Kodeks postępowania Microsoft przygotowany dla użytkowników Xbox Live 

Ostatnia aktualizacja dokumentu: sierpień 2015

Unikaj zachowań negatywnych.

Promuj zachowania pozytywne.

Wyjaśnienie Kodeksu postępowania Microsoft dla klientów Xbox Live

Xbox Live to społeczność graczy online. Kodeks postępowania Microsoft w Xbox Live pomaga wszystkim dobrze się bawić. Oto prosty przewodnik dotyczący stosowania Kodeksu postępowania w Xbox Live:

 • Pomyśl o tym, jak twoje Zachowanie i Zawartość wpływają na ciebie i innych w Xbox Live. Promuj wpływ pozytywny, unikaj wpływu negatywnego.
 • Wpływ negatywny może poskutkować Konsekwencjami wyciągniętymi w stosunku do użytkownika.

Więcej szczegółów znajduje się poniżej.

ZACHOWANIE W XBOX LIVE

Co jest uważane za Zachowanie w Xbox Live?

Zachowanie to wszystkie czynności, które wpływają na użytkownika, inne osoby, Microsoft lub Xbox Live.

Jakie są przykłady zachowania zabronionego w Xbox?

(Uwaga: poniższe przykłady to tylko kilka przykładów Zachowania zabronionego przez Kodeks postępowania Microsoft. Jeśli jakiegoś zachowania nie ma na liście, nie znaczy, że jest ono dobre).

 • Nie twórz, nie udostępniaj, nie używaj ani nie promuj zabronionej Zawartości.
 • Nie bierz udziału w nielegalnej działalności. Na przykład:
  • Nie wysuwaj gróźb karalnych w stosunku do innych osób
  • Nie rozpowszechniaj kłamliwych informacji o osobach, produktach, firmach lub grupach
  • Nie zamieszczaj zdjęć osób bez ubrań, wiedząc, że osoba na zdjęciu chce zachować prywatność zdjęcia
  • Nie szantażuj ani nie groź w inny sposób w razie niespełnienia twoich żądań
 • Nie krzywdź ani nie prześladuj. Na przykład:
  • Nie samookaleczaj się
  • Nie zachęcaj do przemocy wobec osób lub zwierząt
  • Nie krzycz, nie zastraszaj, nie gnęb innych osób
  • Nie naruszaj niczyjej prywatności (np. nie podawaj nikomu czyichś danych osobowych, np. adresu)
  • Chroń swoje konto, urządzenia i dane osobowe (np. nie udostępniaj nikomu swoich danych logowania, nie publikuj prywatnych informacji, nadzoruj korzystanie ze swoich urządzeń)
 • Nie niszcz i nie uszkadzaj urządzeń Microsoft, Xbox Live lub należących do innych osób. Na przykład:
  • Nie publikuj łączy do szkodliwego oprogramowania
  • Nie ograniczaj nikomu dostępu do sieci lub urządzenia
  • Nie zakłócaj działania Xbox Live
 • Nie oszukuj i nie manipuluj. Na przykład:
  • Nie używaj nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania
  • Nie wykorzystuj luk bezpieczeństwa i usterek w grach
  • Nie wykonuj nieautoryzowanych modyfikacji profilu lub zawartości konta (np. oznaczenia statusu członka Gold, Awataru, zapisów stanu gier, punktacji najlepszych graczy, osiągnięć)
  • Nie graj celowo z kimś, kto używa nieautoryzowanego oprogramowania lub metod
 • Nie twórz i nie używaj pirackich kopii, nie używaj czyjejś zawartości bez pozwolenia. Na przykład:
  • Nie udostępniaj zawartości liczbie osób większej niż ta, której wolno ci ją udostępniać
  • Nie używaj czyjejś własności intelektualnej bez pozwolenia (np. praw autorskich, tajemnic handlowych)
  • Nie graj w gry otrzymane nielegalnie lub w pirackich wersjach
  • Nie graj w grę, która nie uzyskała autoryzacji na uruchamianie w usłudze
 • Nie bierz udziału w oszukańczych lub nieautoryzowanych transakcjach. Na przykład:
  • Nie pożyczaj, nie przesyłaj, nie sprzedawaj ani nie dawaj osobom trzecim dostępu do kont lub tagów graczy
  • Nie uzyskuj ani nie próbuj uzyskać dostępu do kont, których nie jesteś właścicielem
  • Nie kupuj członkostwa, gier, kart podarunkowych, kart doładowujących konto ani zawartości od nieautoryzowanych dostawców
  • Nie używaj konta w celu handlowania usługami lub zawartością gier i zamiany ich na członkostwo, gry, karty podarunkowe, karty doładowujące konto, zawartość lub sprzęt
  • Nie próbuj używać ani udostępniać informacji o oszukańczych metodach uzyskania członkostwa, gier, kart podarunkowych, kart doładowujących konto ani zawartości
  • Nie odsprzedawaj i nie rozpowszechniaj jakiejkolwiek części Xbox Live
  • Nie podszywaj się pod inną osobę (np. personel Microsoft, moderatorów, pracowników producentów gier, wydawców lub innych partnerów Xbox)
 • Nie używaj Xbox Live do celów komercyjnych. Na przykład:
  • Nie twórz konta dla podmiotu gospodarczego
  • Nie reklamuj żadnych produktów lub usług w Xbox Live
 • Nie promuj zabronionego Zachowania.

ZAWARTOŚĆ W XBOX LIVE

Co jest uważane za Zawartość w Xbox Live?

Zawartość, zwana też Treścią, to wszystko, co użytkownik tworzy, udostępnia, czego używa lub co promuje, tak aby inna osoba mogła to zobaczyć, usłyszeć lub odebrać w inny sposób, m.in. tagi graczy, informacje o profilu, zawartość w grze i materiały wideo.

Jakie są przykłady zawartości zabronionej w Xbox Live?

(Uwaga: poniższe przykłady to tylko kilka przykładów Zawartości zabronionej przez Kodeks postępowania Microsoft. Jeśli jakiejś zawartości nie ma na liście, nie znaczy, że jest ona dobra).

 • Zawartość obejmująca materiały nielegalne. Na przykład:
  • Hazard, piractwo, pornografia dziecięca, materiały obsceniczne, działalność kryminalna
  • Spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie, przyjmowanie nielegalnych substancji, nieodpowiedzialne zachowania społeczne związane z używaniem narkotyków (np. prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu)
  • Terroryzm (np. instrukcje budowy bomb i innej broni)
  • Informacje, które mogłyby pomóc zidentyfikować przestępców (np. rządowy numer identyfikacyjny)
 • Zawartość, która mogłaby zaszkodzić zdrowiu lub pomóc w prześladowaniu osób, w tym samego użytkownika, lub zwierząt. Na przykład:
  • Obraźliwe słowa lub frazy
  • Zawartość dotycząca popełnienia samobójstwa
  • (Uwaga: poniższe przykłady to tylko kilka przykładów typu zachowania zabronionego przez Kodeks postępowania Microsoft. Jeśli jakiegoś zachowania nie ma na liście, nie znaczy, że jest ono dobre).
  • Wypowiedzi o charakterze negatywnym (takie jak mowa nienawiści, groźby karalne) w stosunku do osób, które należą do jakiejś grupy, m.in. grup na podstawie rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, języka, płci, wieku, niesprawności, statusu weterana, religii, orientacji/preferencji seksualnych
  • „Szum” czyli nadmierna liczba wypowiedzi w celu zakłócenia lub przerwania innej osobie lub grupie możliwości dołączenia do gry lub aplikacji w Xbox Live
  • Zawartość pokazująca lub promująca znęcanie się nad zwierzętami
 • Zawartość kontrowersyjna. Na przykład:
  • Zawartość o charakterze seksualnym, prowokacyjnym, pornograficznym lub przeznaczonym dla dorosłych
  • Zawartość zawierająca przemoc
  • Zawartość kontrowersyjna pod względem religii
  • Wszelka zawartość dotycząca mających złą sławę ludzi lub organizacji
  • Wszelka zawartość dotycząca aktualnych i historycznych wydarzeń o kontrowersyjnym charakterze
 • Zawartość nieautoryzowana. Na przykład:
  • Obrazy i inna zawartość, na której używanie użytkownik nie ma pozwolenia
  • Materiały wideo uzyskane nielegalnie
 • Zawartość, która promuje, brzmi lub wygląda jak słowa, frazy, gry słów, zdjęcia i ilustracje, które odnoszą się do zabronionej zawartości

KONSEKWENCJE

Naruszenie Kodeksu postępowania Microsoft może być przyczyną następujących lub innych działań:

 • Automatyczne przypisanie nowego tagu gracza, jeśli użytkownik stworzy nieodpowiedni tag gracza.
 • Usunięcie Zawartości, jeśli użytkownik stworzy nieodpowiednią Zawartość lub jej użyje.
 • Ograniczenia (np. komunikacja, tryb multiplayer, dostęp do konta) korzystania przez użytkownika z usług Xbox Live, jeśli użytkownik nadużyje tych usług.
 • Zawieszenie konta lub zbanowanie urządzenia na stałe, jeśli użytkownik popełni rażące naruszenie, w tym m.in.: hackowanie, modowanie, manipulowanie z profilem, oszustwo, handlowanie lub kradzież kont lub tagów graczy, wyjątkowo negatywne treści rasistowskie, podszywanie się pod personel Xbox, prezentowanie nagości, tworzenie nieprawidłowych tagów graczy lub zawartości profilu, rozpowszechnianie adresów URL prowadzących do stron zajmujących się phishingiem.
 • Zawieszenie konta lub zbanowanie urządzenia na stałe, jeśli użytkownik próbuje obejść zawieszenie przy użyciu innych kont lub urządzeń.
 • Zawieszenie konta lub zbanowanie urządzenia na stałe, jeśli użytkownik często dopuszcza się naruszeń.

W PRZYPADKU ZAWIESZENIA KONTA NA STAŁE UŻYTKOWNIK TRACI WSZELKIE LICENCJE NA ZAWARTOŚĆ, CZAS CZŁONKOSTWA GOLD ORAZ SALDA KONTA MICROSOFT ZWIĄZANE Z ZAWIESZONYM KONTEM.

SKARGI

Jeśli użytkownik spotka się z Zachowaniem lub Zawartością, które naruszają Kodeks postępowania Microsoft, nie wolno prowadzić działań odwetowych przy użyciu zabronionego Zachowania lub Zawartości. Zamiast tego, użytkownik może: