Gå til hovedinnhold
Xbox

Vilkår for bruk av xbox.com

(Sist oppdatert: Januar 2016)

TAKK FOR AT DU VALGTE XBOX!

Xbox.com-webområdet består av ulike websider og tjenester som drives av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller dets datterselskaper (samlet kalt "Xbox.com-webområdet").

Xbox.com-webområdet tilbys deg under forutsetning av at du godtar, uten endringer, vilkårene, betingelsene og merknadene som finnes der. Din bruk av xbox.com-webområdet betyr at du godtar alle slike vilkår, betingelser og merknader. Xbox.com-webområdet kan også inneholde tilleggsvilkår som styrer bestemte funksjoner eller tilbud (for eksempel konkurranser eller chatteområder) ("Tilleggsvilkår").

Hvis det skulle skje at noen av vilkårene, betingelsene og merknadene her kommer i konflikt med Tilleggsvilkår eller andre vilkår og retningslinjer innenfor xbox.com-webområdet, da skal disse vilkårene gjelde.

PERSONVERN OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Se personvernerklæringen på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 for å finne informasjon relatert til innsamling og bruk av dine personopplysninger.

ENDRING AV DISSE VILKÅRENE FOR BRUK

Microsoft forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og merknadene som gjelder for xbox.com-webområdet, inkludert, men ikke begrenset til, kostnadene, hvis noen, som er knyttet til bruken av xbox.com-webområdet. Du er ansvarlig for jevnlig å se gjennom disse vilkårene og betingelsene, og din fortsatte bruk av webområdet bekrefter at du godtar dem.

BEGRENSNING MED HENSYN TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK

Hvis ikke annet er angitt, er xbox.com-webområdet for din personlige og ikke-kommersielle bruk. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, lage utledet arbeid av eller selge noen informasjon, programvare, produkter eller tjenester du har innhentet fra xbox.com-webområdet.

KOBLINGER TIL TREDJEPARTS WEBOMRÅDER

Xbox.com-webområdet kan inneholde koblinger til eller feeder fra andre webområder ("Koblede webområder"). Koblede webområder er ikke under Microsofts kontroll, og Microsoft er ikke ansvarlig for innholdet på noe Koblet webområde, inkludert uten begrensning alle koblinger på et Koblet webområde eller endringer eller oppdateringer til et Koblet webområde eller noe informasjon som overføres på et Koblet webområde. Microsoft gir disse koblingene til deg som en tjeneste, og inkluderingen av en kobling betyr ikke at Microsoft går god for webområdet eller har noen tilknytning til dem som driver det.

All handel med tredjeparter (inkludert annonsører) som er inkludert i eller tilgjengelig via en kobling fra xbox.com-webområdet eller deltakelse i kampanjer, inkludert levering av og betaling for varer og tjenester, og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner som er knyttet til slike handler eller kampanjer, er kun mellom deg og annonsøren eller annen tredjepart. Microsoft skal ikke holdes ansvarlig eller ha erstatningsansvar for noen del av slike handler eller kampanjer.

INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUK

Som en betingelse for din bruk av xbox.com-webområdet garanterer du overfor Microsoft at du ikke skal bruke xbox.com-webområdet til noen formål som er ulovlige eller forbudt i henhold til disse vilkårene, betingelsene og merknadene. Du kan ikke bruke xbox.com-webområdet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke xbox.com-webområdet eller forstyrre noen annen parts bruk og glede av xbox.com-webområdet. Du kan ikke innhente eller forsøke å innhente noe materiale eller informasjon gjennom noen midler som ikke med hensikt er gjort tilgjengelig eller levert gjennom xbox.com-webområdet.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER

Xbox.com-webområdet kan inneholde oppslagstavletjenester, chatteområder, nyhetsgrupper, forumer, fellesskap, personlige websider, kalendere og/eller meldings- eller kommunikasjonsfasiliteter som er utformet for at du skal kunne kommunisere med alle eller med en gruppe (samlet kalt "Kommunikasjonstjenester"). Du godtar at Kommunikasjonstjenestene bare skal brukes til å legge inn, sende og motta meldinger og materiale som er passende og relatert til den bestemte Kommunikasjonstjenesten. Som eksempel, og ikke som en begrensning, godtar du at når du bruker en Kommunikasjonstjeneste, skal du ikke:

 • Baktale, misbruke, trakassere, forfølge, true eller på annen måte bryte de juridiske rettighetene (som retten til personvern og publisitet) til andre.
 • Publisere, legge inn, laste opp, distribuere eller spre noe upassende, spottende, ærekrenkende, krenkende, uanstendig, usømmelig eller ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.
 • Publisere, legge inn, laste opp, distribuere eller spre noe upassende emne, navn, materiale eller informasjon som oppfordrer til diskriminering, hat eller vold mot en person eller gruppe på grunn av rase, religion eller nasjonalitet, eller resulterer i ofre for kriminalitet mot menneskeheten ved å bestride eksistensen av slik kriminalitet.
 • Laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig filer som inneholder bilder, fotografier, programvare eller annet materiale som er beskyttet av åndsrettslover (eller av rett til beskyttelse mot publisitet) med mindre du eier eller styrer rettighetene til slikt materiale eller har mottatt alt nødvendig samtykke.
 • Laste opp filer som inneholder virus, ødelagte filer eller annen lignende programvare eller programmer som kan skade driften av en annens datamaskin.
 • Bruke noe materiale eller informasjon, inkludert bilder eller fotografier, som er gjort tilgjengelig gjennom xbox.com-webområdet, på en måte som krenker opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller annen immateriell eiendom til en part.
 • Annonsere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester for forretningsformål, med mindre slik Kommunikasjonstjeneste spesifikt tillater slike meldinger.
 • Gjennomføre eller videresende undersøkelser, konkurranser, pyramideskjemaer eller kjedebrev.
 • Laste ned filer som er lagt inn av en annen bruker av en Kommunikasjonstjeneste som du kjenner til, eller burde kjenne til, ikke kan distribueres lovlig på en slik måte.
 • Forfalske eller slette forfatterbidrag, juridiske eller andre behørige merknader eller patentbeskyttede betegnelser eller etiketter fra opphavet eller kilden til programvare eller annet materiale i en fil som lastes opp.
 • Begrense eller hindre en annen bruker i å bruke og ha glede av Kommunikasjonstjenestene.
 • Bryte regler for god oppførsel eller andre retningslinjer som kan gjelde for en bestemt Kommunikasjonstjeneste.
 • Innhente eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres samtykke.
 • Bryte gjeldende lover eller forskrifter.
 • Opprette en falsk identitet med det formålet å mislede andre.

Din bruk av Kommunikasjonstjenestene er også underlagt Microsofts Regler for god oppførsel forklart for Xbox Live-kunder.

Microsoft er ikke forpliktet til å overvåke Kommunikasjonstjenestene. Microsoft vil imidlertid forbeholde seg retten til å gjennomgå materiale som er lagt inn i en Kommunikasjonstjeneste og til å fjerne materiale etter egen avgjørelse. Microsoft forbeholder seg retten til å avslutte din tilgang til noen eller alle Kommunikasjonstjenestene når som helst og uten varsel og av hvilken som helst grunn.

Microsoft forbeholder seg retten til alltid å kunne fremlegge informasjon slik det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, forskrifter, juridiske prosesser eller forespørsler fra myndighetene, eller til å redigere, nekte å legge inn eller fjerne informasjon eller materiale, helt eller delvis, etter Microsofts avgjørelse alene.

Vær alltid forsiktig når du gir ut informasjon som kan identifisere deg personlig eller barna dine i en Kommunikasjonstjeneste. Microsoft kontrollerer ikke og bifaller ikke innhold, meldinger eller informasjon som finnes i en Kommunikasjonstjeneste, og Microsoft vil derfor spesifikt fraskrive seg alt ansvar med hensyn til Kommunikasjonstjenestene og alle handlinger som er et resultat av din deltakelse i en Kommunikasjonstjeneste. Ledere og verter er ikke autoriserte talspersoner for Microsoft, og deres synspunkter er ikke nødvendigvis sammenfallende med Microsofts synspunkter.

