Asphalt Legends Unite

Asphalt Legends Unite

Gameloftრბოლა და ფრენოსნობასიმულაციასპორტი
Optimized for Xbox Series X|S
Optimized for Xbox Series X|S
Smart Delivery
Smart Delivery
Xbox Play Anywhere
6 Accessibility features
13 Supported languages
Optimized for Xbox Series X|S
Optimized for Xbox Series X|S
Smart Delivery
Smart Delivery
Xbox Play Anywhere
6 Accessibility features
13 Supported languages
7 წლის და უფროსი ასაკისთვის
7+
მსუბუქი ძალადობა, ინტენსიური ძალადობა

მომხმარებელთა შორის ინტერაქცია, In-Game Purchases (Includes Random Items)

+Offers in-app purchases.

Description

Spark your competitive soul with Asphalt Legends UNITE and feel the collective heartbeat of the road! Join forces with other players to speed through intense arcade races, perform jaw-dropping stunts, and charge towards victory while driving the finest hypercars! Take On the World Gear up and dive into the international arena of Asphalt Legends UNITE's online multiplayer mode. Challenge up to 7 opponents from every corner of the world across platforms in thrilling cross-play races. Engage in split-screen competitions with friends (up to 4 players). Get ready to group together, dominate, and leave your mark on the asphalt! Join Global Racing Legends Embrace the global racing community where camaraderie fuels the pursuit of victory. Connect with friends through the friend list, create private lobbies for personalized races and rally with Asphalt titans! Join or establish racing Clubs, unlocking exclusive rewards as you climb the leaderboards. Experience a new cooperative multiplayer mode where you can be a Security agent chasing down Syndicate members or one of the outlaws evading capture. Pick Your Ride and Dominate the Competition Harness the power of the pack: Over 250 hypercars await, from elite manufacturers such as Ferrari, Porsche and Lamborghini, each meticulously crafted to push the boundaries of speed and performance. Conquer tracks inspired by iconic locations across the world, cherished by racers worldwide. Feel the Rush of Absolute Control Feel one with the beat of the track as you and your teammates dive into electrifying races, perform gravity-defying stunts, and power to victory with adrenaline-fueled boosts. With precise manual control or streamlined TouchDrive™, Asphalt Legends UNITE puts you in the driver’s seat, ready to steal the show! Arcade Racing at Its Finest Dive into the thrilling world of high-speed racing, where detailed vehicles, stunning effects, and vibrant dynamic lighting await. Kick-Start Your Racing Legacy Take the wheel on your journey to racing greatness in Career mode. Maneuver through endless seasons and conquer diverse challenges at every turn. Feel the thrill of pulse-pounding events, with a constant stream of limited-time challenges and activities to keep you on the edge of your seat. This is your chance to carve out a legacy that echoes throughout the racetrack! Customize Your Ride, Own the Road Personalize your vehicle and show off your style to your rivals with unique body paint, rims, wheels, and body parts! _____________________________________________ Please note that this game contains in-app purchases, including paid random items. Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Don't forget to follow us on social media: Facebook: https://gmlft.co/ALU_Facebook Twitter: https://gmlft.co/ALU_X Instagram: https://gmlft.co/ALU_Instagram YouTube: https://gmlft.co/ALU_YouTube Forums: https://gmlft.co/ALU_Discord Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula Cookies Policy: https://www.gameloft.com/en/legal/showcase-cookie-policy

Published by

Gameloft

Developed by

Gameloft

Release date

7/18/2018

Playable on

 • PC
 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Capabilities

 • Xbox რამდენიმე მოთამაშე ადგილობრივად (2-4)
 • ონლაინ მულტიმოთამაშე (2-8)
 • Xbox რამდენიმე მოთამაშიანი პლატფორმის გადაკვეთა
 • 4K Ultra HD
 • ერთი მოთამაშე
 • Xbox Live Cross-Gen მრავალი მოთამაშის თამაში
 • 60 კადრი/წმ +
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • სმარტ-მიწოდება
 • კომპიუტერის სათამაშო პანელი
 • Xbox-ის არსებობა
 • Xbox კლუბები
 • Xbox გლობალურ ქსელში შენახვა
 • Xbox Play Anywhere
 • Xbox Live