Informacje dotyczące Xbox One

Treści i funkcje różnią się w zależności od kraju, wymagania mogą z czasem ulegać zmianie. Wróć tutaj na stronę xbox.com/xboxone, aby zawsze mieć najnowsze informacje o Xbox One.

Minimalne wymagania systemowe:

 • Telewizor o rozdzielczości co najmniej 720p i z wejściem HDMI. Aby odbierać telewizję na żywo za pomocą transmisji lub kabla, wymagane jest obsługiwane urządzenie (tuner telewizyjny lub odbiornik telewizji kablowej bądź satelitarnej) z wyjściem HDMI oraz kabel HDMI (sprzedawane osobno).

 • Szerokopasmowe połączenie z internetem (zalecana prędkość min. 1,5 mb/s pobierania i 768 kb/s wysyłania); konto Microsoft i konto w usłudze Xbox Live w kraju/regionie, w którym jest obsługiwana usługa Xbox Live na konsoli Xbox One (zobacz na stronie xbox.com/live/countries), są wymagane do wstępnej konfiguracji online (wymagane pobranie dużej ilości danych), do aktualizacji i niektórych funkcji, takich jak zachowywanie ustawień i informacji w grze; obowiązują opłaty usługodawców internetowych. Aby korzystać z niektórych funkcji, należy posiadać płatne subskrypcje, połączenie z internetem o odpowiedniej prędkości lub spełniać dodatkowe wymagania.

 • Gry, funkcja Kinect i akcesoria przeznaczone na konsolę Xbox 360 lub pierwszą konsolę Xbox nie działają na konsoli Xbox One.

 • Sterowanie głosem Kinect jest dostępne tylko w niektórych regionach i niektórych językach oraz tylko w niektórych grach i treściach Xbox Live. Aby wyświetlić funkcje głosowe według rynku, przejdź tutaj. Szczegółową listę komend głosowych można pobrać stąd.

 • Oprogramowanie systemowe Xbox One wymaga dużej ilości pamięci; dlatego dla użytkowników jest dostępna mniejsza ilość pamięci niż podana. Wejdź na stronę xbox.com/xboxone/storage. 1 GB = 1 mld bajtów.

 • Należy zaakceptować warunki licencji oprogramowania Xbox na stronie xbox.com/xboxone/slt, warunki korzystania z usługi Xbox Live na stronie xbox.com/legal/livetou oraz ograniczoną gwarancję na stronie xbox.com/xboxone/warranty. Warunki zawierają wiążący arbitraż i zrzeczenie się prawa do udziału w pozwach zbiorowych w celu rozwiązywania sporów.

 • Pomoc działu obsługi klienta i gwarancja dostępne są tylko w krajach, w których obsługiwana jest konsola Xbox One (lista poniżej).

 • Sieć bezprzewodowa działa na dwóch pasmach: 2,4 GHz i 5,0 GHz zgodnych ze standardami IEEE 801.11 a/b/g/n.

 • Na konsoli Xbox One w usłudze Xbox Video dostępne jest tylko odtwarzanie strumieniowe. W pewnych przypadkach niektóre dyski DVD i Blu-ray mogą być nieprawidłowo odtwarzane.

Zalecana minimalna przestrzeń do gry:

Jeden gracz – około 1,4 m od czujnika. Dwoje graczy – około 1,8 m od czujnika. Zalecana przestrzeń do gry różni się w zależności od gry, sposobu wykorzystania, umieszczenia czujnika i innych czynników.

Kraje, w których obsługiwana jest usługa Xbox Live na konsoli Xbox One

 • Arabia Saudyjska
 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Brazylia
 • Czechy
 • Dania
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Izrael
 • Kanada
 • Meksyk
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rosja
 • RPA
 • Słowacja
 • Stany Zjednoczone
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

Warunki użytkowania Xbox Live:

www.xbox.com/legal/livetou

Wymagania systemowe Xbox Live na konsoli Xbox One:

Wymagane są szerokopasmowe łącze internetowe (obowiązują opłaty usługodawców internetowych) oraz konto Microsoft. Do korzystania z niektórych funkcji, takich jak tryb wieloosobowy (w grach, w których jest on dostępny), może być konieczne posiadanie konta Xbox Live Gold (sprzedawanego osobno) i dodatkowych płatnych subskrypcji, jak również spełnienie dodatkowych wymagań. Niektóre treści i funkcje Xbox Live dostępne na konsoli Xbox 360, m.in. niektóre aplikacje, nie są dostępne w usłudze Xbox Live na konsoli Xbox One. Rozgrywka wieloosobowa między konsolami Xbox 360 i Xbox One nie jest obsługiwana. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź witrynę xbox.com/live. Obowiązują warunki korzystania z usługi Xbox Live dostępne na stronie www.xbox.com/legal/livetou. Usługa Xbox Live na konsoli Xbox One nie jest dostępna we wszystkich krajach, szczegółowe informacje są dostępne na stronie xbox.com/live/countries. Pomoc działu obsługi klienta w usłudze Xbox Live jest dostępna tylko w tych krajach/regionach, w których usługa Xbox Live jest w pełni obsługiwana. Korzystanie z aktualizacji, gier, usług i innych materiałów do pobrania może wymagać dodatkowego sprzętu, miejsca na dysku, większej szybkości łącza lub uiszczenia dodatkowych opłat. Funkcje i wymagania systemowe mogą się różnić w zależności od kraju/regionu i mogą z czasem ulegać zmianie.