Gå till huvudinnehåll
Xbox

Användningsvillkor för xbox.com

(Senast uppdaterad: januari 2016)

TACK FÖR ATT DU VALT XBOX!

Webbplatsen xbox.com består av olika webbsidor och tjänster som drivs av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller dess koncernbolag (gemensamt ”Webbplatsen xbox.com”).

Webbplatsen xbox.com tillhandahålls dig förutsatt att du godkänner villkoren och meddelandena häri utan ändringar. Genom att använda Webbplatsen xbox.com godkänner du samtliga sådana villkor och meddelanden. Webbplatsen xbox.com kan även innehålla ytterligare villkor som styr specifika funktioner eller erbjudanden (till exempel tävlingar eller chattområden) (”Ytterligare villkor”).

Om något av villkoren eller meddelandena häri motsäger sådana Ytterligare villkor eller andra villkor och riktlinjer som finns på Webbplatsen xbox.com, ska dessa villkor ha företräde.

SEKRETESS OCH SKYDD AV PERSONLIGA UPPGIFTER

I sekretesspolicyn på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 finns information om insamling och användning av dina personliga uppgifter.

ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR

Microsoft förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och meddelanden enligt vilka Webbplatsen xbox.com tillhandahålls, inklusive, men inte begränsat till, eventuella avgifter kopplade till användningen av Webbplatsen xbox.com. Du ansvarar för att regelbundet granska dessa villkor, och din fortsätta användning av webbplatsen bekräftar att du godkänner du avtalet.

ENDAST PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL ANVÄNDNING

Såvida inget annat anges får du endast använda Webbplatsen xbox.com för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, framföra, återskapa, publicera, licensiera, skapa egna produkter av, överlåta eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits från Webbplatsen xbox.com.

LÄNKAR TILL TREDJE MANS WEBBPLATS

Webbplatsen xbox.com kan innehålla länkar till eller flöden från andra webbplatser (”Länkade webbplatser”). De Länkade webbplatserna hanteras inte av Microsoft, och Microsoft ansvarar inte för innehållet på Länkade webbplatser, inklusive, utan begränsning, eventuella länkar som finns på Länkade webbplatser eller några ändringar eller uppdateringar på Länkade webbplatser, och ej eller någon information som överförs via Länkade webbplatser. Microsoft tillhandahåller endast dessa länkarna som en bekvämlighet och inkluderandet av någon länk innebär inte att Microsoft stödjer den webbplatsen eller har någon koppling till dess ägare.

Eventuella mellanhavanden med tredje man (inklusive annonsörer) som finns på eller som är tillgänglig via en länk från Webbplatsen xbox.com eller deltagande i kampanjer, inklusive leverans av och betalning för varor och tjänster, och eventuella andra villkor, garantier eller representationer kopplade till sådana mellanhavanden eller kampanjer, är endast mellan dig och annonsören eller annan tredje man. Microsoft ska inte hållas ansvarigt eller skyldigt för någon del av sådana mellanhavanden eller kampanjer.

INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Som ett villkor för att du ska få använda Webbplatsen xbox.com garanterar du Microsoft att du inte kommer att använda Webbplatsen xbox.com i något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och meddelanden. Du får inte använda Webbplatsen xbox.com på ett sådant sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Webbplatsen xbox.com eller störa någon annan parts användning av Webbplatsen xbox.com. Du får inte på något sätt införskaffa eller försöka införskaffa material eller information som inte medvetet har gjorts tillgängligt eller tillhandahållits genom Webbplatsen xbox.com.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Webbplatsen xbox.com kan innehålla anslagstavletjänster, chattområden, nyhetsgrupper, forum, communityn, personliga webbsidor, kalendrar och/eller andra meddelande- eller kommunikationsfunktioner utformade för att du ska kunna kommunicera med andra offentligt eller med en grupp (gemensamt ”Kommunikationstjänster”). Du samtycker till att endast använda Kommunikationstjänsterna för att lägga upp, skicka och ta emot meddelanden och material som är lämpligt och relaterat till den specifika kommunikationstjänsten. Exempelvis, men utan begränsning, samtycker du till att inte göra följande när du använder Kommunikationstjänsterna:

