Beskrivning av Microsofts regler för uppförande för Xbox Live-kunder

Dokumentet uppdaterades senast: augusti 2015

Undvik det negativa.

Bidra till det positiva.

Beskrivning av Microsofts regler för uppförande för Xbox Live-kunder

Xbox Live är din onlinespelcommunity. Bidra till att göra den roligare för alla genom att följa Microsofts regler för uppförande på Xbox Live. Här följer en enkel guide om hur du tillämpar reglerna på ditt uppförande i Xbox Live:

 • Tänk på hur ditt uppförande och innehåll påverkar dig själv och andra på Xbox Live. Bidra till en positiv påverkan och undvik en negativ.
 • En negativ påverkan kan leda till följder för dig.

Mer information finns nedan.

UPPTRÄDANDE I XBOX LIVE

Vad räknas som uppförande i Xbox Live?

Uppförande avser allt du gör som påverkar dig själv, andra, Microsoft eller Xbox Live.

Finns det exempel på förbjudet uppförande på Xbox?

(Obs! Exemplen nedan är inte en fullständig lista över uppförande som är förbjudet av Microsofts regler för uppförande. Bara för att något inte står med i listan innebär det inte att det är OK.)

 • Du får inte skapa, dela, använda eller främja förbjudet innehåll.
 • Du får inte delta i olaglig verksamhet. Du får till exempel inte:
  • Hota att fysiskt skada andra
  • Sprida lögner om någon, en produkt, ett företag eller en grupp
  • Publicera en nakenbild när du vet att personen på bilden vill att den ska hållas privat
  • Utsätta någon för utpressning eller på annat sätt hota med åtgärder om du inte får något du vill ha
 • Du får inte skada eller trakassera. Du får till exempel inte:
  • Främja självskadebeteende
  • Uppmuntra till våld mot personer eller djur
  • Skrika åt, skrämma eller mobba andra
  • Kränka någon annans integritet (till exempel dela någon annans personliga information, som hemadress)
  • Låta bli att skydda ditt konto, dina enheter och din personliga information (till exempel låna ut dina kontouppgifter, publicera din privata information, låta bli att ha koll på dina enheter)
 • Du får inte skada Microsoft, Xbox Live eller någon annan persons enhet. Du får till exempel inte:
  • Publicera länkar till skadliga program
  • Hindra någon annan från att komma åt sitt nätverk eller sin enhet
  • Hindra eller ingripa mot Xbox Live
 • Du får inte fuska eller manipulera. Du får till exempel inte:
  • Använda maskin- eller programvara som inte har godkänts
  • Utnyttja sårbarhet eller buggar i spel
  • Göra otillåtna modifieringar av din kontoprofil eller dess innehåll (till exempel medlemskapsperiod, avatar, sparade spel, gamerscore, achievements)
  • Avsiktligt spela med någon som använder ej godkänd programvara eller otillåtna metoder
 • Du får inte piratkopiera eller använda någon annans innehåll utan tillstånd. Du får till exempel inte:
  • Dela innehåll mer än tillåtet
  • Använda någon annans immateriella rättigheter utan tillstånd (till exempel upphovsrätt, företagshemligheter)
  • Spela med programvara som du har förvärvat på otillåtet sätt eller med piratkopierade spel
  • Spela ett spel innan det har godkänts för spel på tjänsten
 • Du får inte delta i bedrägerier eller obehöriga transaktioner. Du får till exempel inte:
  • Låna ut, överföra, sälja eller på annat sätt ge utomstående åtkomst till dina konton eller gamertags
  • Logga in på eller försöka logga in på ett konto som du inte äger
  • Köpa medlemskap, spel, presentkort, kontokredit eller innehåll av ej godkända parter
  • Försöka använda eller dela bedrägliga metoder för att skaffa medlemskap, spel, presentkort, kontokredit, innehåll eller maskinvara
  • Använda ditt konto för att handla med tjänster eller spelinnehåll mot medlemskap, spel, presentkort, kontokredit eller innehåll
  • Sälja eller distribuera vidare någon del av Xbox Live
  • Utge dig för att vara en annan person (till exempel Microsoft-anställda, moderatorer, anställda hos spelutvecklare, spelutgivare eller andra Xbox-partners)
 • Använd inte Xbox Live i kommersiellt syfte. Du får till exempel inte:
  • Skapa ett konto för ett företag
  • Göra reklam för någon produkt eller tjänst på Xbox Live
 • Du får inte främja förbjudet uppförande.

XBOX LIVE-INNEHÅLL

Vad räknas som Xbox Live-innehåll?

Innehåll är allt du skapar, delar, använder eller främjar som någon annan kan se eller höra eller på annat sätt uppleva, till exempel gamertags, profilinformation, spelinnehåll och videor.

Finns det exempel på förbjudet Xbox Live-innehåll?

(Obs! Exemplen nedan är inte en fullständig lista över innehåll som är förbjudet av Microsofts regler för uppförande. Bara för att något inte står med i listan innebär det inte att det är OK.)

 • Olagligt innehåll. Till exempel:
  • Hasardspel, piratkopiering, barnpornografi, förargelseväckande innehåll eller brottslig verksamhet
  • Alkoholkonsumtion bland minderåriga, illegal droganvändning eller socialt ansvarslöst beteende i samband med droganvändning (till exempel rattfylleri)
  • Terrorism (till exempel innehåll som lär andra hur man tillverkar bomber eller vapen)
  • Information som kan bidra till identitetsstöld (till exempel personnummer)
 • Innehåll som kan skada eller besvära en person, inklusive dig själv eller ett djur. Till exempel:
  • Svordomar eller hädelser
  • Självmordsrelaterat innehåll
  • (Obs! Exemplen nedan är inte en fullständig lista över uppförande som är förbjudet av Microsofts regler för uppförande. Bara för att något inte står med i listan innebär det inte att det är OK.)
  • Negativa uttalanden (inklusive hets mot eller hot om skada) som riktas mot människor som tillhör en grupp, inklusive grupper baserade på ras, etnicitet, nationalitet, språk, kön, ålder, handikapp, veteranstatus, religion, sexuell läggning eller könsuttryck
  • Högljuddhet och överdrivet talande som syftar till att störa eller avbryta en annan persons eller grupps möjlighet att spela spel eller använda appar på Xbox Live
  • Innehåll som visar eller främjar djurplågeri
 • Kontroversiellt innehåll. Till exempel:
  • Innehåll av sexuell eller provokativ natur, pornografi och barnförbjudet innehåll
  • Våldsinnehåll
  • Kontroversiellt religiöst innehåll
  • Innehåll om ökända personer eller organisationer
  • Innehåll om känsliga aktuella eller historiska händelser
 • Obehörigt innehåll. Till exempel:
  • Bilder och annat innehåll som du inte har tillstånd att använda
  • Videor som du har förvärvat på olagligt sätt
 • Innehåll som främjar, låter som eller ser ut som ord, fraser, ordvitsar, bilder eller bildspråk som hänvisar till förbjudet innehåll

FÖLJDER

Om du bryter mot Microsofts regler för uppförande kan du bli föremål för dessa eller andra åtgärder:

 • Om du skapar en olämplig gamertag tilldelas du automatisk en ny gamertag.
 • Om du skapar eller använder olämpligt innehåll kan det tas bort.
 • Restriktioner (på till exempel kommunikation, multiplayer, kontoåtkomst) kan tillämpas på din användning av Xbox Live-tjänster om du missbrukar dem.
 • Du eller enheten kan stängas av permanent vid flagranta överträdelser, inklusive men utan begränsning: hackning, modifiering, profilmanipulation, bedrägeri, handel med eller stöld av konton eller gamertags, grova rasistiska kommentarer, uppträdande som Xbox-anställd, nakenhet, upprepat skapande av olämpliga gamertags eller olämpligt profilinnehåll, spridning av länkar till webbplatser som ägnar sig åt nätfiske.
 • Du eller enheten kan stängas av permanent om du försöker undvika avstängning genom att använda alternativa konton och/eller enheter.
 • Du eller enheten kan stängas av permanent vid upprepade överträdelser.

OM DU STÄNGS AV PERMANENT FÖRVERKAS ALLA INNEHÅLLSLICENSER, ALL GULDMEDLEMSTID SAMT KONTOSALDON HOS MICROSOFT SOM ÄR KOPPLADE TILL DET AVSTÄNGDA KONTOT.

KLAGOMÅL

Om du stöter på uppförande eller innehåll som bryter mot Microsofts regler för uppförande ska du inte svara med samma mynt. I stället kan du: