Avtal för Project xCloud (Preview)

Tack för att du ansöker till Project xCloud (Preview)-programmet (“Programmet”). Programmet sköts av Microsoft Corporation (“Microsoft”), som har sitt huvudkontor på One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Genom det här Programmet kommer Microsoft att ge ett begränsat antal användare kostnadsfri tillgång till programvaran och relaterade resurser som Microsoft hänvisar till som “Project xCloud” (kollektivt “xCloud”) för varje användares personliga utvärdering av xCloud (“Ändamålet”).

Det här dokumentet (“Avtalet”) kompletterar villkoren för Microsoft-tjänster (https://www.microsoft.com/servicesagreement/) (“Användarvillkoren”). Genom att klicka på “Jag godkänner”, använda xCloud eller på något annat sätt delta i Programmet godkänner du villkoren i Avtalet.

AVSNITT 1 – Beviljande av licens

 1. (A) Microsoft ger dig härmed en icke-exklusiv, personlig, icke-överförbar och återkallbar licens för åtkomst till och användning av xCloud som enbart gäller för Ändamålet. Det här licensbeviljandet gäller under förutsättningarna att du uppfyller Avtalet och Användarvillkoren.

 2. (B) Du godkänner att:

  1. (1) Alla versioner av xCloud som tillhandahålls genom det här Programmet är i ett preliminärt tillstånd.

  2. (2) Du kan behöva installera alla rekommenderade programuppdateringar för att kunna använda Programmet.

  3. (3) Endast ett begränsat antal videospel kommer att vara tillgängliga via Programmet. Din användning av alla videospel som tillhandahålls via Programmet regleras av Användarvillkoren.

  4. (4) Du är ensam ansvarig för alla åtkomst-, data- eller överskottsavgifter från tredje parter (inklusive din internetleverantör eller mobilnätleverantör) som kan tillkomma när du deltar i Programmet.

  5. (5) Du inte har några andra rättigheter i och för xCloud, andra än de som uttryckligen är licensierade enligt Avtalet.

  6. (6) Microsoft inte har någon skyldighet att tillhandahålla supporttjänster för Programmet inom ramen för Avtalet. All support som tillhandahålls är “i befintligt skick”, ”med alla fel” och utan någon typ av garanti och

  7. (7) du ger härmed Microsoft en fullt betald, royaltyfri, världsomspännande, evig, oåterkallelig, underlicensierbar, icke-uppsägningsbar, överförbar och överlåtlig licens för att reproducera, distribuera, publicera, visa, göra, sälja, importera, ändra och skapa egna produkter utifrån, och på annat sätt använda all feedback. “Feedback” innefattar förslag, kommentarer, idéer och all annan typ av information, inklusive automatiserad felrapportering och telemetri, som (A) du kommunicerar direkt eller indirekt till Microsoft eller dess agenter; och (B) avser Programmet, xCloud eller någon av deras komponenter

AVSNITT 2 – Licensbegränsningar

Du samtycker till att du inte kommer att:

 1. (A) streama, överföra eller på annat sätt publicera någon del av Programmet;

 2. (B) registrera ditt deltagande i Programmet på något sätt, inklusive skärminspelningsprogramvara;

 3. (C) använda xCloud som en del av en tjänst som används av flera personer;

 4. (D) använda kod eller programvara som möjliggör automatisk kontroll eller drift av någon del av xCloud;

 5. (E) utsätta xCloud för mätningar som jämför Programmet med konkurrerande tjänster eller prestandamätningar; eller

 6. (F) bryta mot andra begränsningar som anges i Användarvillkoren (inklusive uppförandereglerna).

AVSNITT 3 – Sekretess och datainsamling

Microsoft kan samla in information om ditt deltagande i Programmet, inklusive om din användning av xCloud, din maskinvara, din maskinvaruprestanda och din internetanslutning. Microsoft kan använda den här informationen för att tillhandahålla tjänster och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Microsoft kan också tillhandahålla tillämplig information till spel- eller apputgivare som är involverade i Programmet så att de kan leverera och förbättra sina produkter och tillhandhålla support.

Om du inte vill att Microsoft ska samla in data om ditt deltagande i Programmet måste du avregistrera dig från Programmet och sluta använda xCloud. All annan datainsamling som är oberoende av Programmet påverkas inte. Information om hur Microsofts samlar in och använder data finns i Microsofts sekretesspolicy på aka.ms/privacy. Du samtycker till att följa alla tillämpliga villkor i Microsofts sekretesspolicy.

AVSNITT 4 – Giltighetstid

 1. (a) Giltighetstid. Giltighetstiden för Avtalet (“Giltighetstiden”) börjar när du accepterar Avtalet och avbryts när antingen du eller Microsoft säger upp det.

 2. (b) Uppsägning. Antingen du eller Microsoft kan när som helst och oavsett orsak säga upp Avtalet (och din åtkomst till xCloud). Dessutom kan Microsoft omedelbart säga upp Avtalet om det upptäcks att du har brutit mot Avtalet eller Användarvillkoren.

 3. (c) Giltighetstiden slut eller uppsägning. När Giltighetstiden upphör eller om den sägs upp, som beskrivs i avsnitt 4 (b), kan du förlora åtkomst till videospel, innehåll eller annan information som gjordes tillgänglig för dig genom Programmet. Alla videospel, innehåll eller annan information som du har tillgång till oberoende av Programmet kommer inte att påverkas. Observera att du måste ha åtkomst till motsvarande basspel för att kunna fortsätta att använda speltillägg, till exempel nedladdningsbart innehåll (“DLC”).

 4. (d) Överlevnad. Avsnitt 1 (b) (4–5), 1 (b) (7–8), 3, 4 (c–d) och 5 kommer att överleva att Giltighetstiden upphör eller att Avtalet sägs upp.

AVSNITT 5 – Allmänna villkor

 1. (A) Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om en behörig domstol fastställer att Avtalet i någon del är olagligt, ogiltigt eller icke verkställbart ska Avtalet i övrigt fortsatt gälla med full verkan.

 2. (b) Föreläggande. Vissa förpliktelserna och löftena som Avtalets parter ger är av en speciell, unik och särskild karaktär. Ett brott mot ett löfte eller avtal som involverar eller relaterar till Microsofts immateriella rättigheter eller Microsofts konfidentiella information kan leda till oåterkallelig och fortlöpande skada, för vilken det kanske inte finns en lämplig åtgärd. Följaktligen kan Microsoft i händelse av den typen av överträdelse ha rätt till föreläggande och/eller ett beslut om specifik prestanda (utöver tillämpligt skadestånd).

 3. (c) Annat. Uttryck med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i Avtalet kommer att ha motsvarande betydelse som ges i Användarvillkoren. xCloud är en del av “Tjänsterna” och “Xbox-tjänsterna” som beskrivs i Användarvillkoren. Om det finns en konflikt mellan Avtalet och Användarvillkoren kommer Avtalet att gälla.