Ugrás a tartalomtörzsre
Xbox

Az xbox.com használati feltételei

(Utolsó módosítás: 2016. január)

KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ XBOXRA ESETT A VÁLASZTÁSA!

Az xbox.com webhely több különböző, a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 vagy leányvállalatai által működtett weboldalból és szolgáltatásból áll (együttesen a továbbiakban: xbox.com webhely).

Az xbox.com webhelyet azzal a feltétellel kínálja a Microsoft Corporation, hogy Ön változtatás nélkül elfogadja a jelen dokumentumban meghatározott feltételeket, kikötéseket és értesítéseket. Az xbox.com webhely használatával Ön elfogadja ezeket a feltételeket, kikötéseket és értesítéseket. Az xbox.com webhely további, egyes funkciókat vagy ajánlatokat (pl. nyereményjátékok vagy csevegőfelületek) szabályozó feltételeket is tartalmazhat (a továbbiakban: további feltételek).

Amennyiben e feltételek, kikötések és értesítések bármelyike ütközne a további feltételekkel vagy az xbox.com webhelyen található egyéb feltételekkel és útmutatásokkal, akkor ezek a feltételek élveznek elsőbbséget.

ADATVÉDELEM

A személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos nyilatkozatokért lásd az adatvédelmi nyilatkozatot a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 címen.

A HASZNÁLATI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Microsoft fenntartja magának a jogot azoknak a feltételeknek, kikötéseknek és értesítéseknek a módosítására, amelyek alapján az xbox.com webhelyet kínálja – ideértve egyebek mellett az xbox.com webhely használatával összefüggő díjakat (adott esetben). Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezeket a feltételeket, és a webhely folytatólagos használata a feltételek elfogadásának minősül.

SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS

Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában az xbox.com webhely kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú használatra szól. Tilos az xbox.com webhelyről szerzett információk, szoftverek, termékek vagy szolgáltatások módosítása, lemásolása, forgalmazása, továbbítása, megjelenítése, előadása, sokszorosítása, közzététele, licencbe adása, azokból származékos művek létrehozása, továbbá azok áthelyezése vagy értékesítése.

HARMADIK FÉL WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Az xbox.com webhely más webhelyekre (a továbbiakban: hivatkozott webhelyek) mutató hivatkozásokat vagy adatfolyamokat tartalmazhat. A hivatkozott webhelyeket a Microsoft nem felügyeli, és a Microsoft nem vállal felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért – ideértve egyebek mellett a hivatkozott webhelyen elhelyezett hivatkozásokért –, továbbá a hivatkozott webhelyen végrehajtott módosításokért vagy frissítésekért, illetve a hivatkozott webhelyen keresztül eljuttatott információkért. A Microsoft kizárólag a használat megkönnyítése érdekében teszi elérhetővé ezeket a hivatkozásokat, és valamely hivatkozás megjelenítése nem minősül webhelynek a Microsoft által elfogadásának, illetve üzemeltetőivel való bármiféle kapcsolatnak.

Az xbox.com webhelyen elhelyezett vagy arról származó hivatkozáson keresztül elérhető harmadik féllel (ideértve a hirdetőket) létrejött ügyletek, illetve promóciókban való részvétel – köztük termékek vagy szolgáltatások nyújtása és kifizetése, illetve az ilyen ügyletekkel vagy promóciókkal kapcsolatos feltételek, kikötések, garanciák és vállalások – kizárólag Ön és a hirdető vagy más harmadik fél között jönnek létre. A Microsoft nem vállal felelősséget ezen ügyletek vagy promóciók egyetlen vonatkozásában sem.

TÖRVÉNYTELEN VAGY TILTOTT HASZNÁLAT

Az xbox.com webhely használatának feltétele, hogy Ön garantálja a Microsoft felé, hogy az xbox.com webhelyet nem használja olyan célra, amely törvénytelennek vagy a jelen feltételek, kikötések és értesítések szerint tiltottnak minősül. Nem használhatja az xbox.com webhelyet oly módon, amely az xbox.com webhelyben kárt okozhat, illetve megbéníthatja, túlterheli vagy károsíthatja az xbox.com webhelyet, vagy megakadályozhatja más felek számára, hogy az xbox.com webhelyet használja és élvezze. Tilos anyagok vagy információk olyan módon történő megszerzése vagy megszerzésének kísérlete, amelyet az xbox.com webhelyen keresztül szándékosan nem tettek elérhetővé.

