Xbox Şeffaflık Raporu

Xbox Şeffaflık Raporu, Microsoft'un Xbox platformundaki içerikleri yönetmek amacıyla gerçekleştirdiği çok sayıda eylemi içerir. Hedefimiz, topluluğumuzun güvenlikle ilgili yaklaşımımızı ve uygulamalarımızı anlayabilmesi için sahne arkasında yapılan çalışmaları sizinle paylaşmaktır. Xbox, Xbox Şeffaflık Raporu'nu yılda iki kez yayımlamayı hedeflemektedir.

En son raporu indirin: Ocak - Haziran 2023

RAPORU İNDİRİN