Materiale som lastes opp til en Kommunikasjonstjeneste, kan være underlagt publiserte begrensninger for bruk, reproduksjon og/eller spredning, og du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du laster ned materialet.

BRUK AV XBOX LIVE

Noen innhold og noen funksjoner i Xbox Live-området på xbox.com-webområdet kan bare brukes hvis du abonnerer på Xbox Live-tjenesten og har en gyldig Microsoft-konto. Innhold og funksjoner i Xbox Live-området er underlagt Microsofts tjenesteavtale, som du får tilgang til fra Xbox Live-området. For å etablere tilgang til disse Xbox Live-funksjonene, blir du bedt om å validere Xbox Live-abonnentstatusen ved å logge på med Microsoft-kontoen din. Fordi informasjon som er personlig for Xbox Live-abonnementet deretter blir tilgjengelig for deg via Xbox Live, er du fullt ansvarlig for å opprettholde konfidensialitet for Microsoft-kontopassordet og kontoen. I tillegg er du fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under din konto på Xbox Live. Microsoft skal ikke holdes ansvarlig for noe tap som kan oppstå som et resultat av at noen andre bruker kontoen din, men eller uten din kjennskap. Du kan imidlertid bli holdt ansvarlig for tap som påføres Microsoft eller en annen part på grunn av at noen andre bruker din konto. Du kan ikke bruke en annens konto på noe tidspunkt, med eller uten tillatelse fra kontoinnehaveren. Hvis du på et tidspunkt ikke lenger ønsker tilgang til Xbox Live og/eller informasjon relatert til Xbox Live-abonnementet ditt, kan du kontakte kundestøtte på 18004MYXBOX.

MATERIALE GITT TIL MICROSOFT ELLER LAGT INN PÅ ET XBOX.COM-WEBOMRÅDE

Microsoft krever ikke eierskap til materialet du gir til Microsoft (inkludert tilbakemeldinger og forslag) eller legger inn, laster opp, skriver inn eller sender til noe xbox.com-webområde eller dets tilknyttede tjenester (samlet kalt "Innsendinger"). Ved å legge inn, laste opp, skrive inn, gi eller sende Innsendingen, gir du imidlertid Microsoft, dets tilknyttede selskaper og nødvendige dellisensinnehavere tillatelse til å bruke Innsendingen i forbindelse med driften av forretningene deres, inkludert, uten begrensning, retten til å: kopiere, distribuere, overføre, vise offentlig, utføre offentlig, reprodusere, redigere, oversette og omformatere Innsendingen din, og til å publisere navnet ditt i forbindelse med Innsendingen, og retten til å viderelisensiere slike rettigheter til en Xbox-spillutgiver eller leverandør til xbox.com-webområdet.
Microsoft utvikler et stort antall og et bredt utvalg av produkter og tjenester. Microsoft er ikke ansvarlig for likheter mellom dets produkter og tjenester og din ide. Du godtar at det ikke er noen kontrakt eller avtale mellom deg og Microsoft med hensyn til Innsendingen din, og ingen forpliktelse til å holde innsendingen konfidensiell. Det vil ikke bli utbetalt noen kompensasjon med hensyn til bruken av Innsendingen din, slik det er angitt her. Microsoft er ikke forpliktet til å gjennomgå, legge ut eller bruke noen Innsending du gir, og kan når som helst fjerne en Innsending etter Microsofts avgjørelse alene.
Ved å legge inn, laste opp, skrive inn, gi eller sende Innsendingen din, garanterer og representerer du at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettigheter til Innsendingen slik det er beskrevet i denne delen, inkludert, uten begrensning, alle rettigheter som er nødvendige for deg for å kunne gi, legge inn, laste opp, skrive inn eller sende Innsendinger, og at bruken av Innsendingen ikke vil krenke rettighetene til andre.

