Order of Battle: Red Storm
Order of Battle: Red Storm

Order of Battle: Red Storm

Slitherine Ltd. • เกมวางแผน
ต้องมีเกม
ต้องมีเกม
สำหรับอายุ 7 ปีขึ้นไป
7+
มีเนื้อหารุนแรงเล็กน้อย, มีเนื้อหารุนแรงโดยนัย

เนื้อหานี้ต้องใช้เกม (แยกจำหน่าย)

คำอธิบาย

Red Storm, the third Soviet-themed DLC for Order of Battle, covers the battles of the Red Army between 1943 and 1945. The campaign begins with the fierce tank battle near Prokhorovka during Operation Citadel, the last grand German summer offensive on the Eastern Front in mid-1943. Following the failure of Citadel the Red Army will almost always be on the offensive. Like in the previous Soviet DLCs, Red Star and Red Steel, Red Storm includes both famous and crucial battles as well as operations that are less known or limited in scope, but still provide unique challenges. So while the Eastern Front is known mostly for large land battles, a few operations with amphibious and naval elements, like the Kerch-Eltigen landings and the liberation of Crimea, were added. An optional scenario roughly in the middle of the campaign depicts key aspects of partisan warfare in Byelorussia. Most core units cannot be used here, and the scenario can be skipped entirely if the player prefers more conventional battles. But winning it offers additional benefits in Operation Bagration, the huge offensive against Army Group Center in the same region a few months later. The ultimate goal of this campaign is of course the defeat of the Third Reich in the Battle of Berlin. But Red Storm does not stop there - players can opt for another battle after the fall of Berlin and take their core army to the Far East to defeat Japanese forces in the last major Soviet offensive of World War 2 in Manchuria.

เผยแพร่โดย

Slitherine Ltd.

พัฒนาโดย

The Artistocrats

วันที่วางจำหน่าย

23/6/2564

เล่นได้บน

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

ทำงานร่วมกับ