Spelklassificeringsinformation

Med hjälp av det åldersklassificeringssystem för interaktiva spel som PEGI (Pan European Games Information) har tagit fram kan du lättare fastställa om ett videospel för Xbox One eller Xbox 360™ är lämpligt för ditt barn.

PEGI tillhandahåller ett enhetligt åldersklassificeringssystem för alla spel i de flesta europeiska länder. Klassificeringssystemet stöds av såväl de flesta ledande konsoltillverkarna som av utgivare och utvecklare av interaktiva spel.

PEGI har en webbplats på pegi.info där föräldrar och konsumenter har tillgång till uppdaterad klassificeringsinformation.


PEGI:s klassificeringssymboler

 • PEGI-klassificering 3

  PEGI 3

  Spelinnehållet är lämpligt för barn från 3 år och uppåt

 • PEGI-klassificering 7

  PEGI 7

  Spelinnehållet är lämpligt för barn från 7 år och uppåt

 • PEGI-klassificering 12

  PEGI 12

  Spelinnehållet är lämpligt för barn från 12 år och uppåt

 • PEGI-klassificering 16

  PEGI 16

  Spelinnehållet är lämpligt för tonåringar från 16 år och uppåt

 • PEGI-klassificering 18

  PEGI 18

  Spelinnehållet är lämpligt för vuxna från 18 år och uppåt

Har Xbox kontrollfunktioner för föräldrar och inställningar för onlinesäkerhet?

Med Xbox säkerhetsfunktioner kan du kontrollera vilken typ av innehåll familjens olika medlemmar har tillgång till på Xbox. Under den initiala konfigurationen av konsolen uppmanas du att ställa in de kontroller som begränsar ditt barns åtkomst till videoinnehåll, online-interaktion och inköp. Eller så kan du ställa in kontrollerna på konsolen under Inställningar. Under Inställningar kan du bestämma vad som ska kunna spelas och visas utifrån innehållsklassificeringarna av spel, filmer och TV-program.