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

Az xbox.com webhely hirdetőfal szolgáltatásokat, csevegőfelületeket, hírcsoportokat, fórumokat, közösségeket, személyes weboldalakat, naptárakat és/vagy más üzenetküldő vagy kommunikációs funkciókat tartalmazhat, amelyekkel Ön a nyilvánossággal vagy egy csoporttal kommunikálhat (együttesen a továbbiakban: kommunikációs szolgáltatások). Ön elfogadja, hogy a kommunikációs szolgáltatásokat csak olyan üzenetek és anyagok megosztására, küldésére és fogadására használja, amelyek megfelelnek és kapcsolódnak a konkrét kommunikációs szolgáltatáshoz. Az alábbi nem kimerítő jellegű felsorolás példákat tartalmaz olyan tevékenységekre, amelyektől Ön vállalja, hogy a kommunikációs szolgáltatás igénybevétele során tartózkodni fog:

 • Mások becsmérlése, zaklatása, megfenyegetése vagy jogainak (magánélethez és nyilvánossághoz fűződő jog) egyéb módon történő megsértése.
 • Tisztességtelen, durva, becsmérlő, jogsértő, obszcén, trágár vagy törvénytelen téma, név, anyag vagy információ közzététele, megosztása, feltöltése, forgalmazása vagy terjesztése.
 • Olyan téma, név, anyag vagy információ közzététele, megosztása, feltöltése, forgalmazása vagy terjesztése, amely hátrányos megkülönböztetésre, gyűlöletre vagy erőszakra buzdít egy személlyel vagy csoporttal szemben annak faji, vallási vagy nemzeti hovatartozása alapján, illetve emberiség elleni bűnök áldozatait sérti a bűnök bekövetkeztének vitatásával.
 • Olyan képeket, fényképeket, szoftvereket vagy más anyagokat tartalmazó fájlok feltöltése vagy más módon történő elérhetővé tétele, amelyek szellemi tulajdonjog (vagy a magánélethez és nyilvánossághoz fűződő jog) védelme alatt állnak, kivéve, ha az ezekhez fűződő jogoknak Ön a tulajdonosa vagy ehhez megfelelő engedélyt kapott.
 • Mások számítógépének működésében kárt okozó, vírusokat, sérült fájlokat tartalmazó fájlok, illetve hasonló szoftverek vagy programok feltöltése.
 • Anyagok vagy információk – köztük az xbox.com webhelyen keresztül elérhető képek vagy fényképek – használata olya módon, amely szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, kereskedelmi titkot vagy más jogokat sért.
 • Termékek vagy szolgáltatások hirdetése vagy eladásra kínálása valamilyen üzleti célból, kivéve, ha a kommunikációs szolgáltatás ilyen üzenetek küldését kifejezetten engedélyezi.
 • Felmérések, versenyek, piramisjátékok vagy lánclevelek lefolytatása vagy továbbítása.
 • A kommunikációs szolgáltatás egy másik, Ön által ismert vagy feltételezhetően ismert felhasználója által megosztott – ilyen módon jogszerűen nem terjeszthető – fájl letöltése.
 • Szerzői megjelölés, jogi vagy más értesítések és tulajdonosi jelölések vagy a szoftver forrását feltüntető címkék, illetve a feltöltött fájlban található bármely egyéb anyag meghamisítása vagy törlése.
 • A kommunikációs szolgáltatások más felhasználó általi használatának korlátozása vagy megakadályozása.
 • Az adott kommunikációs szolgáltatásra vonatkozó etikai kódex vagy más irányelvek megszegése.
 • Más személyekről adatok, például e-mailek-címek tömeges vagy más módon történő engedély nélküli gyűjtése.
 • A vonatkozó törvények vagy jogszabályok megsértése.
 • Hamis személyazonosság létrehozása mások félrevezetése érdekében.

A kommunikációs szolgáltatások használatára a „Microsoft viselkedési szabályzatának magyarázata Xbox Live-ügyfelek számára” vonatkozik.

