Vilkår for bruk for Xbox.com

(Sist oppdatert: januar 2016)

TAKK FOR AT DU VALGTE XBOX!

Nettstedet Xbox.com er satt sammen av ulike nettsider og tjenester som drives av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller tilknyttede selskaper (samlet “nettstedet Xbox.com”).

Nettstedet Xbox.com tilbys deg under forutsetning av at du uten forbehold godtar vilkårene, betingelsene og meldingene heri. Hvis du bruker Nettstedet Xbox.com, betyr det at du godtar alle vilkår, betingelser og meldinger. Nettstedet Xbox.com kan også inneholde tilleggsvilkår som gjelder for bestemte funksjoner eller tilbud (for eksempel konkurranser eller chatområder) (“Tilleggsvilkår”).

Hvis noen av vilkårene, betingelsene og meldingene heri er i konflikt med Tilleggsvilkårene eller andre vilkår og retningslinjer på Nettstedet Xbox.com, skal disse vilkårene være gjeldende.

PERSONVERN OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Les personvernerklæringen på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 hvis du vil vite mer om innsamling og bruk av personlige opplysninger.

ENDRING AV DISSE VILKÅRENE FOR BRUK

Microsoft forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og meldingene som Nettstedet Xbox.com tilbys under, herunder, men ikke begrenset til, kostnadene, hvis noen, knyttet til bruken av Nettstedet Xbox.com. Du er ansvarlig for å se gjennom disse vilkårene og betingelsene med jevne mellomrom, og hvis du fortsetter å bruke Nettstedet, betyr det at du samtykker i vilkårene og betingelsene.

BEGRENSNING AV PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK

Dersom ikke annet er angitt, er Nettstedet Xbox.com til din personlige og ikke-kommersielle bruk. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, sende, vise, fremføre, reprodusere, publisere, lisensiere, lage avledede arbeider av, overføre eller selge noen informasjon, programvare, produkter eller tjenester som er hentet fra Nettstedet Xbox.com.

KOBLINGER TIL TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet Xbox.com kan inneholde koblinger til eller feeder fra andre Nettsteder (“Koblede Nettsteder”). De Koblede Nettstedene kontrolleres ikke av Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for innholdet på noen Koblede Nettsteder, inkludert uten begrensning eventuelle koblinger på et Koblet Nettsted eller endringer eller oppdateringer på et Koblet Nettsted eller eventuell informasjon som sendes på et Koblet Nettsted. Microsoft tilbyr disse koblingene utelukkende for å gjøre din bruk enklere, og inkluderingen av en kobling innebærer ikke at Microsoft anbefaler nettstedet eller er tilknyttet operatørene på noen som helst måte.

Eventuelle handler med tredjeparter (inkludert annonsører) som finnes på eller kan nås via en kobling fra Nettstedet Xbox.com, eller deltakelse i kampanjer, inkludert levering av og betaling for varer og tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, begrensede rettigheter eller garantier som er tilknyttet slike handler eller kampanjer, skjer ene og alene mellom deg og annonsøren eller en annen tredjepart. Microsoft er ikke ansvarlig og har ikke noe erstatningsansvar for noen slike handler eller kampanjer.

INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUK

Din rett til å bruke Nettstedet Xbox.com forutsetter at du garanterer overfor Microsoft at du ikke bruker Nettstedet Xbox.com til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene, betingelsene og meldingene. Du har ikke rett til å bruke Nettstedet Xbox.com på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller hemme Nettstedet Xbox.com eller forstyrre en annen parts bruk og glede over bruk av Nettstedet Xbox.com. Du har ikke rett til på noen måte å innhente eller forsøke å innhente materialer eller opplysninger som ikke med hensikt er gjort tilgjengelig eller tilbys gjennom Nettstedet Xbox.com.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER

Nettstedet Xbox.com kan omfatte oppslagstavler, chatområder, nyhetsgrupper, fora, fellesskap, personlige nettsider, kalendere og/eller andre meldings- eller kommunikasjonsfunksjoner som gir deg muligheten til å kommunisere med alle eller en gruppe (samlet “Kommunikasjonstjenester”). Du godtar å bruke Kommunikasjonstjenestene utelukkende til å legge inn, sende og motta meldinger og materiale som er passende og tilknyttet den aktuelle Kommunikasjonstjenesten. Du godtar at når du bruker en Kommunikasjonstjenesten, skal du, for eksempel, ikke:

 • ærekrenke, misbruke, trakassere, forfølge, true eller på annen måte krenke andres rettigheter (slik som personvern og vern mot offentliggjøring).
 • publisere, legge inn, laste opp, distribuere eller spre noe upassende, blasfemisk, ærekrenkende, krenkende, slibrig, uanstendig eller ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon
 • publisere, legge inn, laste opp, distribuere eller spre noe emne, navn, materiale eller informasjon upassende, blasfemisk, ærekrenkende, slibrig, uanstendig eller ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon som sporer til diskriminering, hat eller vold mot en person eller gruppe fordi han/hun eller de tilhører en rase, religion eller nasjon, eller som fornærmer ofre for forbrytelser mot menneskeheten ved å bestride at disse forbrytelsene har funnet sted
 • laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig filer med bilder, fotografier, programvare eller annet materiale som er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter (eller rett til personvern og vern mot offentliggjøring), med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene til dette eller har fått alle nødvendige tillatelser
 • laste opp filer som inneholder virus, ødelagte filer eller lignende programvare eller programmer som kan skade andres datamaskiner
 • bruke noe materiale eller informasjon, inkludert bilder eller fotografier, som er tilgjengelig gjennom Nettstedet Xbox.com, på noen måte som krenker en annen parts opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller andre immaterielle rettigheter
 • reklamere for eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester til noe forretningsformål, med mindre den aktuelle Kommunikasjonstjenesten uttrykkelig tillater slike meldinger
 • sette i gang eller videresende undersøkelser, konkurranser, pyramidespill eller kjedebrev
 • laste ned filer som en annen bruker av en Kommunikasjonstjeneste har lagt inn, og som du vet, eller burde vite, at det er ulovlig å distribuere på en slik måte
 • forfalske eller slette informasjon om forfattere eller juridiske eller andre meldinger eller rettighetsbeskyttede merknader om opprinnelsen eller kilden til programvare eller annet materiale som er inkludert i en fil som lastes opp
 • begrense eller hindre en annens bruk og glede over bruk av Kommunikasjonstjenestene
 • bryte noen regler for god oppførsel eller andre retningslinjer som måtte gjelde for en bestemt Kommunikasjonstjeneste
 • innhente eller samle inn informasjon om andre, for eksempel e-postadresser, uten deres samtykke
 • bryte noen gjeldende lover eller regler
 • opprette en falsk identitet med det formål om å villede andre

Din bruk av Kommunikasjonstjenestene er også underlagt Microsofts Regler for god oppførsel for Xbox Live-kunder.

Microsoft er ikke forpliktet til å overvåke Kommunikasjonstjenestene. Microsoft forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå materiale som legges inn på en Kommunikasjonstjeneste, og fjerne det etter eget skjønn. Microsoft forbeholder seg retten til å nekte deg tilgang til noen av eller alle Kommunikasjonstjenestene når som helst, uten forvarsel og av en hvilken som helst grunn.

Microsoft forbeholder seg retten til når som helst å fremlegge informasjon hvis det er nødvendig for å følge gjeldende lover, regler, juridiske prosesser eller krav fra det offentlige, og å redigere, nekte å legge inn eller fjerne informasjon eller materialer, helt eller delvis, etter Microsofts eget skjønn.

Du skal alltid utvise varsomhet når du utleverer opplysninger som kan identifisere deg eller dine barn i en Kommunikasjonstjeneste. Microsoft verken kontrollerer eller godkjenner innholdet, meldingene eller informasjonen i noen av Kommunikasjonstjenestene, og Microsoft fraskriver seg derfor alt erstatningsansvar med hensyn til Kommunikasjonstjenestene og eventuelle søksmål som følger av din deltakelse i en Kommunikasjonstjeneste. Administratorer og verter er ikke autoriserte til å uttale seg på vegne av Microsoft, og deres synspunkter representerer ikke nødvendigvis Microsofts synspunkter.

Materiale som lastes opp til en Kommunikasjonstjeneste, kan være underlagt publiserte begrensninger for bruk, reproduksjon og/eller spredning, og du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du laster ned materialet.

BRUK AV XBOX LIVE

Noe innhold og noen funksjoner på Xbox Live-området på Nettstedet Xbox.com kan brukes bare hvis du abonnerer på Xbox Live-tjenestene og har en gyldig Microsoft-konto. Innhold og funksjoner på Xbox Live-området er underlagt Microsofts tjenesteavtale, som du har tilgang til fra Xbox Live-området. For å opprette tilgang til disse Xbox Live-funksjonene blir du bedt om å validere abonnementsstatusen for Xbox Live ved å logge på Microsoft-kontoen. Personlige opplysninger for Xbox Live-abonnementet blir deretter tilgjengelige for deg via Xbox Live, og du har derfor det fulle ansvaret for å holde passordet og kontoen for Microsoft-kontoen konfidensielle. Du er også ansvarlig for all aktivitet på kontoen din på Xbox Live. Microsoft skal ikke være ansvarlig for noe tap du måtte pådra deg som følge av at andre bruker kontoen din, med eller uten din kjennskap. Du kan imidlertid holdes ansvarlig for tap som Microsoft eller en annen part pådrar seg som følge av at andre bruker kontoen din. Du har aldri rett til å bruke noen andres konto uten tillatelse fra kontoinnehaveren. Hvis du ikke lenger ønsker tilgang til Xbox Live og/eller informasjon relatert til Xbox Live-abonnementet, kan du kontakte kundestøtte på 1.800.4MY.XBOX.

MATERIALER SOM LEVERES TIL MICROSOFT ELLER LEGGES INN PÅ NETTSTEDET XBOX.COM

Microsoft krever ikke eierskap til materialene du leverer til Microsoft (inkludert tilbakemeldinger og forslag) eller legger inn på, laster opp til, lagrer på eller sender til noe Xbox.com-nettsted eller tilknyttede tjenester (“Bidrag”). Ved å legge inn, laste opp, lagre, gi eller sende Bidraget gir du Microsoft, Microsofts tilknyttede selskaper og nødvendige underlisenstakere tillatelse til å bruke Bidraget i forbindelse med driften av forretningene, herunder, uten begrensning, retten til å kopiere, distribuere, sende, vise offentlig, fremføre offentlig, reprodusere, redigere, oversette og formatere på nytt dine Bidrag, og publisere navnet ditt i forbindelse med ditt Bidrag og retten til å viderelisensiere slike rettigheter til enhver utgiver av Xbox-spill eller leverandører til Nettstedet Xbox.com.
Microsoft utvikler mange og ulike produkter og tjenester. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle likheter mellom Microsofts produkter og tjenester og dine ideer. Du samtykker i at det ikke eksisterer noen avtaler mellom eller retningslinjer for deg og Microsoft med hensyn til bidraget ditt, og det eksisterer ingen forpliktelser som sier at bidraget skal holdes konfidensielt. Det vil ikke bli utbetalt vederlag i forbindelse med bruken av Bidraget ditt, som angitt her. Microsoft er ikke forpliktet til å se gjennom, legge inn eller bruke noe Bidrag du måtte levere, og Microsoft kan fjerne ethvert Bidrag når som helst, etter eget skjønn.
Ved å legge inn, laste opp, lagre, levere eller sende inn Bidraget ditt, garanterer og erklærer du at du eier eller på annet vis har kontroll over alle rettighetene til Bidraget, som beskrevet i denne delen, inkludert, uten begrensning, alle rettighetene som er nødvendige for å gi, legge inn, laste opp, lagre eller sende inn Bidragene, og at bruken av Bidragene ikke krenker andres rettigheter.

