Wytyczne dla witryn fanów Xbox:

Wyświetlanie logo Xbox w niekomercyjnych witrynach dla fanów lub na internetowych forach dyskusyjnych

Niniejsze wytyczne mają na celu pomóc w odpowiednim wykorzystaniu logo Xbox® podczas tworzenia niekomercyjnych witryn dla fanów lub forów dyskusyjnych. Logo Xbox są znakami towarowymi firmy Microsoft® Corporation i służą do identyfikacji niektórych produktów i usług firmy Microsoft. Jako właściciel znaku towarowego, firma Microsoft ma obowiązek chronić swoje znaki towarowe przed nieautoryzowanym lub potencjalnie mylącym użyciem oraz nadzorować korzystanie z tych znaków towarowych przez inne osoby.

  1. Użytkownikowi zabrania się używania któregokolwiek z logo Xbox na jakichkolwiek nieoficjalnych produktach, usługach lub towarach lub w związku z nimi.
  2. Logo Xbox może być wyświetlane tylko w celu wskazania, że prowadzisz niekomercyjną witrynę dla fanów lub forum dyskusyjne związane z grami i konsolami Xbox. Logo Xbox musi zawierać link do strony https://www.xbox.com/ lub do witryny gry hostowanej przez firmę Microsoft.
  3. Nie możesz zmieniać logo Xbox w żaden sposób, w tym rozmiaru, proporcji, kolorów, elementów itp., animować, zmieniać ani w inny sposób zniekształcać ich perspektywy lub wyglądu. Nie umieszczaj niczego za logo Xbox, przed nim ani w żaden inny sposób nie nakładaj na nie grafiki.
  4. Logo Xbox może nie być wyróżnione w witrynie w sposób, który mógłby spowodować, że witryna zostanie pomylona z witryną Microsoft. Wygląd i zawartość witryny nie powinny naśladować żadnych reklam firmy Microsoft, opakowań produktów ani projektu witryny internetowej.
  5. Nie twórz logo, które imituje dowolne logo Xbox lub jest do niego podobne.
  6. Logo Xbox nie może być wyświetlane w żadnej witrynie w sposób, który podważa reputację firmy Microsoft lub jej produktów i usług. Obejmuje to między innymi włączanie treści związanych z hazardem, pornografią, alkoholem lub narkotykami.
  7. Niniejsze wytyczne dotyczą wyłącznie logo Xbox i nie mają zastosowania do używania tytułów gier, logo ani innych praw własności intelektualnej firmy Microsoft lub osób trzecich.
  8. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany lub wypowiedzenia niniejszych wytycznych w dowolnym momencie według własnego uznania.

Często zadawane pytania

P: Dlaczego firmę Microsoft obchodzi, że sprzedam kilka koszulek z logo Xbox?

Odp.: Właściciele znaków towarowych są prawnie zobowiązani do nadzorowania i egzekwowania swoich znaków towarowych przed jakimkolwiek nieuprawnionym lub potencjalnie mylącym użyciem. Niewykonanie może prowadzić do utraty naszych cennych praw do znaków towarowych. Zachęcamy fanów Xbox do wyrażania swoich poglądów, nie mamy jednak wyboru i musimy egzekwować nasze prawa.

P: Nie mogę więc używać żadnego z logo Xbox na mojej stronie, jeśli mam zamiar skrytykować Microsoft lub grę, która mi się nie podoba?

Odp.: Nie. Masz prawo do własnej opinii na temat tego, czy gra jest dobra, czy nie. Odnosimy się do używania naszych znaków z treściami, które są nielegalne lub przeznaczone dla dojrzałych odbiorców. Znaki towarowe mogą doznać uszczerbku, jeśli są kojarzone z takimi treściami.

P: Czy mogę stworzyć własne logo, które zawiera którekolwiek z logo Xbox? Będzie wyglądać inaczej, ponieważ ma moje słowa.

Odp.: Umieszczenie naszych znaków w nowym logo lub stworzenie logo, które wygląda jak jedno z logo Xbox jest niedozwolone. Korzystanie z logo Xbox powinno być wykorzystywane w kontekście dostarczania informacji lub komentarzy, a nie być dominującą cechą witryny.

P: Niczego nie sprzedaję. Co to jest niekomercyjny charakter?

Odp.: Działalność komercyjna może obejmować coś tak prostego, jak udostępnianie linków do komercyjnych stron internetowych lub sprzedaż reklam (lub linków sponsorowanych). Użycie linków sponsorowanych w witrynach, które zawierają nasze logo Xbox, powinno być ograniczone do minimum. Nie możesz korzystać z logo Xbox, jeśli Twoja witryna sprzedaje produkty lub usługi.