A Microsoft nem köteles felügyelni a kommunikációs szolgáltatásokat. Ennek ellenére a Microsoft fenntartja a jogot magának, hogy a kommunikációs szolgáltatáson keresztül megosztott anyagokat áttekintse és saját belátása szerint eltávolítson bármilyen anyagot. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen okból és előzetes értesítés nélkül felfüggessze a kommunikációs szolgáltatások egy részéhez vagy egészéhez való hozzáférést.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy közzé tegyen bármilyen olyan adatot, amely valamely hatályos törvénynek, jogszabálynak, jogi eljárásnak, kormányzati megkeresésnek való megfelelés érdekében szükséges, illetve, hogy részben vagy egészben a Microsoft a saját belátása szerint szerkesszen vagy eltávolítson bármilyen anyagot vagy információt, illetve visszautasítása annak megosztását.

Mindig legyen körültekintő, amikor személyazonosításra alkalmas adatokat ad meg önmagáról vagy gyermekeiről a kommunikációs szolgáltatáson keresztül. A Microsoft nem felügyeli vagy hagyja jóvá a kommunikációs szolgáltatások bármelyikében található tartalmat, üzeneteket vagy információkat, ezért pedig a Microsoft kifejezetten visszautasít mindennemű felelősséget a kommunikációs szolgáltatások és a kommunikációs szolgáltatás igénybevételéből eredő következmények vonatkozásában. A kezelők és gazdák nem a Microsoft felhatalmazott szóvivői, ennek megfelelően véleményük nem feltétlenül tükrözi a Microsoft álláspontját.

A kommunikációs szolgáltatásokra feltöltött anyagokra nyilvánosan megismerhető korlátozások lehetnek érvényben azok használatára, sokszorosítására és/vagy terjesztésére vonatkozóan, és az Ön felelőssége, hogy ezeknek a korlátozásoknak megfeleljen, ha letölt ilyen anyagokat.

AZ XBOX LIVE HASZNÁLATA

Az xbox.com webhely Xbox Live felületének egyes tartalmai és funkciói csak akkor érhetők el, ha Ön az Xbox Live szolgáltatás előfizetője és érvényes Microsoft-fiókkal rendelkezik. Az Xbox Live felület tartalmát és funkcióit a Microsoft szolgáltatási szerződése szabályozza, amely az Xbox Live felületen tekinthető meg. Ahhoz, hogy elérhesse ezeket az Xbox Live funkciókat, érvényesítenie kell Xbox Live előfizetői státuszát a Microsoft-fiókjába történő bejelentkezéssel. Mivel ezt követően az Xbox Live előfizetéséhez tartozó személyes adatok az Xbox Live-on keresztül elérhetők az Ön számára, ezért az Ön kizárólagos felelőssége a Microsoft-fiókjához tartozó jelszó és fiókadatok titkosságának megőrzése. Ettől kezdve az Ön kizárólagos felelősségébe tartoznak az Xbox Live-on ezzel a fiókkal végrehajtott tevékenységek. A Microsoft nem vállal felelősséget azért, ha Önnek kára származik abból, hogy mások használják az Ön fiókját – akár az Ön tudtával, akár anélkül. Ön azonban felelősséggel tartozik a Microsoft vagy más fél felé azokért a károkért, amelyeket a fiókja más általi használata okozott. Ön nem használhatja más személy fiókját a fióktulajdonos engedélye nélkül. Ha Ön bármikor a jövőben már nem kíván hozzáférni az Xbox Live-hoz és/vagy az Xbox Live előfizetéshez tartozó adatokhoz, akkor forduljon az ügyfélszolgálathoz az 18004MYXBOX elérhetőségen.

