Among Us - Hamster Pet Bundle
Among Us - Hamster Pet Bundle

Among Us - Hamster Pet Bundle

Innersloth • บู๊และผจญภัย
ต้องมีเกม
ต้องมีเกม
สำหรับอายุ 7 ปีขึ้นไป
7+
มีเนื้อหารุนแรงเล็กน้อย

เนื้อหานี้ต้องใช้เกม (แยกจำหน่าย)

คำอธิบาย

Among Us Hamster Pet Bundle จะเพิ่ม สัตว์เลี้ยงใหม่สองตัว: แฮมสเตอร์และสุนัข!

เผยแพร่โดย

Innersloth

พัฒนาโดย

Innersloth

เล่นได้บน

  • พีซี

ทำงานร่วมกับ