Xbox Live Müşterileri için Microsoft Kullanım Kuralları

Bu belge en son Ağustos 2015'te güncellendi

Negatifi önleyin.

Pozitifi destekleyin.

Xbox Live Müşterileri için Microsoft Kullanım Kuralları

Xbox Live, çevrimiçi oyun topluluğunuzdur. Xbox Live'da Microsoft'un Kullanım Kurallarını takip ederek herkes için eğlenceli bir yer olmasını sağlayın. İşte Xbox Live davranışlarında uygulanacak Kullanım Kuralları için basit bir rehber:

 • Davranışınızın ve İçeriğin kendinizi ve Xbox Live'daki diğer kişileri nasıl etkileyeceğini düşünün. Pozitif etkiyi destekleyin, negatif etkiyi önleyin.
 • Negatif etkinin sizin için Sonuçları olabilir.

Daha fazla ayrıntıya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

XBOX LIVE DAVRANIŞLARI

Xbox Live'da neler davranış olarak kabul edilir?

Davranış; kendinizi, diğerlerini, Microsoft'u ya da Xbox Live'ı etkileyen herhangi bir şeydir.

Xbox'ta yasaklanmış davranışlara örnekler nelerdir?

(Not: Aşağıdaki örnekler Microsoft Kullanım Kuralları tarafından yasaklanmış Davranışlara sadece birkaç örnektir. Herhangi bir davranışın bu listede olmaması ilgili davranışı kabul edilebilir kılmaz.)

 • Yasaklanmış içerik oluşturmayın, paylaşmayın, kullanmayın ya da tanıtmayın.
 • Yasa dışı etkinliklerde bulunmayın. Örneğin şunları yapmayın:
  • Diğer kişileri fiziksel olarak yaralamak üzere tehdit etmek
  • Bir kişi, ürün, işletme ya da grup hakkında yalan haber yaymak
  • Bir kişinin, özel kalmasını tercih ettiğini bilmenize rağmen çıplak fotoğrafını paylaşmak
  • İstediğiniz bir şeye sahip olmadığınızda zorla yaptırmak ya da diğer durumlarda tehdit etmek
 • Zarar vermeyin ya da taciz etmeyin. Örneğin şunları yapmayın:
  • Kendinize zarar veren eylemlerde bulunmak
  • İnsanlar ya da hayvanlara karşı şiddeti teşvik etmek
  • Diğer kişilere bağırmak, sindirmek ya da korkutmak
  • Başka bir kişinin gizliliğini ihlal etmek (örneğin bir kişinin ev adresi gibi kişisel bilgilerini paylaşmak)
  • Hesabınızı, cihazlarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumamak (örneğin kullanıcı bilgilerinizi ödünç vermek, gizli bilgilerinizi herkese açık bir şekilde paylaşmak, cihazlarınızı yönetmemek)
 • Microsoft, Xbox Live ya da başka bir kişinin cihazına zarar vermeyin. Örneğin şunları yapmayın:
  • Kötü amaçlı yazılımların bağlantılarını paylaşmak
  • Başka bir kişinin ağlarına ya da cihazlarına erişim olanaklarına müdahale etmek
  • Xbox Live'a müdahale etmek
 • Hile yapmayın ya da kurcalamayın. Örneğin şunları yapmayın:
  • Yetkisiz donanım ya da yazılım kullanmak
  • Oyun açıklarından ya da teknik sorunlarından yararlanmak
  • Hesap profilinizde ya da içeriğinde yetkisiz değişiklikler yapmak (örneğin ayrıcalık, Avatar, oyun kayıtları, Oyuncu Puanı, başarılar)
  • Yetkisiz yazılım ya da yöntemler kullanan birisiyle bilerek oynamak
 • Başka bir kişinin içeriğini korsan bir şekilde ya da izni olmadan kullanmayın. Örneğin şunları yapmayın:
  • Size izin verilenden daha geniş bir şekilde içerik paylaşmak
  • Başka bir kişinin fikri mülkiyetini izni olmadan kullanmak (örneğin telif hakları, ticari sırlar)
  • Yasal olarak elde edilmemiş ya da korsan oyunları oynamak
  • Hizmet üzerinden oynanması onaylanmadan önce bir oyunu oynamak
 • Dolandırıcılık faaliyetleri ya da yetkisiz işlemlerde bulunmayın. Örneğin şunları yapmayın:
  • Hesaplarınıza ya da Oyuncu Etiketinize erişimi üçüncü şahıslara açmak, satmak ya da diğer durumlarda sunmak.
  • Sahip olmadığınız hesaplara erişmek ya da erişme girişiminde bulunmak
  • Yetkisiz satıcılardan üyelik, oyun, hediye kartları, hesap kredisi ya da içerik almak
  • Üyelik, oyun, hediye kartları, hesap kredisi, içerik ya da donanım için dolandırıcılık yöntemlerini kullanmaya çalışmak ya da paylaşmak
  • Üyelikler, oyunlar, hediye kartları, hesap kredisi ya da içerik için hizmetlerin ya da oyun içi içeriğin ticaretini yapmak üzere hesabınızı kullanmak
  • Xbox Live'ın herhangi bir kısmını yeniden satmak ya da dağıtmak
  • Başka bir kişiymiş gibi davranmak (örneğin Microsoft çalışanı, moderatörler, oyun geliştiricileri, yayıncılar ya da diğer Xbox partnerlerinin çalışanları)
 • Ticari amaçlar için Xbox Live kullanmayın. Örneğin şunları yapmayın:
  • Bir ticari kuruluş için hesap oluşturmak
  • Xbox Live'da herhangi bir ürün ya da hizmetin reklamını yapmak
 • Yasaklanmış Davranışları desteklemeyin.