PROGRAMVARE OG INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG PÅ XBOX.COM-WEBOMRÅDET

Programvare og innhold (hvis noe) som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra xbox.com-webområdet, unntatt programvare som kan være gjort tilgjengelig av sluttbrukere gjennom en Kommunikasjonstjeneste ("Programvare"), er opphavsrettslig beskyttet arbeid som tilhører Microsoft Corporation og/eller dets leverandører. Din bruk av Programvaren styres av vilkårene i sluttbrukerlisensavtalen, hvis den finnes, som følger med Programvaren ("Lisensavtale"). Du kan ikke installere eller bruke noe Programvare der det følger med eller som inkluderer en Lisensavtale hvis du ikke først godtar vilkårene i Lisensavtalen. For all Programvare der det ikke følger med en lisensavtale, gir Microsoft Corporation herved deg, brukeren, en opphevingsbar, personlig, ikke overførbar lisens til å bruke Programvaren til å vise og på annen måte bruke det bestemte xbox.com-webområdet i samsvar med disse Vilkårene for bruk, og ikke til noe annet formål, under forutsetning av at du sørger for at opphavsrettinformasjon og andre eiendomsmerknader holdes intakt. Alle merknader fra tredjepart som følger med Programvare, er kun til informasjonsformål. Ingen andre rettigheter eller lisenser, uttrykte eller underforståtte, inkludert uten begrensning, alle underforståtte patentlisenser, gis av Microsoft. Programvare eies av Microsoft og/eller dets leverandører og er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale avtaler. All reproduksjon eller redistribusjon av Programvaren er uttrykkelig forbudt i henhold til lov, og kan resultere i alvorlig sivil og kriminell straffeforfølgelse. Overtredere vil bli rettsforfulgt i den grad det er mulig. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL EN ANNEN SERVER ELLER ET ANNET STED FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER REDISTRIBUSJON, UTTRYKKELIG FORBUDT. PROGRAMVAREN ER GARANTERT, HVIS DEN ER DET I DET HELE TATT, KUN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN. Du anerkjenner at Programvaren og all medfølgende dokumentasjon og/eller teknisk informasjon er underlagt gjeldende eksportkontrollover og -forskrifter i USA. Du godtar at du ikke kan eksportere eller re-eksportere Programvaren, direkte eller indirekte, til noen land som er underlagt eksportrestriksjoner i USA.

ANSVARSFRASKRIVELSE

INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM ER INKLUDERT I ELLER TILGJENGELIG GJENNOM XBOX.COM-WEBOMRÅDET, KAN INKLUDERE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. ENDRINGER BLIR FRA TID TIL ANNEN LAGT TIL INFORMASJON HER. MICROSOFT OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST GJØRE FORBEDRINGER OG/ELLER ENDRINGER PÅ XBOX.COM-WEBOMRÅDET. RÅD SOM MOTTAS VIA XBOX.COM-WEBSTEDET SKAL IKKE STOLES PÅ MED HENSYN TIL PERSONLIGE, MEDISINSKE, JURIDISKE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DU BØR KONTAKTE PROFESJONELLE RÅDGIVERE FOR Å FÅ SPESIFIKKE RÅD SOM ER TILPASSET DIN SITUASJON.

MICROSOFT CORPORATION OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER GIR INGEN REPRESENTASJONER FOR NOE FORMÅL MED HENSYN TIL EGNETHET, PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET, TIDSRIKTIGHET OG NØYAKTIGHET NÅR DET GJELDER INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE OG RELATERT GRAFIKK SOM FINNES PÅ XBOX.COM-WEBOMRÅDET. ALL SLIK INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK LEVERES "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. MICROSOFT OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG FORUTSETNINGER MED HENSYN TIL DENNE INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE, TJENESTENE OG RELATERT GRAFIKK, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG FORUTSETNINGER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG UKRENKELIGHET.

