Gå till huvudinnehåll

Information om åldersgränser för spel

 

PEGI (Pan European Games Information) är ett åldersgränssystem för interaktiva spel som hjälper dig att avgöra om ett Xbox One- eller Xbox 360™-spel är lämpligt för ditt barn.

Målet är att säkerställa att minderåriga inte spelar spel som är olämpliga för deras åldersgrupp. Detta görs genom att PEGI-systemet förser föräldrar med ett åldersklassificeringssystem som används för alla spel i de flesta europeiska länder. PEGI stöds av de största
konsoltillverkarna samt av spelföretag och utvecklare av interaktiva spel.

Åldersgränserna innebär att underhållning som filmer, videoklipp, datorspel och tv-spel är tydligt märkta med den lägsta ålder som innehållet är lämpligt för. Åldersgränserna hjälper konsumenterna att bestämma sig för huruvida de ska köpa en viss produkt eller inte.

I Storbritannien fanns det tidigare två åldersgränssystem för dator- och tv-spel: det frivilliga europeiska PEGI-systemet (Pan-European Games Information) och det obligatoriska BBFC-systemet (British Board of Film Classification).

Nu är PEGI det enda systemet som används för nya spel. PEGI tillämpas i hela Europa och har erkänts av Europeiska kommissionen. Tusentals spel har åldersklassificerats enligt PEGI sedan systemet infördes i början av 2003. Det enda landet i Europa som inte använder PEGI-systemet är Tyskland, som har ett eget obligatoriskt system som heter USK.

PEGI Online är ett tillägg till PEGI-systemet. Syftet är att ge unga människor i Europa bättre skydd mot olämpligt innehåll i spel och hjälpa föräldrar att förstå vilka risker som finns och hur barn kan skadas i sådan miljö. PEGI Online bygger på fyra grundstenar:

  • PEGI Online trygghetsnorm och ramavtal som har skrivits under av alla som använder systemet
  • PEGI Online-logotypen som får uppvisas av alla som innehar en licens
  • en särskild webbplats för ansökande företag och allmänheten
  • oberoende administration, rådgivning och tvisthantering.
Åldersgränssymboler
PEGI:s åldersgränser är:


Spelinnehåll som anses vara lämpligt för personer över 3 år

 


Spelinnehåll som anses vara lämpligt för personer över 7 år

 


Spelinnehåll som anses vara lämpligt för personer över 12 år

 


Spelinnehåll som anses vara lämpligt för personer över 16 år

 


Spelinnehåll som anses vara lämpligt för personer över 18 år


Finns det inställningar för föräldrakontroll och onlinesäkerhet i tv-spelskonsolerna Xbox One och Xbox 360?

Xbox är den perfekta underhållningscentralen för hela familjen hemma i vardagsrummet med spel, filmer, live-tv, sport, musik och annat. Om du är förälder finns det ett par enkla sätt att kontrollera vilka spel och vilken underhållning dina barn har tillgång till med hjälp av Microsofts familjeinställningar i Xbox One och Xbox 360.

Prata om det

Säkrare spelande inom familjen börjar med en bra dialog. Sätt dig ned och prata med ditt barn innan du sätter på Xbox-konsolen. Se till att hela familjen deltar i diskussionen och prata om att vissa spel och annat innehåll bara får användas av den som har åldern inne.

Familjeinställningar på Xbox Live

Xbox One och Xbox 360 låter dig som förälder styra ditt barns åtkomst till interaktiva funktioner på nätet. Bland annat med hjälp av verktyg som används för att styra vilken typ av nedladdningsbart innehåll som barnet kan komma åt samt vilka typer av underhållning som barnet kan ta del av.

Genom kontrollerna i konsolerna kan du ställa in att systemet bara kan spela upp spel som är tillåtna för en viss åldersgrupp. Om du till exempel har valt att åldersgränsen ska vara 16+ går det att spela spel som har PEGI-åldersgränserna 3+, 7+, 12+ och 16+. För att kunna spela spel med PEGI-åldersgränsen 18+ måste man skriva in ett lösenord. Om du vill ställa in en åldersgräns måste du välja ett lösenord.

Läs mer om integritetsskydd och onlinesäkerhet för Xbox 360

Mer information finns på www.pegi.info.