XBOX LIVE'DAKİ İÇERİKLER

Neler Xbox Live'daki içerikler olarak kabul edilir?

İçerik, Oyuncu etiketleri, profil bilgileri, oyun içi içerik ve videolar gibi başka bir kişi tarafından görülebilen ya da duyulabilen ya da diğer durumlarda deneyim yaşanmasına neden olan tarafınızca oluşturulmuş, paylaşılmış, kullanılmış ya da tanıtılmış her şeydir.

Xbox Live'da yasaklanmış içeriklere örnekler nelerdir?

(Not: Aşağıdaki örnekler Microsoft Kullanım Kuralları tarafından yasaklanmış İçeriklere sadece birkaç örnektir. Herhangi bir davranışın bu listede olmaması ilgili davranışı kabul edilebilir kılmaz.)

 • Yasa dışı nitelik taşıyan içerik. Örneğin:
  • Kumar, korsanlık, çocuk pornografisi, müstehcenlik ya da suç faaliyetleri
  • Yasal sınırın altında alkol kullanımı, yasa dışı ilaç kullanımı ya da ilaç kullanımıyla bağlantılı sosyal olarak sorumsuz davranışlar (örneğin alkol alma ve araç kullanma)
  • Terörizm (örneğin bomba ya da başka silah yapma talimatları)
  • Kimlik hırsızlarına yardımcı olabilecek bilgiler (örneğin resmi kimlik numarası)
 • Kendiniz ya da bir hayvan da dahil olmak üzere bir kişiye zarar verecek ya da taciz edebilecek içerik. Örneğin:
  • Saygısız kelimeler ya da ifadeler
  • İntiharla ilgili içerik
  • (Not: Aşağıdaki örnekler Microsoft Kullanım Kuralları tarafından yasaklanmış davranış türlerine sadece birkaç örnektir. Herhangi bir davranışın bu listede olmaması ilgili davranışı kabul edilebilir kılmaz.)
  • Irk, etnisite, milliyet, dil, cinsiyet, yaş, engellilik durumu, yaşlılık durumu, din ya da cinsel yönelim/ifadeye dayalı gruplar da dahil olmak üzere belirli bir gruba ait kişilere yöneltilen negatif konuşma (nefret konuşmaları ya da zarar verme tehditleri de dahil olmak üzere)
  • "Gürültü", Xbox Live'da başka bir kişi ya da grubun bir oyun ya da uygulamayı keyifli bir şekilde kullanmasıyla çakışmak ya da engellemek amacıyla aşırı konuşmadır
  • Hayvan tacizini gösteren ya da destekleyen içerik
 • Tartışmalı içerik. Örneğin:
  • Cinsel, kışkırtıcı, pornografik ya da yetişkin içerik
  • Şiddet içeren içerik
  • Tartışmalı dini içerik
  • Kötü şöhrete sahip kişiler ya da kurumlar ile ilgili herhangi bir şey
  • Hassas nitelikte güncel ya da tarihi olaylar ile ilgili herhangi bir şey
 • Yetkisiz içerik. Örneğin:
  • Kullanmak üzere izniniz olmayan resimler ya da diğer içerikler
  • Yasa dışı bir şekilde elde edilen videolar
 • Yasaklanmış herhangi bir içerikle ilgili kelimeler, ifadeler, kelime oyunları, resimler ya da betimlemeleri destekleyen ya da izlenim oluşturan içerik

SONUÇLAR

Microsoft Kullanım Kurallarının ihlali aşağıdaki eylemlere ya da başka eylemlere neden olabilir:

 • Uygunsuz bir Oyuncu Etiketi oluşturursanız yeni bir Oyuncu Etiketinin otomatik olarak atanması
 • Uygunsuz İçerik oluşturur ya da kullanırsanız içeriğin silinmesi.
 • Herhangi bir hizmeti kötüye kullanırsanız Xbox Live hizmetlerinin kullanımında kısıtlamalar (örneğin haberleşme, çok oyuncu, hesap erişimi).
 • Hacking, modding, profil üzerinde oynama, dolandırıcılık, hesap veya Oyuncu Etiketi ticareti ya da hırsızlığı, ciddi ırkçı söylemler, Xbox çalışanı gibi davranma, çıplaklık, tekrar eden uygunsuz Oyuncu Etiketi ya da profil içeriği kullanımı, kimlik hırsızlığı sitelerine ait URL'lerin dağıtımı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ciddi bir ihlal gerçekleştirirseniz kalıcı olarak üyeliğiniz askıya alınabilir ya da cihazınız engellenebilir.
 • Üyeliğin askıya alınmasını alternatif hesaplar ve/veya cihazlar kullanarak aşmaya çalışırsanız üyeliğiniz kalıcı olarak askıya alınır ya da cihazınız kalıcı olarak engellenir.
 • İhlaller tekrar ederse kalıcı olarak üyeliğiniz askıya alınabilir ya da cihazınız engellenebilir.

ÜYELİĞİNİZ KALICI OLARAK ASKIYA ALINDIKTAN SONRA ASKIYA ALINAN HESAPLA İLGİLİ OLARAK TÜM İÇERİK LİSANSLARINIZ, GOLD ÜYELİK SÜRENİZ VE MICROSOFT HESABI BAKİYENİZİ KAYBEDERSİNİZ.

ŞİKAYETLER

Microsoft Kullanım Kurallarını ihlal eden bir Davranış ya da İçerik ile karşılaşırsanız yasaklanmış Davranış ya da İçerik için herhangi bir misillemede bulunmayın. Misilleme yerine şunları yapabilirsiniz: