Project xCloud Preview programavtale

Takk for at du søkte om å delta i Project xCloud Preview-programmet (“Program”). Dette programmet administreres av Microsoft Corporation (“Microsoft”), Lokalisert på One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Gjennom dette programmet vil Microsoft gi et begrenset antall brukere gratis tilgang til programvaren og relaterte ressurser som Microsoft omtaler som “Project xCloud” (samlet “xCloud”) for hver brukers personlige evaluering av xCloud (“Hensikt”).

Dette dokumentet (“Avtale”) Supplerer Microsoft Services Agreement (https://www.microsoft.com/servicesagreement/) (“Vilkår for bruk”). Ved å klikke på "Jeg er enig", få tilgang til xCloud, eller på annen måte delta i programmet, godtar du og godtar vilkårene i denne avtalen.

AVSNITT 1 - Lisensbevilling

 1. (en) Microsoft gir deg herved en ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar og tilbakekallbar lisens for å få tilgang til og bruke xCloud utelukkende til formålet. Denne lisensstilskuddet er betinget av at du overholder denne avtalen og vilkårene for bruk.

 2. (B) Er du enig:

  1. (1) Alle versjoner av xCloud levert gjennom dette programmet er i en foreløpig tilstand;

  2. (2) Det kan hende du blir pålagt å installere alle anbefalte programvareoppdateringer for å få tilgang til programmet;

  3. (3) Bare et begrenset antall videospill vil være tilgjengelig gjennom programmet. Din bruk av videospill levert gjennom programmet vil bli styrt av vilkårene for bruk;

  4. (4) Du vil være ansvarlig for alle gebyrer for tilgang, data eller overskudd fra tredjepart (inkludert leverandøren av Internett-leverandøren eller mobiltelefonene) som du pådrar deg å delta i programmet;

  5. (5) Du vil ikke ha andre rettigheter i og til xCloud andre enn de som er uttrykkelig lisensiert under denne avtalen;

  6. (6) Microsoft er ikke forpliktet til å tilby støttetjenester for programmet i henhold til denne avtalen. Enhver støtte som gis, er «som den er», «med alle feil», og uten garantier av noe slag, og

  7. (7) Du gir Microsoft en fullt betalt, avgiftsfri, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, underlisensiell, ikke-terminert, overførbar, tilordningsbar lisens for å reprodusere, distribuere, offentlig utføre, offentlig vise, lage, selge, importere, endre og lage avledede verk basert på, og på annen måte bruke og utnytte all og alle tilbakemeldinger. "Tilbakemelding" betyr forslag, kommentarer, ideer og all annen type informasjon, inkludert automatisert feilrapportering og telemetri, som (A) du kommuniserer direkte eller indirekte til Microsoft eller dets agenter; og (B) forholder seg til Programmet, xCloud, eller noen av komponentene deres

AVSNITT 2 - Lisensbegrensninger

Du samtykker i at du ikke vil:

 1. (en) strømme, overføre eller på annen måte offentlig utføre deler av programmet;

 2. (B) registrere din deltakelse i programmet på noen måte, inkludert skjermopptaksprogramvare;

 3. (C) bruke xCloud som en del av enhver tjeneste for lokal flermannsbruk;

 4. (D) bruke hvilken som helst kode eller programvare som muliggjør automatisk kontroll eller drift av noen del av xCloud;

 5. (E) utsette xCloud for konkurrerende eller benchmark-testing; eller

 6. (F) bryte eventuelle andre begrensninger som er angitt i vilkårene for bruk (inkludert atferdskoden).

AVSNITT 3 - Personvern og datainnsamling

Microsoft kan samle informasjon om din deltakelse i programmet, inkludert om din bruk av xCloud, maskinvaren, maskinvarens ytelse og internettforbindelsen din. Microsoft kan bruke denne informasjonen i forbindelse med levering av tjenester og forbedring av Microsofts produkter og tjenester. Microsoft kan også gi relevant informasjon til spill- eller apputgivere som er involvert i programmet, slik at de kan levere og forbedre produktene sine og gi support.

For å velge bort innsamling av data fra Microsoft om din deltakelse i programmet, må du avmelde programmet og avslutte din tilgang til xCloud. All annen datainnsamling uavhengig av dette programmet vil ikke bli påvirket. Informasjon om Microsofts datainnsamling og bruk finner du i Microsofts personvernerklæring på aka.ms/privacy. Du godtar å overholde alle gjeldende bestemmelser i Microsofts personvernerklæring.

AVSNITT 4 - termin

 1. (a) Termin. Terminen til denne avtalen (“Termin”) begynner når du aksepterer og slutter når den blir sagt opp av deg eller Microsoft.

 2. (b) Oppsigelse. Enten du eller Microsoft kan avslutte denne avtalen (og din tilgang til xCloud) når som helst av hvilken som helst grunn. I tillegg kan Microsoft øyeblikkelig si opp denne avtalen på grunn av varsel om vesentlig brudd på denne avtalen eller vilkårene for bruk.

 3. (c) Slutt eller terminering. Etter slutten av termin eller ved oppsigelse som beskrevet i avsnitt 4 (b), kan du miste tilgang til videospill, innhold eller andre data som ble gjort tilgjengelig for deg gjennom dette programmet. Eventuelle videospill, innhold eller andre data som du har tilgang uavhengig av dette programmet, vil ikke bli påvirket. Merk at eventuelle spilltillegg, for eksempel nedlastbart innhold (“DLC”), vil kreve tilgang til det tilhørende basisspillet for å fortsette å bruke spilltillegget.

 4. (d) Overlevelse. Avsnitt 1 (b) (4-5), 1 (b) (7-8), 3, 4 (cd) og 5 vil overleve utløpet eller oppsigelsen av denne avtalen.

AVSNITT 5 - Generelle vilkår

 1. (a) Ugyldighet. Hvis noen domstol med kompetent jurisdiksjon bestemmer at enhver bestemmelse i denne avtalen er ulovlig, ugyldig eller ikke rettskraftig, vil de gjenværende bestemmelsene forbli i full kraft og virkning.

 2. (b) Injunktiv lettelse. Visse forpliktelser og løfter fra partene i denne avtalen er av spesiell, unik og ekstraordinær karakter. Vesentlig brudd på løfter eller avtaler som involverer eller er relatert til Microsofts immaterielle rettigheter eller Microsofts konfidensielle opplysninger, kan føre til uopprettelig og vedvarende skade på den parten som det muligens ikke er tilstrekkelig rettsmiddel for. Følgelig, i tilfelle et slikt brudd, kan Microsoft ha rett til påbud og / eller et dekret om spesifikk ytelse (i tillegg til gjeldende skader).

 3. (c) Annet. Aktiverte vilkår brukt, men ikke definert i denne avtalen, vil ha de respektive betydningene gitt dem i vilkårene for bruk. xCloud er en del av "Tjenester" og "Xbox-tjenester" som beskrevet i vilkårene for bruk. Hvis det er noen konflikt mellom denne avtalen og vilkårene for tjeneste, vil denne avtalen ha forrang.