Pohľad spredu na biely bezdrôtový ovládač Elite pre Xbox One

Bezdrôtový ovládač Xbox Elite – White Special Edition

Vymeniteľné súčasti Precízne zámky spúští Pogumovaný diamantový úchop Priraďovanie tlačidiel