DU GODTAR SPESIFIKT AT MICROSOFT IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV OVERFØRINGENE ELLER DATAENE DINE, MATERIALE ELLER DATA SOM ER SENDT ELLER MOTTATT, ELLER NOEN TRANSAKSJONER SOM ER INNGÅTT GJENNOM XBOX.COM-WEBOMRÅDET. DU GODTAR SPESIFIKT AT MICROSOFT IKKE HAR NOE ANSVAR ELLER SKADEANSVAR FOR NOEN TRUSLER, ÆREKRENKELSER, STØTENDE ELLER ULOVLIG INNHOLD ELLER OPPFØRSEL FRA NOEN PART ELLER NOEN KRENKELSE AV EN ANNENS RETTIGHETER, INKLUDERT IMMATERIELLE RETTIGHETER. DU GODTAR SPESIFIKT AT MICROSOFT IKKE ER ANSVARLIG FOR NOE INNHOLD SOM SENDES AV EN TREDJEPART VED Å BRUKE OG/ELLER INKLUDERE DET PÅ XBOX.COM-WEBOMRÅDET.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL MICROSOFT OG/ELLER DETS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFENDE, TILFELDIGE, SPESIELLE, KONSEKVENSMESSIGE SKADER ELLER NOEN SKADER OVERHODET, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING SKADER SOM SKYLDES TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, SOM OPPSTÅR FRA ELLER SOM PÅ NOEN MÅTE ER FORBUNDET MED BRUKEN AV ELLER YTELSEN TIL XBOX.COM-WEBOMRÅDET, MED FORSINKELSE ELLER TAP AV MULIGHET TIL Å BRUKE XBOX.COM-WEBOMRÅDET ELLER RELATERTE TJENESTER, LEVERINGEN AV ELLER MANGEL PÅ LEVERING AV TJENESTER, ELLER FOR NOEN INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK SOM ER ANSKAFFET GJENNOM XBOX.COM-WEBOMRÅDET, ELLER PÅ ANNEN MÅTE OPPSTÅR FRA BRUKEN AV XBOX.COM-WEBOMRÅDET, OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, FORVOLDT SKADE, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, SELV OM MICROSOFT ELLER NOEN AV DETS LEVERANDØRER HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. FORDI NOEN STATER/JURISDIKSJONER IKKE TILLATER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR KONSEKVENSMESSIGE ELLER TILFELDIGE SKADER, ER DET IKKE SIKKERT AT BEGRENSNINGEN OVENFOR GJELDER FOR DEG. HVIS DU ER MISFORNØYD MED NOEN DELER AV XBOX.COM-WEBOMRÅDET ELLER MED NOEN AV DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, ER DITT ENESTE RETTSMIDDEL Å AVSLUTTE BRUKEN AV XBOX.COM-WEBOMRÅDET.

TERMINERING/TILGANGSBEGRENSNING

Microsoft forbeholder seg retten til, etter egen avgjørelse, når som helst å terminere din tilgang til deler av eller hele xbox.com-webområdet og de relaterte tjenestene eller deler av disse uten varsel.

VALG AV LOV OG STED FOR Å LØSE TVISTER

Hvis du bor i eller bedriften din er registrert i USA, skal krav om brudd på denne kontrakten underlegges domstolene i staten Washington, uten henvisning til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, inkludert krav som gjelder forbrukerlovgivning, konkurranselovgivning og forvoldt skade, skal være underlagt lovene i staten du bor i i USA. Hvis du bor i eller bedriften din er registrert i USA, samtykker du til de føderale eller statlige domstolene i King County, Washington, USA for alle tvister som er knyttet til denne kontrakten eller Tjenesten.

Hvis du bor i eller bedriften din er registrert utenfor USA, skal alle krav som gjelder forbrukerlovgivning, konkurranselovgivning og erstatningsrettslige regler, underlegges domstolene i landet du bor i, og domstolene i landet du bor i, skal ha eksklusive jurisdiksjon i alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne kontrakten.

GENERELT

Du godtar at det ikke er noe fellesskap, partnerskap, ansattforhold eller byrårelasjon mellom deg og Microsoft som et resultat av denne avtalen eller bruken av xbox.com-webområdet. Du godtar å holde Microsoft, dets overordnede, underselskaper, datterselskaper, ledere og ansatte skadesløse i forhold til alle krav eller skader, inkludert rimelige utgifter til advokat, deklarert av en tredjepart på grunn av eller som resultat av din bruk eller oppførsel på xbox.com-webområdet. Microsoft forbeholder seg retten til å fremlegge personopplysninger om deg eller din bruk av xbox.com-webområdet, inkludert dets innhold, uten forhåndsgitt tillatelse fra deg, hvis Microsoft mener at en slik handling er nødvendig for å: (1) overholde juridiske krav eller juridiske prosesser; (2) beskytte og forsvare eiendomsrettighetene til Microsoft eller dets tilknyttede selskaper; (3) håndheve vilkårene for bruk; eller (4) handle for å beskytte interessene til sine medlemmer eller andre. Microsofts utførelse av denne avtalen er underlagt eksisterende lovgivning og juridiske prosesser, og ikke noe i denne avtalen innskrenker Microsofts rett til å handle i tråd med forespørsler eller krav fra myndigheter, domstoler og politi relatert til din bruk av xbox.com-webområdet eller informasjon som er gitt til eller innsamlet av Microsoft med hensyn til slik bruk. Hvis noen del av denne avtalen fastslås å være ugyldig eller ikke gjennomførbar i henhold til gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, garantifraskrivelsene og ansvarsbegrensningene som er angitt ovenfor, skal den ugyldige eller ikke gjennomførbare bestemmelsen anses som overstyrt av en gyldig, gjennomførbar bestemmelse som i størst mulig grad samsvarer med intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen skal gjelde fullt ut. Hvis ikke annet er angitt her, utgjør denne avtalen hele avtalen mellom brukeren og Microsoft med hensyn til xbox.com-webområdet, og den gjelder foran all tidligere skriftlig og samtidig kommunikasjon og forslag, elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom brukeren og Microsoft når det gjelder xbox.com-webområdet. En trykt versjon av denne avtalen og av alle merknader som er gitt i elektronisk form, skal være tilgjengelig i juridiske eller administrative saker som er basert på eller relatert til denne avtalen, i samme utstrekning og underlagt de samme forutsetningene som andre forretningsdokumenter og dokumentasjon som opprinnelig ble generert og vedlikeholdt i trykt form.

MERKNADER OM OPPHAVSRETT OG VAREMERKER:

Alt innhold på xbox.com-webområdet er: Copyright © 2015 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Med enerett. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox-logoene og/eller andre Microsoft-produkter det henvises til i dette dokumentet, er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Navnene på de faktiske selskapene og produktene som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerkene til sine respektive innehavere. Eksemplene på selskaper, organisasjoner, produkter, personer og hendelser som er fremstilt her, er fiktive. Ingen tilknytning til noen virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, personer eller hendelser er tilsiktet og skal ikke sluttes. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt her, er forbeholdt.

MERKNADER OG PROSEDYRE OG FOR Å FREMSETTE KRAV MEN HENSYN TIL KRENKELSE AV IMMATERIELL EIENDOM

Microsoft respekter tredjeparters immaterielle eiendomsrettigheter. Hvis du ønsker å sende en merknad om krenkelse av en immateriell eiendomsrettighet, inkludert krav om krenkelse av opphavsrett, bruker du våre prosedyrer for innsending av Merknader om overtredelse (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ALLE SPØRSMÅL SOM IKKE ER RELEVANTE FOR DENNE PROSEDYREN, VIL IKKE FÅ NOE SVAR.

Microsoft bruker prosessene som er fastsatt i Title 17, United States Code, Section 512 til å svare på merknader om krenkelse av opphavsrett. I situasjoner som tilsier det, kan Microsoft også deaktivere eller avslutte kontoer til brukere av Microsoft-tjenester som kan ha krenket flere ganger.