A MICROSOFTHOZ ELJUTTATOTT VAGY BÁRMELY XBOX.COM WEBHELYEN MEGOSZTOTT ANYAGOK

A Microsoft nem tart igényt az Ön által a Microsofthoz eljuttatott (ideértve a visszajelzéseket és javaslatokat) vagy bármely xbox.com webhelyen vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokon megosztott, oda feltöltött, betáplált vagy beküldött anyagok (együttesen a továbbiakban: beküldött anyagok) tulajdonjogára. Ugyanakkor a beküldött anyagok megosztásával, feltöltésével, betáplálásával, elérhetővé tételével vagy beküldésével Ön a Microsoft, valamint leányvállalatai és alhasznosítási engedélybirtokosai számára engedélyt ad a beküldött anyagainak a tevékenységeik céljából történő felhasználására – egyebek mellett jogot biztosít azok lemásolására, továbbítására, nyilvánossá tételére, nyilvános előadására, sokszorosítására, szerkesztésére, lefordítására és átalakítására, továbbá arra, hogy az Ön nevét a beküldött anyaggal kapcsolatban nyilvánosan megjelenítse és alhasznosítási engedélybe adja ezeket a jogokat az xbox.com webhelyen bármely Xbox-játékot megjelenítő vagy szolgáltató személynek.
A Microsoft nagy számú és különböző fajtájú terméket és szolgáltatást állít elő. A Microsoft nem vállal felelősséget a saját termékei és szolgáltatásai, valamint az Ön ötlete közötti esetleges hasonlóságokért. Ön elfogadja, hogy a beküldött anyagokkal összefüggésben nem jön létre szerződés vagy megállapodás Ön és a Microsoft között, továbbá nem keletkezik titoktartási kötelezettség a beküldött anyagok vonatkozásában. A beküldött anyagok használatáért ellenszolgáltatás nem követelhető – a jelen dokumentumban foglaltak szerint. A Microsoft nem köteles áttekinteni, megosztani vagy felhasználni az Ön által beküldött anyagokat, és a Microsoft a saját belátása szerint bármikor eltávolíthat bármilyen beküldött anyagot.
A beküldött anyagok megosztásával, feltöltésével, betáplálásával, elérhetővé tételével vagy beküldésével Ön kijelenti és vállalja, hogy a beküldött anyagokkal összefüggő jogoknak – az ebben a fejezetben leírtak szerint – Ön a birtokosa vagy kezelője – ideértve egyebek mellett a beküldött anyagok elérhetővé tételéhez, megosztásához, feltöltéséhez, betáplálásához vagy beküldéséhez szükséges valamennyi jogot –, valamint, hogy a beküldött anyag nem jogsértő.

AZ XBOX.COM WEBHELYEN ELÉRHETŐ SZOFTVEREK ÉS TARTALOM

Az xbox.com webhelyen letöltés céljából elérhetővé tett szoftverek és tartalom (adott esetben) (a továbbiakban: szoftverek) a Microsoft Corporation és/vagy beszállítói szerzői jogi védelem alatt álló műve – a végfelhasználók által, a kommunikációs szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett szoftverek kivételével. A szoftver Ön általi használatát a szoftverhez mellékelt vagy abban elhelyezett végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban: licencszerződés) szabályozza (adott esetben). Ön csak akkor telepíthet vagy használhat olyan szoftvert, amelyhez licencszerződést mellékeltek vagy amelyben licencszerződést helyeztek el, ha először elfogadja a licencszerződés feltételeit. Az olyan szoftverek esetén, amelyekhez nem mellékeltek licencszerződést, a Microsoft Corporation ezúton Önnek mint felhasználónak visszavonható személyes, át nem ruházható licencet ad a szoftvernek az xbox.com webhely megtekintése vagy használata érdekében történő használatára a jelen használati feltételekkel összhangban, és semmilyen egyéb célra, feltéve, hogy Ön érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogi értesítéseket. A szoftverhez melléklet egyéb, harmadik fél értesítések csak a tájékoztatást szolgálják. A Microsoft nem biztosít semmilyen egyéb – kifejezett vagy beleértett – jogot vagy licencet – ideértve egyebek mellett a beleértett szabadalmi licenceket is. A szoftver a Microsoft és/vagy beszállítói tulajdonát képezi, valamint szerzői jogi védelem és nemzetközi szerződésekben foglalt rendelkezések oltalma alatt áll. A szoftver sokszorosítását vagy újból forgalomba hozatalát kifejezetten tiltja a törvény, és súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. A törvénysértők a lehető legnagyobb mértékű jogi válaszlépésekre számíthatnak. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A SZOFTVER TOVÁBBI SOKSZOROSÍTÁSA VAGY ÚJBÓLI FORGALOMBA HOZATALA ÉRDEKÉBEN BÁRMILYEN MÁS KISZOLGÁLÓRA VAGY HELYRE TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA VAGY SOKSZOROSÍTÁSA SZIGORÚAN TILOS. A SZOFTVERRE KIZÁRÓLAG A LICENCSZERZŐDÉSBEN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINTI GARANCIA ÉRVÉNYES. Ön tudomásul veszi, hogy a szoftverre és a hozzá mellékelt dokumentációra és/vagy műszaki adatokra az USA hatályos exporttörvényei és jogszabályai vonatkoznak. Ön vállalja, hogy nem exportálja vagy exportálja újra a szoftvert – közvetetten vagy közvetlenül – olyan más országokba, amelyekben az USA exportkorlátozásai vannak hatályban.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