PROGRAMVARE OG INNHOLD TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET XBOX.COM

Programvare og innhold (hvis noe) som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra Nettstedet Xbox.com, med unntak av programvare som sluttbrukere gjør tilgjengelig via en Kommunikasjonstjeneste (“Programvare”), er opphavsrettsbeskyttet arbeid som tilhører Microsoft Corporation og/eller Microsoft Corporations leverandører. Din bruk av Programvaren er underlagt vilkårene i en eventuell lisensavtale for sluttbrukere som følger med eller er inkludert i Programvaren (“Lisensavtale”). Du kan ikke installere eller bruke noen Programvare som leveres med eller omfatter en Lisensavtale, med mindre du først samtykker i vilkårene i Lisensavtalen. For Programvare som ikke leveres med en lisensavtale, tildeles du, brukeren, herved av Microsoft Corporation en gjenkallelig personlig, ikke-overførbar lisens til å bruke Programvaren for å vise eller på andre måter bruke det bestemte Xbox.com-nettstedet i samsvar med disse Vilkårene for bruk, og ikke for andre formål, så sant alle opphavsrettsmerknader og andre rettighetsbeskyttede meldinger beholdes uendret. Eventuelle tredjepartsmeldinger som følger med Programvare, følger med bare som informasjon. Ingen andre rettigheter eller lisenser, uttrykkelige eller indirekte, herunder uten begrensning eventuelle patentlisenser, tildeles deg av Microsoft. Programvare som eies av Microsoft og/eller Microsofts leverandører er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner. All reproduksjon og videredistribusjon av Programvaren er uttrykkelig forbudt ved lov og kan resultere i alvorlige strafferettslige reaksjoner og søksmål. Lovbrytere vil bli tiltalt så langt det er mulig. UTEN AT DET FOREGÅENDE BEGRENSES, ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL EN ANNEN SERVER ELLER PLASSERING FOR YTTERLIGERE REPRODUKSJON ELLER VIDEREDISTRIBUSJON UTTRYKKELIG FORBUDT. PROGRAMVARENS GARANTI, OM NOEN, GJELDER KUN I SAMSVAR MED VILKÅRENE I LISENSAVTALEN. Du bekrefter at Programvaren all medfølgende dokumentasjon og/eller teknisk informasjon er underlagt gjeldende lover og regler for eksportkontroll i USA. Du forplikter deg til ikke å eksportere eller reeksportere Programvaren på direkte eller indirekte vis til land som er underlagt USAs eksportbegrensninger.

ANSVARSFRASKRIVELSE

INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM ER INKLUDERT PÅ ELLER TILGJENGELIGE VIA NETTSTEDET XBOX.COM, KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER SKRIVEFEIL INFORMASJONEN HER ENDRES REGELMESSIG. MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST FORBEDRE OG/ELLER ENDRE NETTSTEDET XBOX.COM. ALLE RÅD SOM FÅS VIA NETTSTEDET XBOX.COM MÅ IKKE BRUKES I FORBINDELSE MED PERSONLIGE, HELSEMESSIGE, JURIDISKE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DU BØR OPPSØKE ELLER KONTAKTE EN PROFESJONELL FAGPERSON FOR Å FÅ RÅD SOM ER TILPASSET DIN SITUASJON.

MICROSOFT CORPORATION OG/ELLER MICROSOFT CORPORATIONS RESPEKTIVE LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTIER OM ANVENDELIGHET, PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET, PUNKTLIGHET OG NØYAKTIGHET FOR INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE, TJENESTENE OG DEN TILKNYTTEDE GRAFIKKEN SOM FINNES PÅ NETTSTEDET XBOX.COM, FOR NOE FORMÅL. ALL SLIK INFORMASJON OG PROGRAMVARE OG ALLE PRODUKTER OG TJENESTER OG TILKNYTTET GRAFIKK LEVERES ”SOM DE ER”, UTEN NOEN FORM FOR BEGRENSEDE RETTIGHETER. MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE BEGRENSEDE RETTIGHETER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED DENNE INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, TJENESTENE OG TILKNYTTET GRAFIKK, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTEDE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIERRETTIGHETER ELLER ANSVAR SOM FØLGE AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

