XBOX HALL OF FAME-CONTEST | OFFICIËLE REGELS 

1. SPONSOR

 

Deze officiële regels ('regels') bepalen de werking van de Xbox Hall of Fame-contest ('contest'). Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, VS, is de contest-sponsor ('sponsor').

 

2. DEFINITIES

 

In deze regels verwijzen 'Microsoft', 'wij', 'onze' en 'ons' naar de sponsor en verwijzen 'je' en 'jezelf' naar een contestdeelnemer of de ouder/wettelijke voogd van een contestdeelnemer die de meerderjarige leeftijd nog niet heeft bereikt om zich contractueel te verbinden, in de wettelijke woonplaats. Door deel te nemen, ga je (je ouder/wettelijke voogd als je niet meerderjarig bent in je wettelijke woonplaats) ermee akkoord dat je gebonden bent aan deze regels.

 

3. AANMELDINGSPERIODE

 

De contest begint om 09:01 uur (CEST) op 1 oktober 2020 en eindigt om 08:59 uur (CEST) op 20 oktober 2020 ('contestperiode').

 

4. TOELATING

 

Om in aanmerking te komen, moet je 17 jaar of ouder zijn en een wettelijke inwoner van een van de volgende door Xbox Live ondersteunde landen: Verenigd Koninkrijk, de 50 Verenigde Staten + D.C., Canada (ongeldig in Quebec), Brazilië, Mexico, Frankrijk, DACH (Germany, Austria, Switzerland), Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland, Spanje, Italië, Polen en Zweden (elk een 'deelnemend land').

 

De sponsor mag publiciteit voeren over de contest en de winnaars. Daarom behoudt de sponsor zich het recht voor om een achtergrondonderzoek uit te voeren om de toelating van een geselecteerde deelnemer te controleren en de naleving van deze regels te bevestigen, en om de socialmedia-accounts van de geselecteerde deelnemer of andere openbare communicatie of acties te beoordelen. Door mee te doen, ga je ermee akkoord redelijkerwijs mee te werken aan een dergelijk achtergrondonderzoek. Als uit een achtergrondonderzoek blijkt dat een geselecteerde deelnemer zich schuldig heeft gemaakt aan gedrag dat de reputatie of het bedrijf van Microsoft kan schaden of negatief kan beïnvloeden, zoals bepaald door Microsoft naar eigen goeddunken, kan de geselecteerde deelnemer worden gediskwalificeerd en kan de prijs worden toegekend aan een andere deelnemer. Alle informatie die op grond van dit achtergrondonderzoek wordt verkregen, wordt verzameld, gebruikt en/of openbaar gemaakt in overeenstemming met de privacyverklaring van Microsoft, zoals uiteengezet in regel 10 van deze officiële regels.

 

Als je 17 jaar of ouder bent, maar de meerderjarige leeftijd nog niet hebt bereikt in je wettelijke woonplaats, moet je toestemming hebben van een ouder/wettelijke voogd, die deze officiële regels moet accepteren en alle papierwerk van de contest namens jou moet uitvoeren.

 

Werknemers en directeuren van Microsoft Corporation en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, reclamebureaus komen niet in aanmerking, noch personen die betrokken zijn bij de uitvoering of het beheer van deze promotie, of de familieleden van elk hierboven (ouders, kinderen, broers en zussen, echtgenoot/partners of personen die in hetzelfde huishouden wonen). Ongeldig in Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië, de regio van de Krim en waar verboden.

 

5. HOE KUN JE JE AANMELDEN

 

Geen aankopen verplicht. Dit is een vaardigheidswedstrijd om Xbox Live-spelers in elk deelnemend land uit te dagen en te belonen voor de huldiging van spelers in de Xbox Hall of Fame. De contestprijs-winnaars in elke categorie worden bepaald op basis van hun Xbox Live gamerscores, in-game prestaties en activiteiten, en de getrokken prijswinnaars in de deelnemende landen (behalve Polen en Zweden) worden bepaald door willekeurige trekking (elk een 'prijstrekking'), zoals uiteengezet in de onderstaande deelnamekaart.

 

Hoe kun je deelnemen:

 

1. Ga naar www.xbox.com/promotions/hall-of-fameen maak je Xbox Live-accountprofiel of meld je erop aan.

2. Bevestig dat je profielinformatie correct is en volg de instructies om je voor de contest te registreren.

 

Als je je registreert voor de contest, ontvang je één deelname in de prijstrekking voor het deelnemende land waarin je woont (behalve in Polen en Zweden).

 

Dan kun je beginnen te gamen op Xbox One Live om in aanmerking te komen voor wedstrijdprijzen zoals beschreven in de deelnamekaart:

 

DEELNAMEKAART
CATEGORIE TIJDSPERIODE
(Elk begint om 09:01 uur (CEST) op de eerste dag en eindigt om 08:59 uur CEST op de laatste dag)
WEDSTRIJDPRIJS
(Eén toegekend per deelnemend land)
Gamerscore Legend: De hoogste gamerscore die tijdens de levensduur van Xbox is behaald 22 november 2013 t/m 19 oktober 2020.

Een Xbox Hall of Fame prijzenpakket, dat omvat:

  • Een Xbox Series X console
  • Een Xbox Hall of Fame-trofee
  • Een Xbox Ultimate Game Pass-lidmaatschap van 12 maanden
  • Een Xbox Hall of Fame-hoodie sweatshirt.
Achievement Conqueror: De meeste achievements behaald tijdens de levensduur van Xbox One 22 november 2013 t/m 19 oktober 2020 Een Xbox Hall of Fame -prijzenpakket
Game Pass Ruler: De meeste Xbox Game Pass-titels gespeeld tijdens de levensduur van Xbox One 22 november 2013 t/m 19 oktober 2020 Een Xbox Hall of Fame -prijzenpakket
Achievement Defeater: De meeste achievements behaald in een week. 1 t/m 19 oktober 2020. Een Xbox Hall of Fame -prijzenpakket
Gamerscore Champion: De hoogste gamerscore behaald in een week. 1 t/m 19 oktober 2020. Een Xbox Hall of Fame -prijzenpakket
Sea of Thieves: Verdien zoveel mogelijk Emissary Value tijdens Athena's Fortune Emissary-reizen 2 t/m 4 oktober 2020. Een Xbox Hall of Fame -prijzenpakket
State of Decay 2: Schakel de 'Plague Hearts'-kaart zo snel mogelijk uit 16 t/m 18 oktober 2020. Een Xbox Hall of Fame -prijzenpakket
Forza Horizon 4: Behaal de snelste ronde op het Xbox Hall Of Fame-circuit. 22 september t/m 11 oktober 2020. Een Xbox Hall of Fame -prijzenpakket
Prijstrekking Inschrijvingsperiode Getrokken prijzen worden toegekend per deelnemend land (behalve Zweden en Polen)
Eén per deelnemend land, behalve Zweden en Polen. 1 t/m 19 oktober 2020 (10) Eerste prijzen: Een code voor een Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschap van 12 maanden

 

 

De inschrijvingslimiet is één per persoon per categorie en per prijstrekking (waar toegestaan). Elke poging van jou om meer dan het vermelde aantal inschrijvingen te verkrijgen door meerdere of verschillende Xbox Live-accounts, e-mailadressen, identiteiten, registraties, aanmeldingen of overige methoden te gebruiken, maakt je inschrijving ongeldig en je kunt worden gediskwalificeerd. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om deel te nemen is verboden.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor teveel, zoekgeraakte, te late of onvolledige inschrijvingen. Indien betwist, worden vermeldingen geacht te zijn ingediend door de 'geautoriseerde accounthouder' van het e-mailadres, socialmedia-account of een andere methode die is gebruikt om in te schrijven. De 'geautoriseerde accounthouder' is de natuurlijke persoon die aan een e-mailadres is toegewezen door een internet- of onlineserviceprovider of een overige organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen.

 

6. SELECTIE WINNAAR EN MELDING

 

Binnen 7 dagen na de sluiting van de inschrijvingsperiode worden potentiële prijswinnaars van de wedstrijd bepaald door Microsoft of haar agent op basis van de categoriecriteria die zijn beschreven in de bovenstaande inschrijvingskaart. De winnaars van de trekkingsprijs worden in een willekeurige trekking geselecteerd uit alle in aanmerking komende winnaars van de ontvangen inschrijvingen uit elk deelnemend land. De Xbox Live-computerserver en individuele gameklassementen zijn de officiële scorehouders voor deze contest.

 

De prijswinnaars van de wedstrijd worden bepaald in de volgorde vermeld in het bovenstaande deelnameschema. Zodra een speler zich heeft gekwalificeerd voor een wedstrijdprijs, komt hij niet in aanmerking voor andere prijzen. In het geval dat zij de hoogst scorende speler in een volgende categorie zijn, wordt deze toegekend aan de volgende in aanmerking komende speler met de hoogste score. In het geval van een gelijke stand tussen alle in aanmerking komende inzendingen, is de winnaar van de contest de deelnemer die als eerste de winnende categoriescore heeft behaald.

 

De beslissingen van de juryleden zijn definitief en bindend. Als we in een deelnemend land niet genoeg inschrijvingen ontvangen die voldoen aan de deelnamevereisten, kunnen we naar eigen goeddunken, minder winnaars selecteren dan het beschreven aantal wedstrijdprijzen. Als openbare stemming winnaars bepaalt, is het voor iedereen verboden om op frauduleuze of ongepaste wijze stemmen te verkrijgen, inclusief het aanbieden van prijzen of andere lokmiddelen in ruil voor stemmen, geautomatiseerde programma's of frauduleuze ID's. Microsoft maakt verdachte stemmen ongeldig.

 

De winnaars worden binnen 7 dagen na de sluiting van de contestperiode op de hoogte gebracht via de contactgegevens in hun Xbox Live-gamerprofiel met instructies voor het claimen van prijzen, inclusief uiterste indieningstermijnen. Indien een geselecteerde winnaar niet kan worden gecontacteerd, niet in aanmerking komt, geen prijs claimt of geen formulieren terugstuurt, verliest de geselecteerde winnaar zijn prijs en wordt er een andere winnaar geselecteerd als het enigszins mogelijk is. Als je een potentiële winnaar bent en 17 jaar of ouder bent, maar nog niet meerderjarig bent in je wettelijke woonplaats, kunnen we van je ouder/wettelijke voogd eisen dat hij/zij alle vereiste formulieren namens jou ondertekent. Er worden slechts drie plaatsvervangende winnaars geselecteerd, waarna niet-opgeëiste prijzen niet worden toegekend.

 

De winnaars van de Canadese prijstrekking moeten een vraag van een wiskundige vaardigheidstest op een wederzijds aanvaardbaar tijdstip correct beantwoorden, voordat ze tot winnaar worden uitgeroepen.

 

7. PRIJZEN

 

Wedstrijdprijzen:

 

Er wordt één prijzenpakket toegekend per categorie per deelnemend land. Elk prijzenpakket bevat de volgende items:

 

  • Een Xbox Series X console. Geschatte verkoopwaarde (adviesprijs) €499 per stuk. Dit product en de adviesprijs van de fabrikant zijn op het moment van afdrukken nog niet op de markt gebracht.
  • Een Xbox Hall of Fame hoodie. Maat te bepalen door de sponsor. Adviesprijs, US$50 per stuk
  • Een Xbox Hall of Fame-trofee. Adviesprijs, US$50 per stuk
  • Een code voor een Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschap van 12 maanden. Adviesprijs, €155,88 per stuk

 

Prijzen voor prijstrekking:

 

Er worden 10 prijzen voor de eerste en 10 prijzen voor de tweede plaats toegekend per deelnemend land, behalve Zweden en Polen:

 

Eerste prijs: Een code voor een Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschap van 12 maanden. Adviesprijs, € 155,88 per stuk

 

Tweede prijs: Een code voor een Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschap van 1 maand. Adviesprijs, € 12,99 per stuk

 

De adviesprijs is onderhevig aan prijsschommelingen op de consumentenmarkt, onder meer gebaseerd op een tijdsverschil tussen de datum waarop de adviesprijs wordt geschat voor de toepassing van deze officiële regels en de datum waarop de prijs wordt toegekend of ingewisseld. We bepalen de waarde van de prijs als de reële marktwaarde op het moment dat de prijs wordt toegekend.

 

De totale geschatte winkelwaarde (adviesprijs) van alle toegekende prijzen: US$102,116.00

 

We kennen alleen één (1) prijs per persoon toe. Er worden niet meer dan het vermelde aantal prijzen toegekend. Geen vervanging, overdracht of toewijzing van een prijs is toegestaan, behalve dat Microsoft zich het recht voorbehoudt om een prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen in het geval de aangeboden prijs niet beschikbaar is. Behalve in Australië en Nieuw-Zeeland, worden prijzen toegekend 'ALS IS', zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending. In Australië en Nieuw-Zeeland zijn deze officiële regels niet bedoeld om niet-uitsluitbare wettelijke garanties te beperken, uit te sluiten of te wijzigen zoals voorzien onder de mededinging en consumentenbescherming (Competition and Consumer Act 2010 - Cth), de consumentengarantie (Consumer Guarantees Act 1993 - NZ) of elke andere garantie (expliciet of impliciet) onder enige staat, territorium of federale wetgeving die niet kan worden uitgesloten. Aan prijswinnaars kan worden gevraagd om de prijsclaim en/of belastingformulieren ('formulieren') in te vullen en terug te sturen binnen de termijn die vermeld staat in de melding. Eventuele belastingen op de prijs zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar, die wordt geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen over de fiscale gevolgen van het accepteren van een prijs. Als je een prijs accepteert, ga je ermee akkoord dat Microsoft voor deze challenge jouw inschrijving, naam, afbeelding en woonplaats online en in gedrukte vorm of in andere media mag gebruiken zonder betaling of compensatie, behalve waar dit bij wet verboden is.

 

8. KANSEN

 

De winstkansen zijn gebaseerd op het aantal ontvangen inschrijvingen en de vaardigheid van de deelnemers. The odds of winning are based on the number of entries received and skill of the Entrants.

 

9. ALGEMENE VOORWAARDEN EN VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Alle lokale wetten zijn van toepassing. De beslissingen van Microsoft zijn definitief en bindend in alle zaken die verband houden met deze wedstrijd. Voor zover wettelijk toegestaan, stem je ermee in om Microsoft en haar respectievelijke moederbedrijven, partners, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, werknemers en agenten vrij te laten en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid of enig letsel, verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit van deze wedstrijd of een gewonnen prijs.

 

Microsoft kan de prestaties van een derde niet garanderen en is niet aansprakelijk voor de handelingen of verzuim van een derde. Deelnemers aan deze prijstrekking gaan ermee akkoord dat Microsoft op geen enkele manier aansprakelijk is voor (a) enig letsel, verlies, kosten, schade of teleurstelling van welke aard dan ook die geheel of gedeeltelijk direct of indirect het gevolg zijn van acceptatie, misbruik of gebruik van een prijs, of door deelname aan deze prijstrekking of (b) technische, hardware- of softwarefouten, verloren, defecte of onbeschikbare netwerkverbindingen of moeilijkheden van welke aard dan ook die de mogelijkheid van de deelnemer om deel te nemen aan de prijstrekking kunnen beperken of verhinderen. Het voorgaande is van toepassing in het geval dat je gegevens of je inschrijving niet werden ontvangen of verloren zijn gegaan door de organisator. Niets in deze clausule beperkt de aansprakelijkheid van de organisator bij het overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van eigen nalatigheid of als gevolg van fraude. De bepalingen van deze sectie zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 

[Als je inwoner bent van Frankrijk, is deze paragraaf van toepassing met uitsluiting van de bovenstaande paragraaf. Microsoft kan de prestaties van een derde waarover ze geen controle heeft, niet garanderen. Deelnemers aan deze prijstrekking gaan ermee akkoord dat Microsoft op geen enkele manier aansprakelijk is voor verliezen, kosten, schade of teleurstellingen van welke aard dan ook die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg zijn van acceptatie, misbruik of gebruik van een prijs, of van deelname aan deze prijstrekking zolang deze verliezen, kosten, schade of teleurstellingen niet worden veroorzaakt door een schending door Microsoft van haar wettelijke of contractuele verplichtingen tegenover de deelnemer.]

