De Gedragscode van Microsoft uitgelegd voor Xbox Live-klanten

Laatste update voor dit document: augustus 2015

Vermijd het negatieve.

Bevorder het positieve.

De Gedragscode van Microsoft uitgelegd voor Xbox Live-klanten

Xbox Live is je online gamingcommunity. Help het leuk te maken voor iedereen door de Gedragscode van Microsoft op Xbox Live te volgen. Hier is een eenvoudige gids voor het toepassen van de Gedragscode op Xbox Live:

 • Denk na over de impact die je gedrag en content hebben op jezelf en op anderen op Xbox Live. Bevorder positieve impact, voorkom negatieve impact.
 • Negatieve impact kan gevolgen hebben voor jou.

Hieronder kun je meer lezen daarover.

GEDRAG OP XBOX LIVE

Wat wordt er verstaan onder 'gedrag' op Xbox Live?

Onder 'gedrag' verstaan we alle zaken die invloed hebben op jou, anderen, Microsoft of Xbox Live.

Wat zijn voorbeelden van gedrag dat is verboden bij Xbox?

(Opmerking: de onderstaande zaken zijn slechts voorbeelden van gedrag dat is verboden in de Gedragscode van Microsoft. Als iets niet op deze lijst staat, betekent dat nog niet dat het mag.)

 • Je mag niet: verboden content maken, delen, gebruiken of bevorderen.
 • Houd je niet bezig met illegale activiteiten. Doe bijvoorbeeld de volgende dingen niet:
  • Dreigen iemand fysiek te verwonden
  • Leugens verspreiden over iemand, een product, een bedrijf of een groep
  • Een naaktfoto plaatsen terwijl je weet dat degene die op de foto staat, die privé wilde houden
  • Iemand afpersen of op een andere manier bedreigen met actie als je iets niet krijgt wat je wilt
 • Je mag niet: mensen letsel toebrengen of pesten. Doe bijvoorbeeld de volgende dingen niet:
  • Jezelf verwonden
  • Geweld tegen mensen of dieren aanmoedigen
  • Tegen anderen schreeuwen, ze intimideren of pesten
  • De privacy van iemand anders schenden (bijvoorbeeld door iemands persoonlijke gegevens te delen, zoals een huisadres)
  • Je account, apparaten en persoonlijke gegevens niet beschermen (bijvoorbeeld door je referenties uit te lenen, je privégegevens openbaar te maken of je apparaten onbeheerd te laten)
 • Je mag geen schade toebrengen aan Microsoft, Xbox Live of het apparaat van een andere persoon. Doe bijvoorbeeld de volgende dingen niet:
  • Links naar malware posten
  • Iemand anders de toegang tot zijn/haar netwerk of apparaat belemmeren
  • Xbox Live verstoren
 • Je mag niet valsspelen of knoeien. Doe bijvoorbeeld de volgende dingen niet:
  • Ongeautoriseerde hardware of software gebruiken
  • Misbruik maken van bugs en fouten in een game
  • Ongeautoriseerde wijzigingen aanbrengen in je accountprofiel of de content daarvan (bijvoorbeeld deskundigheid, avatar, opgeslagen games, gamerscore, achievements)
  • Willens en wetens met iemand spelen die ongeautoriseerde software of methoden gebruikt
 • Je mag geen piraterij plegen of iemand anders' content zonder toestemming gebruiken. Doe bijvoorbeeld de volgende dingen niet:
  • Content in bredere kring delen dan toegestaan
  • Iemand anders' intellectuele eigendom zonder toestemming delen (bijvoorbeeld copyright, handelsgeheimen)
  • Onrechtmatig verkregen software of illegale games spelen.
  • Een game spelen voordat deze geautoriseerd is om op de service te kunnen worden gespeeld.
 • Je mag geen fraude of ongeautoriseerde transacties plegen. Doe bijvoorbeeld de volgende dingen niet:
  • Je accounts of gamertags uitlenen, overdragen, of anderen er op een andere manier toegang tot geven
  • Accounts waarvan je de eigenaar niet bent, gebruiken of proberen te gebruiken
  • Lidmaatschappen, games, cadeaukaarten, accountkrediet of content kopen van ongeautoriseerde partijen
  • Fraudulente methoden voor het verkrijgen van lidmaatschappen, games, cadeaukaarten, accountkrediet, content of hardware proberen te gebruiken of te delen
  • Je account gebruiken om services of gamecontent te ruilen voor lidmaatschappen, games, cadeaukaarten, accountkrediet of content
  • Onderdelen van Xbox Live doorverkopen of verspreiden
  • Je voordoen als iemand anders (bijvoorbeeld Microsoft-personeel, moderators, werknemers van gameontwikkelaars, uitgevers of andere Xbox-partners)
 • Gebruik Xbox Live niet voor commerciële doeleinden. Doe bijvoorbeeld de volgende dingen niet:
  • Een account maken voor een zakelijke entiteit
  • Op Xbox Live adverteren voor een product of service
 • Je mag geen verboden gedrag aanmoedigen.