DU SAMTYKKER I AT MICROSOFT IKKE ER ANSVARLIG FOR UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV OVERFØRINGER ELLER DATA, MATERIALE ELLER DATA SOM SENDES ELLER MOTTAS ELLER IKKE SENDES ELLER MOTTAS, ELLER NOEN TRANSAKSJONER SOM INNGÅS VIA NETTSTEDET XBOX.COM. DU SAMTYKKER I AT MICROSOFT IKKE ER ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIKTIG FOR ANDRE PARTERS INNHOLD ELLER ATFERD SOM ER TRUENDE, ÆREKRENKENDE, SLIBRIG, STØTENDE ELLER ULOVLIG, ELLER KRENKELSER AV ANDRES RETTIGHETER, INKLUDERT IMMATERIELLE RETTIGHETER. DU SAMTYKKER I AT MICROSOFT IKKE ER ANSVARLIG FOR NOE INNHOLD SOM TREDJEPARTER SENDER VED BRUK AV NETTSTEDET XBOX.COM, ELLER SOM TREDJEPARTER TAR MED PÅ DETTE NETTSTEDET.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE, STRAFFEERSTATNING, TILFELDIG SKADE, SÆRLIGE TAP, FØLGESKADE ELLER ANDRE SKADER ELLER TAP, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER SOM SKYLDES TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER, OG SOM OPPSTÅR FRA ELLER PÅ NOEN SOM HELST MÅTE ER FORBUNDET MED BRUKEN AV ELLER YTELSEN TIL NETTSTEDET XBOX.COM, INKLUDERT FORSINKELSER PÅ ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET XBOX.COM ELLER TILKNYTTEDE TJENESTER, LEVERING AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å LEVERE TJENESTER, ELLER INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER ELLER TILKNYTTET GRAFIKK SOM ER ANSKAFFET VIA NETTSTEDET XBOX.COM, ELLER PÅ ANDRE MÅTER OPPSTÅR FRA BRUKEN AV NETTSTEDET XBOX.COM, UAVHENGIG AV OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, SELV OM MICROSOFT ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ETTERSOM ENKELTE LAND/JURISDIKSJONER IKKE TILLATER FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADE OG TILFELDIG SKADE, KAN DET HENDE AT OVENNEVNTE BEGRENSNING IKKE GJELDER FOR DEG. HVIS DU ER MISFORNØYD MED NOEN DELER AV NETTSTEDET XBOX.COM ELLER IKKE SIER DEG ENIG I NOEN AV DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, ER DET DITT ANSVAR Å AVSLUTTE BRUKEN AV NETTSTEDET XBOX.COM.

OPPHØR/TILGANGSBEGRENSNING

Microsoft forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å nekte deg tilgang til deler av eller hele Nettstedet Xbox.com og tilknyttede tjenester eller deler av disse når som helst og uten forvarsel.

VALG AV LOV OG STED FOR LØSING AV TVISTER

Hvis du bor i eller har virksomhet som er registrert i USA, er det lovene i delstaten Washington, USA, som regulerer krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til internasjonal privatrett. Alle andre krav, inkludert krav i forbindelse med forbrukerrettigheter, konkurranselovgivningen og erstatningsansvar utenfor kontrakt, er underlagt lovgivningen i delstaten i USA der du bor. Hvis du bor i eller har virksomhet som er registrert i USA, samtykker du i de delstatlige eller føderale domstolene i King County, Washington, USA, som eneste jurisdiksjon i alle tvister som oppstår i forbindelse med denne kontrakten eller Tjenesten.

Hvis du bor eller har virksomhet som er registrert utenfor USA, skal alle krav, inkludert krav knyttet til forbrukerrettighetslover, konkurranselover og erstatningsansvar utenfor kontrakt, være underlagt lovgivningen i landet du bor i, og domstolene i landet du bor i, skal være eneste jurisdiksjon for alle tvister som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen.

ALLMENT

Du samtykker i at det ikke eksisterer noe samarbeid, partnerskap, ansettelse eller samarbeid mellom etater mellom deg og Microsoft som følge av denne avtalen eller bruken av Nettstedet Xbox.com. Du aksepterer å betale erstatning til og holde Microsoft, dets morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere og ansatte skadesløse fra alle krav, søksmål eller skader, herunder rimelige advokathonorarer, som stilles eller inngis av en tredjepart som følge av, eller som oppstår fra, din bruk av eller atferd på Nettstedet Xbox.com. Microsoft forbeholder seg retten til å fremlegge personlige opplysninger om deg eller din bruk av Nettstedet Xbox.com, inkludert innhold på nettstedet, uten forhåndstillatelse fra deg, hvis Microsoft i god tro mener dette er nødvendig for å (1) etterkomme rettslige krav eller overholde en rettslig prosess, (2) beskytte rettighetene eller eiendommen til Microsoft eller Microsofts tilknyttede selskaper, (3) håndheve vilkårene for bruk eller (4) ivareta interessene til medlemmer eller andre. Microsofts overholdelse av denne avtalen er underlagt eksisterende lovgivning, og ingenting i denne avtalen skal anses å begrense Microsofts rett til å overholde anmodninger og krav fra offentlige myndigheter eller domstoler knyttet til din bruk av Nettstedet Xbox.com eller informasjon oppgitt til eller samlet inn av Microsoft i forbindelse med slik bruk. Hvis noen deler av avtalen gjøres ugyldig eller ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til, garantifraskrivelser og ansvarsbegrensinger som angitt ovenfor, vil bestemmelsen som er ugyldig eller ikke kan håndheves, bli ansett som erstattbar av en gyldig bestemmelse som kan håndheves, og som har et innhold som ligner den opprinnelige bestemmelsen mest mulig. Resten av avtalen skal fortsette å gjelde. Med mindre noe annet er angitt heri, utgjør denne avtalen den fullstendige avtalen mellom brukeren og Microsoft med hensyn til Nettstedet Xbox.com, og den erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og alle tidligere forslag og avtaler, enten disse er elektroniske, muntlige eller skriftlige, mellom brukeren og Microsoft med hensyn til Nettstedet Xbox.com. En trykt versjon av denne avtalen og eventuelle andre elektroniske meldinger skal være tilgjengelig for bruk i rettslige eller administrative prosesser basert på eller tilknyttet denne avtalen i samme omfang og underlagt samme vilkår som for andre forretningsdokumenter og arkiver som opprinnelig er utarbeidet og oppbevart i papirformat.

MELDINGER OM OPPHAVSRETT OG VAREMERKER:

Alt innholdet på Nettstedet Xbox.com er Opphavsrett © 2015 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Med enerett. Microsoft, Xbox. Xbox Live, Xbox-logoene og/eller andre Microsoft-produkter som er omtalt her, er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Faktiske produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker som tilhører de respektive eierne. Selskaper, organisasjoner, produkter, personer og hendelser som brukes i eksempler, er oppdiktede. Tilknytning til virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, personer eller hendelser er ikke tiltenkt og skal ikke impliseres. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i avtalen, er forbeholdt.

MELDINGER OG PROSEDYRER VED KRAV SOM GJELDER KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER

Microsoft respekterer tredjeparters immaterielle rettigheter. Hvis du vil sende en melding om krenkelse av immaterielle rettigheter, inkludert påstander om krenkelse av opphavsrett, kan du benytte våre prosedyrer for slike meldinger. FORESPØRSLER SOM IKKE ER RELEVANTE FOR DENNE PROSEDYREN, VIL IKKE BLI BESVART.

Microsoft bruker prosessene som er beskrevet i Title 17, United States Code, Section 512, ved meldinger om krenkelse av opphavsrett. Når forholdene tilsier det, kan Microsoft i tillegg deaktivere eller avslutte kontoer til brukere av Microsoft-tjenester som står bak gjentatte krenkelser.