 • Förtala, utnyttja, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras juridiska rättigheter (såsom rätten till privatliv).
 • Publicera, lägga upp, överföra, distribuera eller sprida olämpliga, kränkande, nedsättande, upphovsrättskränkande, oanständiga, otillbörliga eller olagliga ämnen, namn, material eller information.
 • Publicera, lägga upp, överföra, distribuera eller sprida ämnen, namn, material eller information som främjar diskriminering, hat eller våld mot en person eller grupp på grund av etnicitet, religion eller nationalitet, eller som förolämpar dem som fallit offer för brott mot mänskligheten genom att bestrida att dessa brott har begåtts.
 • Överföra eller på annat sätt tillgängliggöra filer som innehåller bilder, fotografier, programvara eller annat material som skyddas av immaterialrättsliga lagar (eller av rätten till privatliv) såvida du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet eller har inhämtat alla nödvändiga tillstånd.
 • Överföra filer som innehåller virus, korrupta filer eller liknande programvara eller program som kan skada andras datorer.
 • Använda material eller information, inklusive bilder eller fotografier, som har gjorts tillgängligt/tillgänglig via Webbplatsen xbox.com på ett sätt som kränker någon parts rätt vad gäller upphovsrätt, varumärke, patent, företagshemlighet eller annan äganderätt.
 • Göra reklam för eller erbjuda dig att köpa eller sälja varor eller tjänster i något affärssyfte, såvida kommunikationstjänsten inte specifikt tillåter sådana meddelanden.
 • Genomföra eller vidarebefordra undersökningar, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev.
 • Ladda ned filer som har publicerats av en annan användare av kommunikationstjänsten och som du vet, eller rimligen borde veta, inte får distribueras lagligt på sådant sätt.
 • Förfalska eller ta bort några författarangivelser, juridiska eller andra vederbörliga meddelanden eller egendomsangivelser eller etiketter avseende ursprunget eller källan till programvaran eller annat material i en fil som har överförts.
 • Begränsa eller hindra andra användare från att använda och ha glädje av Kommunikationstjänsterna.
 • Byta mot reglerna för uppförande eller andra riktlinjer som kan gälla för en viss kommunikationstjänst.
 • Samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke.
 • Bryta mot tillämpliga lagar och förordningar.
 • Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

Din användning av Kommunikationstjänsterna styrs även av Microsofts regler för uppförande för Xbox Live-kunder.

Microsoft har ingen skyldighet att övervaka Kommunikationstjänsterna. Microsoft förbehåller sig dock rätten att granska material som har lagts ut i Kommunikationstjänsterna och att ta bort material efter eget gottfinnande. Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst avbryta din åtkomst till någon av eller samtliga Kommunikationstjänster utan föregående meddelande och av vilken anledning som helst.

Microsoft förbehåller sig rätten att lämna ut information enligt vad som är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag, förordning, juridisk process eller myndighetsbegäran, eller att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, efter Microsofts eget gottfinnande.

Var alltid försiktig när du lämnar ut personligt identifierbar information om dig själv eller dina barn i Kommunikationstjänsterna. Microsoft kontrollerar inte och stödjer inte innehållet, meddelandena eller informationen som finns på Kommunikationstjänsterna, och därför friskriver sig Microsoft särskilt från allt ansvar gällande Kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som orsakas av din medverkan i någon av Kommunikationstjänsterna. Ansvariga och värdar är inte auktoriserade talespersoner för Microsoft och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.

Material som laddas upp till en Kommunikationstjänst kan utsättas för begränsningar vad gäller användning, reproduktion och/eller spridning. Du ansvarar för att följa dessa begränsningar om du laddar ned detta material.

ANVÄNDNING AV XBOX LIVE

Visst innehåll och vissa funktioner i Xbox Live-området på Webbplatsen xbox.com är endast tillgängligt för prenumeranter på Xbox Live-tjänsten som har ett giltigt Microsoft-konto. Innehåll och funktioner i Xbox Live-området lyder under avtalet för Microsoft-tjänster som du kan komma åt från Xbox Live-området. För att få åtkomst till dessa Xbox Live-funktioner ombeds du bekräfta din Xbox Live-prenumeration genom att logga in med ditt Microsoft-konto. Eftersom personliga uppgifter gällande din Xbox Live-prenumeration därefter görs tillgängliga för dig via Xbox Live har du det fulla ansvaret för att hemlighålla Microsoft-kontots lösenord och kontouppgifter. Dessutom ansvarar du helt för alla aktiviteter som genomförs på ditt konto på Xbox Live. Microsoft ska inte hållas ansvarigt för eventuella förluster som kan uppstå till följd av att någon annan har använt ditt konto, med eller utan din vetskap. Du kan dock hållas ansvarig för förlust som åsamkas Microsoft eller annan part till följd av att någon annan har använt ditt konto Du får aldrig använda någon annans konto utan tillåtelse från kontoinnehavaren. Om du inte längre vill ha åtkomst till Xbox Live och/eller information kopplad till din Xbox Live-prenumeration ska du kontakta kundsupporten på 18004MYXBOX.

MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS MICROSOFT ELLER SOM LÄGGS UT PÅ NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN XBOX.COM

Microsoft yrkar inte på äganderätt för något material som du tillhandahåller Microsoft (inklusive feedback och förslag) eller lägger upp, överför, matar in eller skickar till någon del av Webbplatsen xbox.com eller dess tillhörande tjänster (gemensamt ”Inskickat material”). Genom att lägga upp, överföra, mata in, tillhandahålla eller skicka in ditt Inskickade material ger du dock Microsoft, dess koncernbolag och nödvändiga licenstagare tillstånd att använda ditt Inskickade material i samband med hanteringen av deras företagsaktiviteter, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att: kopiera, distribuera, överföra, offentligt visa, offentligt uppföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera ditt Inskickade material; att publicera ditt namn i anslutning till ditt Inskickade material; samt rätten att underlicensiera sådana rättigheter till någon utgivare av Xbox-spel eller leverantör av Webbplatsen xbox.com.
Microsoft utvecklar ett stort antal och mycket olika produkter och tjänster. Microsoft ansvarar inte för några likheter mellan sina produkter och tjänster och ditt förslag. Du bekräftar att du och Microsoft inte har ingått något avtal eller någon överenskommelse angående ditt bidrag, och Microsoft har ingen skyldighet att hålla ditt Inskickade material hemligt. Ingen kompensation ges för användningen av ditt Inskickade material, enligt vad som anges häri. Microsoft har ingen skyldighet att granska, lägga upp eller använda ditt Inskickade material, och Microsoft kan när som helst ta bort vilket inskickat material som helst efter eget gottfinnande.
Genom att lägga upp, överföra, mata in, tillhandahålla eller skicka in ditt Inskickade material garanterar och försäkrar du att du äger eller kontrollerar rättigheterna till ditt Inskickade material enligt vad som beskrivs i detta avsnitt, inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som krävs för att du ska få tillhandahålla, lägga upp, överföra, mata in eller skicka in det Inskickade materialet, och att användningen av det Inskickade materialet inte kränker någon annans rättigheter.

PROGRAMVARA OCH INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN XBOX.COM

Programvara och innehåll (om något) som är tillgängliga för nedladdning från Webbplatsen xbox.com, utöver programvara som görs tillgänglig av slutanvändare via en kommunikationstjänst (”Programvara”) är upphovsrättskyddade av Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer. Din användning av Programvaran lyder under villkoren i slutanvändarlicensavtalet, om sådant finns, som medföljer eller är bifogat Programvaran (”Licensavtalet”). Du får inte installera eller använda någon Programvara som åtföljs av eller inkluderar ett licensavtal om du inte först godkänner villkoren i Licensavtalet. För Programvara som inte åtföljs av ett licensavtal ger Microsoft Corporation härmed dig, användaren, en återkallbar, ej överförbar licens att använda Programvaran för att visa och på annat sätt använda den specifika Webbplatsen xbox.com enligt dessa användningsvillkor och inte för något annat syfte, förbehållet att du bevarar alla upphovsrätts- och äganderättsmeddelanden. Eventuella meddelanden från tredje man som medföljer Programvaran tillhandahålls endast i informationssyfte. Inga andra rättigheter eller licenser, vare sig uttryckta eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, underförstådda patentlicenser ges av Microsoft. Programvaran ägs av Microsoft och/eller dess leverantörer och skyddas av upphovsrättslagar och internationella konventioner. All reproduktion eller omdistribution av Programvaran är strikt förbjuden enligt lag och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdelser beivras i största möjliga omfattning. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN PÅ EN ANNAN SERVER ELLER ANNAN PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. OM PROGRAMVARAN ÅTFÖLJS AV EN GARANTI ÄR DENNA BEGRÄNSAD TILL VILLKOREN I LICENSAVTALET. Du bekräftar att Programvaran och all medföljande dokumentation och/eller teknisk information är föremål för tillämpliga exportkontrollagar och andra föreskrifter i USA. Du samtycker till att inte exportera eller återexportera Programvaran, direkt eller indirekt, till något land som för vilka amerikanska exportrestriktioner gäller.