 

[Als je inwoner bent van Duitsland, is deze paragraaf van toepassing met uitsluiting van de bovenstaande paragraaf/paragrafen. Microsoft kan de prestaties van een derde niet garanderen en is niet aansprakelijk voor de handelingen of verzuim van een derde. Deelnemers aan deze prijstrekking gaan ermee akkoord dat Microsoft op geen enkele manier aansprakelijk is voor (a) enig letsel, verliezen, kosten, schade of teleurstelling van welke aard dan ook die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg zijn van acceptatie, misbruik of gebruik van een prijs, of door deelname aan deze prijstrekking of (b) technische, hardware- of softwarefouten, verloren, defecte of niet-beschikbare netwerkverbindingen of moeilijkheden van welke aard dan ook die de mogelijkheid van de deelnemer om deel te nemen aan de prijstrekking kunnen beperken of verhinderen, tenzij dergelijke letsels, verliezen, kosten, schade of teleurstelling is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van de organisator.]

 

We behouden ons het recht voor om deze wedstrijd om welke reden dan ook te annuleren, te wijzigen, te beëindigen of op te schorten, inclusief valsspelen, technologiefouten, catastrofes, oorlog of enige andere onvoorziene of onverwachte gebeurtenis die de integriteit van deze wedstrijd beïnvloedt, hetzij menselijk of mechanisch. Als de integriteit van de wedstrijd niet kan worden hersteld, kunnen we winnaars selecteren uit alle in aanmerking komende inschrijvingen die zijn ontvangen voordat we de wedstrijd hebben moeten annuleren, wijzigen, beëindigen of opschorten.

 

Als je inwoner bent van Duitsland of Frankrijk, is deze paragraaf van toepassing met uitsluiting van de bovenstaande paragraaf. Als valsspelen, een virus, bug, catastrofale gebeurtenis of enige andere onvoorziene of onverwachte gebeurtenis die redelijkerwijs niet kan worden voorspeld of gecontroleerd, de eerlijkheid en/of integriteit van deze prijstrekking beïnvloedt, behouden we ons het recht voor deze prijstrekking te annuleren, te wijzigen of op te schorten - op voorwaarde dat deze gebeurtenissen worden beschouwd als overmacht gedefinieerd door de Duitse of Franse rechtbanken. Dit recht is voorbehouden ongeacht of deze overmacht te wijten is aan een menselijke of technische fout. Als er geen oplossing kan worden gevonden om de integriteit van de prijstrekking te herstellen, behouden we ons het recht voor om winnaars te selecteren uit alle in aanmerking komende inschrijvingen die zijn ontvangen voordat we de prijstrekking hebben moeten annuleren, wijzigen of opschorten. Als je probeert de integriteit of de legitieme werking van deze prijstrekking in gevaar te brengen door te hacken, vals te spelen of op WELKE MANIER DAN OOK fraude te plegen, kunnen we je een compensatie vragen voor alle verliezen die we lijden als gevolg van jouw acties, voor zover toegestaan volgens de wet. Bovendien kunnen we je verbieden deel te nemen aan onze toekomstige prijstrekkingen, dus speel best eerlijk.]

 

Als je probeert of we vernemen dat je de integriteit of de legitieme werking van deze wedstrijd hebt geschaad door vals te spelen, te hacken, het maken van een bot of een ander geautomatiseerd programma, of door op welke manier dan ook fraude te plegen, kunnen we een schadevergoeding eisen voor zover de wet dat toestaat. Bovendien kun je worden uitgesloten van deelname aan toekomstige Microsoft-promoties.

