Sport Topwater Night Pack — 1
Sport Topwater Night Pack — 1

Sport Topwater Night Pack — 1

Fishing Planet LLC • เกมสำหรับเด็กและครอบครัว
ต้องมีเกม
ต้องมีเกม

เนื้อหานี้ต้องใช้เกม (แยกจำหน่าย)

คำอธิบาย

Sport Topwater Night Pack contains all the top-notch sport edition tackle for the most visual and emotional topwater & night fishing adventures! Confront those scaly underwater adversaries and the challenges of pro-style fishing with the right weapons at hand! Sport Topwater Night Pack includes: * 20 BAITCOINS * 20 Storage Slots * 1 Tackle Setup Slot SPORTY RODS ‘N REELS Rod: * BassCaster 7' 3" (220) Sport NE - Length: 7' 3"(2.2 m); Lure Weight: 3/8-1 3/7 Oz. (10–40 g); Power: Heavy; Line Weight: 7.5–23 Lb (3.5–10.5 kg); Action: Fast Reel: * Counsellor 3500 P Sport - Ratio: 6.2:1; Recovery: 29.5"(75 cm); Capacity: mono 12/120 (0.3/120), braid 20/160 (0.23/160); Max Drag: 23 Lb (10.5 kg) TERMINAL TACKLE Lines: * Braid .009" (0.23 mm) - Test: 20 Lb. (9.1 kg) * Fluoro .016" (0.4 mm) - Test: 20 Lb. (9.1 kg) * TopWater Lures: Frog-popper 5/8 Oz. (18 g), #3/0 (x2); Frog 1/2 Oz.(14 g), #2/0 (x2); Walker 1/2 Oz.(14 g), #3/0 (x2); Popper 3/4 Oz. (21 g), #4/0 (x2) * Jig Baits: Shad 3" (7 cm), Worm 5" (12.5 cm) * Jig Heads: JigHead 1/2 Oz. (14 g), #2/0; 6/7 Oz. (25 g), #4/0 * Narrow Spoon 3/4 Oz. (21 g), #3/0 (x2) EQUIPMENT * FishCabin M Keepnet - Max Single Fish Weight: 15 Lb. (7 kg); Total Fish Weight: 66 Lb. (30 kg)

เผยแพร่โดย

Fishing Planet LLC

พัฒนาโดย

Fishing Planet LLC

วันที่วางจำหน่าย

27/9/2562

เล่นได้บน

  • พีซี
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

ทำงานร่วมกับ