AZ XBOX.COM WEBOLDALON TALÁLHATÓ VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PONTATLANSÁGOKAT VAGY ELÍRÁSOKAT TARTALMAZHATNAK. A JELEN DOKUMENTUMBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT IDŐSZAKOSAN MÓDOSÍTJUK. A MICROSOFT ÉS/VAGY EGYES BESZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR FEJLESZTÉSEKET ÉS/VAGY VÁLTOZTATÁSOKAT ESZKÖZÖLHETNEK AZ XBOX.COM WEBHELYEN. AZ XBOX.COM WEBHELYEN KERESZTÜL KAPOTT TANÁCSOKRA NE HAGYATKOZZON SZEMÉLYES, EGÉSZSÉGÜGYI, JOGI VAGY PÉNZÜGYI DÖNTÉSEI VONATKOZÁSÁBAN, HELYETTE FORDULJON KÉPZETT SZAKEMBERHEZ, AKI AZ ÖN HELYZETÉNEK MEGFELELŐ TANÁCSOKKAL LÁTHATJA EL.

A MICROSOFT CORPORATION ÉS/VAGY EGYES BESZÁLLÍTÓI NEM TESZNEK VÁLLALÁSOKAT AZ XBOX.COM WEBHELYEN BÁRMILYEN CÉLBÓL ELHELYEZETT INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKUS ELEMEK ALKALMASSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ELÉRHETŐSÉGÉRE, IDŐSZERŰSÉGÉRE ÉS PONTOSSÁGÁRA NÉZVE. MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKUS ELEM ADOTT FORMÁBAN ÉS GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL BIZTOSÍTOTT. A MICROSOFT ÉS/VAGY EGYES BESZÁLLÍTÓI EZÚTON KIZÁRNAK MINDEN, AZ EZEKRE AZ INFORMÁCIÓKRA, SZOFTVEREKRE, TERMÉKEKRE, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKUS ELEMEKRE VONATKOZÓ GARANCIÁT ÉS KIKÖTÉST – IDEÉRTVE BÁRMILYEN, EZEK FORGALMAZHATÓSÁGÁRA, JOGCÍMÉRE, JOGTISZTA VOLTÁRA VAGY BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIÁKAT ÉS KIKÖTÉSEKET.

ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A MICROSOFT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ AZ XBOX.COM WEBHELYEN KERESZTÜL ÖN ÁLTAL KÜLDÖTT VAGY FOGADOTT – ILLETVE NEM KÜLDÖTT VAGY FOGADOTT – ADATOKHOZ VAGY ANYAGOKHOZ, ILLETVE LÉTREJÖTT ÜGYLETEKHEZ VALÓ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉSÉÉRT VAGY AZOK MÓDOSÍTÁSÁÉRT. ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A MICROSOFT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ MÁS FÉL FENYEGETŐ, RÁGALMAZÓ, OBSZCÉN, SÉRTŐ VAGY JOGSÉRTŐ TARTALMÁÉRT VAGY VISELKEDÉSÉÉRT, ILLETVE BÁRMELY FÉL JOGAINAK – KÖZTÜK A SZELLEMI TULAJDONJOGAINAK – MEGSÉRTÉSÉÉRT. ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A MICROSOFT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL, AZ XBOX.COM WEBOLDAL HASZNÁLATA SEGÍTSÉGÉVEL KÜLDÖTT ÉS/VAGY AZON ELHELYEZETT TARTALOMÉRT.

A MICROSOFT ÉS/VAGY EGYES BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ AZ XBOX.COM WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL VAGY MŰKÖDÉSÉBŐL EREDŐ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZŐ, ILLETVE AZ XBOX.COM WEBHELY VAGY KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBAN JELENTKEZŐ KÉSEDELMÉBŐL VAGY ANNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL, A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL VAGY A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ELMARADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ XBOX.COM WEBHELYEN KERESZTÜL BESZERZETT INFORMÁCIÓKBÓL, SZOFTVEREKBŐL, TERMÉKEKBŐL, SZOLGÁLTATÁSOKBÓL ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKUS ELEMEKBŐL, VAGY MÁS MÓDON AZ XBOX.COM WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ – SZERZŐDÉSES, SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY EGYÉB – KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁROKÉRT – IDEÉRTVE A HASZNÁLAT VAGY NYERESÉG KIESÉSÉT, ADATVESZTÉST –, MÉG AKKOR SEM, HA E KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL A MICROSOFT VAGY BÁRMELYIK BESZÁLLÍTÓJA TÁJÉKOZTATÁST ADOTT. MIVEL NÉHÁNY ÁLLAMBAN/JOGHATÓSÁGI TERÜLETEN NEM LEHETSÉGES A KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROK KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK. HA NEM ELÉGEDETT AZ XBOX.COM WEBHELY BÁRMELY RÉSZÉVEL, ILLETVE A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK BÁRMELYIKÉVEL, AKKOR A KIZÁRÓLAGOS ÉS EGYETLEN ORVOSLATI LEHETŐSÉGE, HA NEM HASZNÁLJA TOVÁBB AZ XBOX.COM WEBHELYET.