ANSVARSFRISKRIVNING

INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM INGÅR I ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSEN XBOX.COM KAN INNEFATTA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR LÄGGS REGELBUNDET TILL I INFORMATIONEN HÄRI. MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER FÖRÄNDRINGAR AV WEBBPLATSEN XBOX.COM. RÅD SOM DU FÅR VIA WEBBPLATSEN XBOX.COM SKA INTE LÄGGAS TILL GRUND FÖR PERSONLIGA, MEDICINSKA, JURIDISKA ELLER FINANSIELLA BESLUT OCH DU BÖR KONSULTERA LÄMPLIG YRKESPERSON FÖR SPECIFIK INFORMATION SOM PASSAR DIN SITUATION.

MICROSOFT CORPORATION OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA GARANTIER ANGÅENDE LÄMPLIGHET, PÅLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, PUNKTLIGHET OCH KORREKTHET GÄLLANDE INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN XBOX.COM, OAVSETT SYFTE. ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH RELATERAD GRAFIK, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG.

DU ACCEPTERAR SPECIFIKT ATT MICROSOFT INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRINGAR AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA, FÖR NÅGOT MATERIAL ELLER NÅGRA DATA SOM SKICKAS ELLER TAS EMOT, ELLER SOM INTE SKICKAS OCH TAS EMOT, ELLER FÖR ANDRA TRANSAKTIONER SOM UTFÖRS VIA WEBBPLATSEN XBOX.COM. DU GODKÄNNER SPECIFIKT ATT MICROSOFT INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGOT HOTFULLT, KRÄNKANDE, OANSTÄNDIGT, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT INNEHÅLL ELLER BETEENDE FRÅN NÅGON ANNAN PART, ELLER NÅGOT INTRÅNG PÅ NÅGON ANNANS RÄTTIGHETER, INKLUSIVE IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. DU GODKÄNNER SPECIFIKT ATT MICROSOFT INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM SKICKAS MED HJÄLP AV OCH/ELLER INGÅR I WEBBPLATSEN XBOX.COM FRÅN NÅGON TREDJE MAN.

MICROSOFT OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, SKADOR SOM KAN LEDA TILL STRAFFSKADESTÅND, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER NÅGRA ANDRA SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR GÄLLANDE UTEBLIVEN ANVÄNDNING, VINST ELLER UTEBLIVNA DATA TILL FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNINGEN AV ELLER PRESTANDAN PÅ WEBBPLATSEN XBOX.COM, FÖRDRÖJNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN XBOX.COM ELLER TILLHÖRANDE TJÄNSTER, TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER OFÖRMÅGA ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER, ELLER FÖR NÅGON INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKT, TJÄNST ELLER RELATERAD GRAFIK SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN XBOX.COM, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN XBOX.COM, VARE SIG GRUNDAT PÅ AVTALSBROTT, UTOMKONTRAKTUELLT SKADESTÅND, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM MICROSOFT ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. LAGSTIFTNINGEN I VISSA STATER/JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, VARFÖR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN XBOX.COM ELLER MED NÅGOT AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN, ÄR DIN ENDA LÖSNING ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN XBOX.COM.

UPPSÄGNING/ÅTKOMSTBEGRÄNSNING

Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avbryta din åtkomst till Webbplatsen xbox.com och relaterade tjänster eller någon del av dessa utan föregående meddelande.

VAL AV JURISDIKTION FÖR HANTERING AV TVISTER

Om du bor i eller om ditt företag är verksamt i USA ska lagen i delstaten Washington tillämpas på anspråk som rör brott mot detta avtal, utan åberopande av lagvalsprinciper. Alla andra anspråk, inklusive anspråk gällande konsumentskydd, konkurrensrätt och utomkontraktuellt skadestånd, ska lyda under lagarna i den amerikanska delstat du bor i. Om du bor i eller om ditt företag är verksamt i USA godkänner du den exklusiva jurisdiktionen och platsen för statlig eller federal domstol i King County, Washington, USA för alla tvister gällande detta avtal eller tjänsten.