 

[Als je een inwoner bent van Duitsland of Frankrijk, is deze paragraaf van toepassing met uitsluiting van de bovenstaande paragraaf. Als valsspelen, een virus, bug, catastrofale gebeurtenis of enige andere onvoorziene of onverwachte gebeurtenis die redelijkerwijs niet kan worden voorspeld of gecontroleerd, de eerlijkheid en/of integriteit van deze prijstrekking beïnvloedt, behouden we ons het recht voor deze prijstrekking te annuleren, te wijzigen of op te schorten - op voorwaarde dat deze gebeurtenissen worden beschouwd als overmacht gedefinieerd door de Duitse of Franse rechtbanken. Dit recht is voorbehouden ongeacht of deze overmacht te wijten is aan een menselijke of technische fout. Als er geen oplossing kan worden gevonden om de integriteit van de prijstrekking te herstellen, behouden we ons het recht voor om winnaars te selecteren uit alle in aanmerking komende inschrijvingen die zijn ontvangen voordat we de prijstrekking hebben moeten annuleren, wijzigen of opschorten. Als je probeert de integriteit of de legitieme werking van deze prijstrekking in gevaar te brengen door te hacken, vals te spelen of op WELKE MANIER DAN OOK fraude te plegen, kunnen we je een compensatie vragen voor alle verliezen die we lijden als gevolg van jouw acties, voor zover toegestaan volgens de wet. Bovendien kunnen we je verbieden deel te nemen aan onze toekomstige prijstrekkingen, dus speel best eerlijk.]

 

10. HET GEBRUIK VAN JE GEGEVENS

 

Bij Microsoft doen we er alles aan om je privacy te beschermen. Persoonsgegevens die je verstrekt tijdens het deelnemen aan deze wedstrijd, worden door Microsoft en/of haar agenten en prijzenverstrekkers die namens Microsoft handelen, alleen gebruikt voor het beheer en de uitvoering van deze wedstrijd en in overeenstemming met de Microsoft Privacyverklaring. Microsoft gebruikt de informatie die je op dit formulier verstrekt om je op de hoogte te stellen van belangrijke informatie over onze producten, upgrades en verbeteringen, en om je informatie toe te sturen over andere Microsoft-producten en -services en om in aanmerking te komen voor de doeleinden die worden vermeld in punt 4 hierboven. Microsoft deelt de door jou verstrekte informatie niet met derden zonder je toestemming, behalve waar dit nodig is om de door jou gevraagde services of transacties te voltooien, of wanneer dit door de wet is vereist. Microsoft doet er alles aan om de veiligheid van je persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Je persoonsgegevens worden nooit zonder je toestemming buiten het bedrijf gedeeld, behalve onder de hierboven uiteengezette voorwaarden.

 

Als je denkt dat Microsoft zich niet aan deze verklaring heeft gehouden, neem je contact op met Microsoft door een e-mail te sturen naar privrc@microsoft.com of per post naar Microsoft Privacy Response Center, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052.

 

 

11. TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze wedstrijd wordt bepaald door de wetten van de staat Washington en je stemt in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken van de staat Washington voor eventuele conflicten die voortvloeien uit deze wedstrijd.

 

12. LIJST MET WINNAARS

 

Stuur binnen 30 dagen na 19 oktober 2020 een e-mail naar halloffame@clockworkmedia.co.uk met de onderwerpregel 'Xbox Hall of Fame Winners' om een lijst te ontvangen met winnaars die een prijs ter waarde van € XX of meer hebben ontvangen.

 

MOGELIJKE TERUGBETALING

 

Als je een inwoner van Frankrijk bent, kun je proberen de kosten van je inschrijving te recupereren door je claim met volledige details van de verbindingskosten samen met een kopie van je factuur naar het onderstaande adres te sturen, op voorwaarde dat je geïdentificeerde kosten hebt gemaakt om deel te nemen aan deze prijstrekking: MSN Xbox Competition Reimbursements, Microsoft Limited, Microsoft Campus, Thames Valley Park, Reading, RG6 1WG, Verenigd Koninkrijk