Overeenkomst Project xCloud Preview-programma

Bedankt voor uw aanmelding voor deelname aan het Project xCloud Preview-programma ("Programma"). Dit Programma wordt beheerd door Microsoft Corporation ("Microsoft"), gevestigd te One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. Via dit Programma zal Microsoft een beperkt aantal gebruikers gratis toegang geven tot het softwareprogramma en aanverwante hulpprogramma's die door Microsoft "Project xCloud" (gezamenlijk "xCloud") worden genoemd, voor de persoonlijke evaluatie van elke gebruiker van xCloud ("Doel").

Dit document ("Overeenkomst") is een aanvulling op de Serviceovereenkomst van Microsoft Services (https://www.microsoft.com/servicesagreement/) ("Servicevoorwaarden"). Door te klikken op "Ik ga akkoord", xCloud te openen of op een andere manier deel te nemen aan het Programma, accepteert u en gaat u akkoord met de voorwaarden in deze Overeenkomst.

ARTIKEL 1 - Verlenen van een licentie

 1. (a) Microsoft verleent u hierbij een niet-exclusieve, persoonlijke, niet-overdraagbare en intrekbare licentie voor toegang tot en gebruik van xCloud, uitsluitend voor het Doel. Deze licentieverlening is afhankelijk van nakoming door u van deze Overeenkomst en de Servicevoorwaarden.

 2. (b) U gaat akkoord met het volgende:

  1. (1) Alle versies van xCloud die via dit Programma worden geleverd bevinden zich in een voorlopige staat van ontwikkeling;

  2. (2) Mogelijk moet u alle aanbevolen software-updates installeren om toegang te krijgen tot het Programma;

  3. (3) Slechts een beperkt aantal videogames zal toegankelijk zijn via het Programma. Gebruik door u van alle videogames die via het Programma worden aangeboden, is onderworpen aan de Servicevoorwaarden;

  4. (4) U bent als enige verantwoordelijk voor de toegang, gegevens of kosten van externe partijen (met inbegrip van uw (mobiele) internetprovider) die u maakt om deel te nemen aan het Programma;

  5. (5) U hebt geen andere rechten in en op de xCloud dan die uitdrukkelijk zijn gelicentieerd op grond van deze Overeenkomst;

  6. (6) Microsoft is op grond van deze Overeenkomst niet verplicht om ondersteunende diensten voor het Programma te leveren. Alle geleverde ondersteuning geldt voor de "huidige staat", "met alle gebreken" en zonder enige vorm van garantie, en

  7. (7) U verleent Microsoft hierbij een volledig betaalde, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, sublicentieerbare, niet-beëindigbare, overdraagbare, toewijsbare licentie voor het reproduceren, distribueren, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, maken, verkopen, importeren, wijzigen en maken van afgeleide werken op basis van, en op andere wijze gebruiken en exploiteren van alle Feedback. Onder "Feedback" wordt verstaan suggesties, opmerkingen, ideeën en alle andere soorten informatie, waaronder begrepen geautomatiseerde foutrapportage en telemetrie, die (A) u direct of indirect aan Microsoft of haar medewerkers communiceert; en (B) betrekking heeft op het Programma, xCloud of een van de onderdelen daarvan.

ARTIKEL 2 - Licentiebeperkingen

U gaat ermee akkoord het volgende na te laten:

 1. (a) delen van het Programma streamen, uitzenden of anderszins publiekelijk uitvoeren;

 2. (b) uw deelname aan het Programma op enigerlei wijze vastleggen, onder meer door middel van schermopnamesoftware;

 3. (c) xCloud gebruiken als onderdeel van een dienst voor lokaal gebruik door meerdere personen;

 4. (d) gebruik maken van een code of software die een geautomatiseerde controle of werking van een deel van xCloud mogelijk maakt;

 5. (e) xCloud onderwerpen aan vergelijkende of benchmark-tests; of

 6. (f) andere beperkingen schenden die in de Algemene Voorwaarden (waaronder begrepen de Gedragscode) worden vermeld.

ARTIKEL 3 - Privacy en gegevensverzameling

Microsoft kan informatie verzamelen over uw deelname aan het programma, waaronder begrepen gegevens over uw gebruik van xCloud, uw hardware, uw hardwareprestaties en uw internetverbinding. Microsoft kan deze informatie gebruiken om diensten te verlenen en de producten en diensten van Microsoft te verbeteren. Microsoft kan daarnaast toepasselijke informatie verstrekken aan uitgevers van games of apps die betrokken zijn bij het Programma, zodat zij hun producten kunnen leveren en verbeteren en ondersteuning kunnen bieden.

Als u niet wilt dat Microsoft nog langer gegevens over uw deelname aan het Programma verzamelt, moet u zich afmelden voor het Programma en uw toegang tot xCloud beëindigen. Dit heeft geen invloed op eventuele andere gegevensverzameling die onafhankelijk van dit programma plaatsvindt. Informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Microsoft is te vinden in de Privacyverklaring van Microsoft op aka.ms/privacy. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van de Microsoft Privacyverklaring.

ARTIKEL 4 - Looptijd

 1. (a) Looptijd. De looptijd van deze Overeenkomst ("Looptijd") begint bij uw acceptatie en eindigt bij beëindiging door u of door Microsoft.

 2. (b) Beëindiging. U of Microsoft kan deze Overeenkomst (en uw toegang tot xCloud) te allen tijde om welke reden dan ook beëindigen. Bovendien kan Microsoft deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen om redenen die verband houden met wezenlijke schending van deze Overeenkomst of de Servicevoorwaarden.

 3. (c) Einde van de Looptijd of Beëindiging. Aan het einde van de Looptijd of bij Beëindiging zoals beschreven in Artikel 4(b), kunt u de toegang verliezen tot de videogames, content of andere gegevens die aan u via dit Programma ter beschikking zijn gesteld. Videogames, content of andere gegevens waartoe u onafhankelijk van dit programma toegang hebt, worden hier niet door beïnvloed. Houd er rekening mee dat elke game-uitbreiding, zoals downloadbare content ("DLC"), toegang tot de bijbehorende basisgame vereist om de game-uitbreiding te kunnen blijven gebruiken.

 4. (d) Voortdurende bepalingen. De artikelen 1(b)(4-5), 1(b)(7-8), 3, 4(c-d) en 5 blijven na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

ARTIKEL 5 - Algemene voorwaarden

 1. (a) Scheidbaarheid. Indien een bevoegde rechtbank bepaalt dat een bepaling in deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 2. (b) Voorlopige voorziening. Bepaalde verplichtingen en toezeggingen van de partijen bij deze Overeenkomst hebben een bijzonder, uniek en buitengewoon karakter. Materiële schending van toezeggingen of overeenkomsten die betrekking hebben op of verband houden met de intellectuele eigendomsrechten van Microsoft of de vertrouwelijke informatie van Microsoft kan leiden tot onherstelbare en aanhoudende schade voor de betreffende partij, waarvoor mogelijk geen adequate rechtsmiddelen bestaan. Bijgevolg kan Microsoft in het geval van een dergelijke inbreuk recht hebben op een voorlopige voorziening en/of een specifiek uitvoeringsbesluit (naast de toepasselijke schadevergoeding).

 3. (c) Overig. Begrippen met een hoofdletter die worden gebruikt maar niet zijn gedefinieerd in deze Overeenkomst hebben de respectievelijke betekenissen die daaraan worden gegeven in de Servicevoorwaarden. xCloud maakt deel uit van de "Services" en "Xbox Services" zoals beschreven in de Servicevoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid van deze Overeenkomst en de Algemene voorwaarden prevaleert deze Overeenkomst.