Informácie o hodnotení hier

 

Systém Pan European Games Information (PEGI) na hodnotenie interaktívnych hier podľa vhodnosti pre jednotlivé vekové kategórie vám pomáha zistiť, či je určitá hra pre Xbox One alebo Xbox 360™ vhodná pre vaše dieťa.

Jeho cieľom je zaistiť, aby neplnoleté osoby neboli vystavené hrám, ktoré nie sú vhodné pre ich konkrétnu vekovú kategóriu. Zaisťuje to tak, že rodičom poskytuje jednotný systém na klasifikáciu hier podľa vhodnosti pre vekové kategórie vo väčšine európskych štátov.
Systém PEGI podporujú najväčší výrobcovia konzol aj vydavatelia a vývojári interaktívnych hier.

Hodnotenia podľa veku zabezpečujú, aby zábavný obsah, ako sú filmy, videá, disky DVD, počítačové hry a videohry, bol jasne označený podľa toho, pre ktorú minimálnu vekovú kategóriu je vhodný. Hodnotenia podľa veku poskytujú spotrebiteľom informácie, ktoré im pomáhajú rozhodnúť sa, či majú kúpiť konkrétny produkt.

V Spojenom kráľovstve sa vhodnosť počítačových hier a videohier pre rôzne vekové kategórie v minulosti hodnotila na základe dvoch dopĺňajúcich sa systémov: podľa voliteľného európskeho systému PEGI (Pan-European Games Information) a podľa záväzného systému BBFC (British Board of Film Classification).

V súčasnosti sa na hodnotenie nových hier používa výlučne systém PEGI, ktorý sa používa a je uznávaný v celej Európe a je podporovaný aj Európskou komisiou. Od svojho zavedenia začiatkom roka 2003 bol použitý na hodnotenie tisícok hier. Jedinou významnou európskou krajinou, ktorá systém PEGI nepoužíva, je Nemecko, ktoré má svoj vlastný záväzný systém USK.

PEGI Online je doplnkom systému PEGI. Jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom v Európe lepšiu ochranu pred nevhodným obsahom hier a pomôcť rodičom spoznať riziká a možnosti škodlivého vplyvu v tomto prostredí. Systém PEGI Online je založený na štyroch princípoch:

  • Bezpečnostný kódex PEGI Online a rámcový kontrakt, ktorý podpisujú všetci účastníci,
  • logo PEGI Online, ktoré budú zobrazovať držitelia licencie,
  • vyhradená webová lokalita pre žiadateľov a širokú verejnosť,
  • nezávislý správny a poradenský proces a proces urovnávania sporov.
Symboly na hodnotenie podľa systému PEGI
 
Vekové kategórie v systéme PEGI sú:


Obsah hry je vhodný pre deti, ktoré majú 3 alebo viac rokov.

 


Obsah hry je vhodný pre deti, ktoré majú 7 alebo viac rokov.

 


Obsah hry je vhodný pre deti, ktoré majú 12 alebo viac rokov.

 


Obsah hry je vhodný pre teenagerov, ktorí majú 16 alebo viac rokov.

 


Obsah hry je vhodný pre dospelých, ktorí majú 18 alebo viac rokov.


Sú v herných systémoch Xbox One a Xbox 360 k dispozícii nastavenia rodičovskej kontroly a bezpečnosti online?

Vďaka hrám, filmom, živému televíznemu vysielaniu, športovým prenosom, hudbe a ďalšiemu obsahu dostupnému prostredníctvom konzol je Xbox ideálnym centrom zábavy do každej obývačky a pre celú rodinu. Ak máte deti, existujú určité jednoduché spôsoby, ktoré vám ako rodičovi umožňujú rozhodovať o tom, k akým hrám a formám zábavy môžu vaše deti získať prístup, pretože spoločnosť Microsoft vám v systémoch Xbox One a Xbox 360 ponúka aj rozsiahlu súpravu rodinných nastavení (Family Settings).

Začnite tak, že sa porozprávate.

Bezpečnejšie hranie hier sa pre rodinu začína rozhovorom. Skôr než zapnete Xbox, sadnite si so svojím dieťaťom a porozprávajte sa. Pohovorte si ako rodina a povedzte mu, že niektoré hry a formy zábavy sú pre dieťa vzhľadom na jeho vek nedostupné.

Rodinné nastavenia služby Xbox Live.

Xbox One a Xbox 360 vám ako rodičovi umožňujú ovládať prístup detí k možnostiam interakcie online. K dispozícii okrem iného máte nástroje, ktoré vám umožňujú riadiť prístup k obsahu, napríklad k rôznym typom obsahu na stiahnutie, ku ktorým môžu vaše deti pristupovať, alebo k typom zábavného obsahu, ktorý môžu sledovať.

Pomocou ovládacích prvkov na konzolách môžete herný systém nakonfigurovať tak, aby sa v ňom dali hrať hry hodnotené ako vhodné pre určitú vybranú vekovú kategóriu alebo pre nižšie vekové kategórie. Ak ste napríklad vybrali úroveň 16+, potom bude v systéme možné hrať hry hodnotené systémom PEGI ako hry vhodné pre úrovne 3+, 7+, 12+ a 16+. Hry s hodnotením PEGI 18+ budú vyžadovať zadanie prístupového kódu, aby ste ich mohli hrať. Ak vyberiete inú úroveň ako ALL (VŠETKY), musíte nastaviť prístupový kód.

Získajte ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a bezpečnosti online pre Xbox 360

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.pegi.info.