Om du bor utanför USA eller om ditt företag inte är verksamt i USA ska alla anspråk, inklusive anspråk gällande konsumentskydd, konkurrensrätt och utomkontraktuellt skadestånd, lyda under lagarna i det land där du bor, och domstolarna i det land där du bor har exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår kring eller med avseende på detta avtal.

ALLMÄNT

Du samtycker till att detta avtal och din användning av Webbplatsen xbox.com inte skapar ett samriskföretag, ett partnerskap, en anställning eller en ombudsrelation mellan dig och Microsoft. Du förbinder dig till att gottgöra och hålla Microsoft, dess moderbolag, dotterbolag, koncernbolag, chefer och anställda skadeslösa från alla anspråk, krav och skadestånd, inklusive skäliga ombudsarvoden, som framställs av tredje man till följd av din användning eller ditt beteende på Webbplatsen xbox.com. Microsoft förbehåller sig rätten att lämna ut personliga uppgifter om dig eller din användning av Webbplatsen xbox.com, inklusive dess innehåll, utan föregående tillstånd från dig om Microsoft har goda skäl att tro att detta är nödvändigt för att: (1) följa lagstadgade krav eller en juridisk process, (2) skydda och försvara Microsofts eller dess koncernbolags rättigheter eller egendom, (3) genomdriva användarvillkoren eller (4) agera för att skydda dess medlemmars eller andras intressen. Microsofts åtaganden enligt detta avtal regleras av gällande lagstiftning och juridiska processer. Ingenting i detta avtal upphäver Microsofts rätt att uppfylla juridiska krav och bestämmelser från statliga myndigheter och rättsväsendet avseende din användning av Webbplatsen xbox.com eller information som har skickats till eller samlats in av Microsoft med avseende på sådan användning. Skulle någon del i detta avtal förklaras ogiltig eller icke verkställbar enligt gällande lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, ovan angivna garanti- och ansvarsbegränsningar, åsidosätts den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen med den bestämmelse som närmast kan anses sammanfalla med den ursprungliga bestämmelsens syfte. Resten av avtalet fortsätter att gälla. Om inget annat anges häri ska detta avtal utgöra den fullständiga regleringen mellan användaren och Microsoft gällande Webbplatsen xbox.com, och den ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag, såväl elektroniska, muntliga och skriftliga, mellan användaren och Microsoft gällande Webbplatsen xbox.com En tryckt kopia av detta avtal och eventuella andra elektroniska meddelanden ska kunna lämnas in vid juridiska och administrativa ärenden som rör eller är kopplade till detta avtal i samma utsträckning och enligt samma villkor som andra affärsdokument som ursprungligen är skapade och upprätthålls tryckt format.

MEDDELANDE OM COPYRIGHT OCH VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Webbplatsen xbox.com är: Copyright © 2015 Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Med ensamrätt. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox-logotyperna och/eller andra Microsoft-produkter som omnämns häri är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Namnen på faktiska företag och produkter som omnämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Exempel på företag, organisationer, produkter, personer eller evenemang som skildras häri är fiktiva. Ingen koppling till några verkliga företag, organisationer, produkter, personer eller evenemang avses eller antyds. Rättigheter som inte uttryckligen ges häri förbehålls.

MEDDELANDEN OM OCH PROCEDUR FÖR ATT HÄVDA IMMATERIALRÄTTSINTRÅNG

Microsoft respekterar tredje parts immateriella äganderätt. Om du vill skicka ett meddelande om immaterialrättsintrång, inklusive för att hävda upphovsrättsintrång, ska du använda dig av våra procedurer för att skicka in meddelanden om intrång (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx) INGA FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR DEN HÄR PROCEDUREN KOMMER ATT FÅ ETT SVAR.

Microsoft använder processerna som beskrivs i Title 17, United States Code, Section 512 för att svara på meddelanden om upphovsrättsintrång. I tillämpliga fall kan Microsoft även komma att inaktivera eller avsluta konton för de användare som gör intrång upprepade gånger.