CONTENT OP XBOX LIVE

Wat wordt er verstaan onder 'content' op Xbox Live?

Onder 'content' verstaan we alle zaken die je maakt, deelt, gebruikt of bevordert die een andere persoon kan zien of horen or anderszins ervaren, zoals gamertags, profielinfo, in-game content en video's.

Wat zijn voorbeelden van content die is verboden op Xbox Live?

(Opmerking: de onderstaande zaken zijn slechts voorbeelden van content die is verboden in de Gedragscode van Microsoft. Als iets niet op deze lijst staat, betekent dat nog niet dat het mag.)

 • Content die betrekking heeft op illegale dingen. Bijvoorbeeld:
  • Gokken, piraterij, kinderporno, obsceniteit of criminele activiteiten
  • Drinken door minderjarigen, gebruik van illegale drugs, onverantwoordelijk gedrag in verband met druggebruik (bijvoorbeeld rijden onder invloed)
  • Terrorisme (bijvoorbeeld instructies voor het maken van bommen of andere wapens)
  • Informatie die identiteitsdiefstal kan vergemakkelijken (bijvoorbeeld door de overheid verstrekte identificatienummers)
 • Content die een persoon (kan ook jezelf zijn) of een dier schade kan toebrengen of pesten Bijvoorbeeld:
  • Vloek- of scheldwoorden
  • Content die te maken heeft met zelfmoord
  • (Opmerking: de onderstaande zaken zijn slechts voorbeelden van het soort gedrag dat is verboden in de Gedragscode van Microsoft. Als iets niet op deze lijst staat, betekent dat nog niet dat het mag.)
  • Negatief taalgebruik (zoals aanzetten tot haat of bedreigingen met geweld) tegen mensen die behoren tot een groep, zoals groepen op basis van ras, afkomst, nationaliteit, taal, geslacht, leeftijd, handicap, veteranenstatus, godsdienst of seksuele oriëntatie/expressie
  • 'Lawaai'. Dat wil zeggen: overmatige spraak die bedoeld is om te verhinderen dat een andere persoon of groep een game of app op Xbox Live kan gebruiken
  • Content die dierenmishandeling laat zien of bevordert
 • Content die controversieel is. Bijvoorbeeld:
  • Seksuele, provocerende, pornografische of 18+ content
  • Gewelddadige content
  • Controversiële religieuze content
  • Alles wat betrekking heeft op beruchte personen of organisaties
  • Alles wat betrekking heeft op gevoelige actuele of historische gebeurtenissen
 • Content die ongeautoriseerd is. Bijvoorbeeld:
  • Afbeeldingen of andere content waarvoor je geen toestemming hebt om ze te gebruiken
  • Onrechtmatig verkregen video's
 • Content die lijkt op woorden, zinnen, woordspelingen, afbeeldingen of beeldspraak die verwijst naar verboden content

GEVOLGEN

Een overtreding van de Gedragscode van Microsoft kan leiden tot deze of andere acties:

 • Automatische toewijzing van een nieuwe gamertag, als je een ongepaste gamertag hebt gemaakt.
 • Verwijdering van content, als je ongepaste content maakt of gebruikt.
 • Beperking van het gebruik van Xbox Live-services, zoals communicatie, multiplayer, accounttoegang) als je misbruik maakt van die services.
 • Permanente blokkering van je account of apparaat, als je een bijzonder ernstige overtreding begaat waaronder (maar niet beperkt tot): hacking, modding, knoeien met profielen, fraude, verhandelen of stelen van accounts of gamertags, erg racistische opmerkingen, impersonatie van Xbox-medewerkers, naaktheid weergeven, herhaaldelijk ongepaste gamertags of profielcontent maken, URL's van phishingsites verspreiden.
 • Permanente blokkering van je account of apparaat, als je probeert onder een blokkering uit te komen met behulp van andere accounts en/of apparaten.
 • Permanente blokkering van je account of apparaat als je herhaaldelijk overtredingen begaat.

ALS JE PERMANENT WORDT GEBLOKKEERD, VERBEUR JE ALLE INHOUDSLICENTIES, GOLD-LIDMAATSCHAPSTIJD EN MICROSOFT-ACCOUNTSALDI IN VERBAND MET HET GEBLOKKEERDE ACCOUNT.

KLACHTEN

Als je gedragingen of content ziet die in strijd zijn met de Gedragscode van Microsoft, ga dan niet wraak nemen met verboden gedrag of content. In plaats daarvan kun je: