bu sözleşmenin yorumlanmasını, ihlal hak taleplerini ve diğer tüm hak taleplerini (tüketicinin korunması, haksız rekabet ve haksız muamele hak talepleri dahil olmak üzere) kanunlar ihtilafı dikkate alınmaksızın bulunduğunuz eyalet veya ilin (işletmeler için iş merkezinin bulunduğu yerin) yasaları yönetir. Bununla birlikte, tahkimlerle ilgili her şeyi FAA yönetir. Yazılımı başka bir ülkede edindiyseniz, o ülkenin yasaları geçerlidir ancak tahkimlerle ilgili her şeyi FAA yönetir. ABD federal yargısı geçerliyse, siz ve Microsoft tahkimler hariç tüm ihtilaf durumlarında münhasır yargı yetkilisinin ve yerinin Washington, King County'deki federal mahkeme olduğunu kabul edersiniz. ABD federal yargısı geçerli değilse, siz ve Microsoft tahkimler hariç tüm ihtilaf durumlarında münhasır yargı yetkilisinin ve yerinin Washington, King County Temyiz Mahkemesi olduğunu kabul edersiniz.

11. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİKLİKLER. Bu sözleşme, belirli yasal hakları açıklar. Bulunduğunuz eyalet, il veya ülkenin yasaları kapsamında tüketici hakları dahil olmak üzere farklı haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft ile olan ilişkinizden ayrı ve hariç olarak, yazılımı edindiğiniz üçüncü tarafa istinaden haklarınız da olabilir. Bulunduğunuz eyaletin, ilin veya ülkenin yasaları izin vermediği sürece bu sözleşme bahsi geçen diğer hakları değiştirmez. Örneğin, yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinden edindiyseniz veya ilgili ülkelerin mecburi yasaları geçerliyse, sizin için aşağıdaki hükümler geçerlidir:

a) Avustralya. Avustralya Tüketici Yasaları hükmünce nizami garantileriniz vardır ve bu sözleşmedeki hiçbir şey bu hakları etkileme amacı gütmez.

b) Kanada. Bu yazılımı Kanada'da edindiyseniz; otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek (buna rağmen internete tekrar bağlanırsanız ve bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri kontrol etmeye ve yüklemeye devam eder) veya uygulamayı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa, ürün belgeleri belirli cihazınız veya yazılımınız için güncelleştirmeleri nasıl kapatacağınızı belirtebilir.

c) Almanya ve Avusturya.

i. Garanti. Uygun şekilde lisanslanmış yazılım, yazılımla birlikte gelen Microsoft materyallerinde nasıl belirtildiyse büyük oranda o şekilde çalışacaktır. Ancak Microsoft, lisanslı yazılıma ilişkin sözleşmeye dayalı herhangi bir garanti vermez.

ii. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kasıtlı ihlal, ağır ihmal, Ürün Sorumluluğu Yasalarına dayalı hak talepleri ve ölüm veya fiziksel yaralanma durumlarında Microsoft, yazılı hukuk uyarınca sorumludur.
Yukarıdaki ii. maddeye tabi olarak Microsoft, hafif ihmallerden yalnızca yerine getirilmesi bu sözleşmenin ifasını kolaylaştıran, ihlali sözleşmenin amacını tehlikeye atan ve tarafların sürekli uyması beklenen sözleşmeden doğan bu önemli yükümlülükleri ("akitten doğan mesuliyetleri") ihlal etmesi durumunda sorumlu tutulur. Diğer hafif ihmal durumlarında Microsoft, hafif ihmalden sorumlu tutulmaz.

12. GARANTİ REDDİ. YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" LİSANSLANIR. YAZILIMI KULLANMA RİSKİ SİZE AİTTİR. MICROSOFT AÇIK TEMİNAT, GARANTİ VEYA ŞART VERMEZ. MICROSOFT; PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HAK İHLALİ GİBİ ZIMNİ GARANTİLERİ GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HARİÇ TUTAR.

13. HASARLARA İLİŞKİN SINIRLAMALAR VE HARİÇ TUTMALAR. MUKADDEM GARANTİ FERAGATNAMESİNE RAĞMEN TAZMİNAT ALMAK İÇİN YASAL DAYANAĞINIZ VARSA, DOĞRUDAN HASARLAR İÇİN MICROSOFT VE TEDARİKÇİLERİNDEN EN FAZLA 5,00 USD TAZMİNAT ALABİLİRSİNİZ. NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN HASARLAR, KÂR KAYBI VE ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ HASARLAR İÇİN TAZMİNAT ALAMAZSINIZ.

Bu sınırlama, geçerli yasaların izin verdiği ölçüde (a) yazılımla ilişkili her şeyi, hizmetleri, üçüncü taraf internet sitelerindeki veya üçüncü taraf uygulamalarındaki içerikleri (kod dahil olmak üzere) ve (b) sözleşme, teminat, garanti veya şart ihlal hak taleplerini; kusursuz sorumluluk, ihmal veya diğer muameleleri ve diğer hak taleplerini kapsar.

Microsoft'un hasar ihtimalini bildiği veya bilmesi gerektiği durumları da kapsar. Yukarıdaki sınırlamalar ve hariç tutmalar; bulunduğunuz eyalet, il veya ülke arızi, netice kabilinden doğan veya diğer hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermiyorsa sizin için geçerli olmayabilir.