HOZZÁFÉRÉS MEGSZÜNTETÉSE/KORLÁTOZÁSA

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból és előzetes értesítés nélkül megszüntesse az Ön hozzáférését bármelyik vagy akár mindegyik xbox.com webhelyhez és kapcsolódó szolgáltatáshoz vagy azok bármely részéhez.

JOG- ÉS HELYSZÍNVÁLASZTÁS A JOGVITÁK RENDEZÉSÉHEZ

Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban él vagy ott található a székhelye, akkor a szerződés megszegésével összefüggésben támasztott keresetre Washington állam törvényei irányadók – a jogütközés elvének kizárásával. Minden egyéb keresetet – ideértve a fogyasztóvédelmi törvények, tisztességtelen versenyről szóló törvények, illetve szerződésen kívüli károkozás vonatkozásában keletkezett kereseteket – az Egyesült Államokon belül az Ön lakhelye szerinti állam törvényei szabályoznak. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban él vagy ott található a székhelye, akkor Ön minden, a szerződéssel vagy a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő jogvita tekintetében elfogadja King megye (Washington, USA) állami és szövetségi bíróságainak kizárólagos illetékességét, illetve ezeket a bíróságokat a jogvita rendezésének helyének fogadja el.

Ha Ön nem az Amerikai Egyesült Államokban él vagy nem ott található a székhelye, akkor minden egyéb keresetet – ideértve a fogyasztóvédelmi törvények, tisztességtelen versenyről szóló törvények, illetve szerződésen kívüli károkozás vonatkozásában keletkezett kereseteket – az Ön lakhelye szerinti ország törvényei szabályoznak, és az ott található bíróságok kizárólagos illetékességgel bírnak a szerződésből eredő jogviták tekintetében.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ön elfogadja, hogy nem keletkezik partnerségi, munka- vagy megbízói viszony Ön és a Microsoft között a jelen szerződés nyomán, illetve az xbox.com webhely használata következtében. Ön vállalja, hogy a Microsoftot, anya- és leányvállalatait, társult vállalkozásait, tisztviselőit és alkalmazottjait kártalanítja és kármentességüket biztosítja minden, az xbox.com webhely használatából vagy a feltételek megszegéséből származó keresettel, igénnyel és kárral szemben (az indokolt ügyvédi és bírósági díjakat is ideértve). A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy személyes adatait és az xbox.com webhely Ön általi használatával kapcsolatos információkat – ideértve annak tartalmát is – átadja az Ön előzetes engedélye nélkül, amennyiben a Microsoft jóhiszeműen feltételezi, hogy erre az alábbiak bármelyike miatt szükség van: (1) jogi előírásoknak vagy jogi eljárásnak való megfelelés; (2) a Microsoft vagy leányvállalatai jogainak vagy tulajdonának védelme; (3) a használati feltételek érvényesítése; vagy (4) tagjainak vagy mások érdekeinek védelme érdekében. A jelen szerződés Microsoft általi teljesítését a hatályos törvények és jogi folyamatok szabályozzák, és a szerződés nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely megfosztaná a Microsoftot azon jogától, hogy kormányok, bíróságok vagy bűnüldöző szervek kérelmeinek eleget tegyen vagy eltekintsen az xbox.com webhely használatára, illetve a Microsoft részére küldött vagy általa gyűjtött információkra vonatkozó előírások betartásától. Ha a jelen szerződés bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül a hatályos törvények szerint – ideértve egyebek mellett a garancia kizárását és felelősség korlátozását fentebb –, akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezések szándékához, a szerződés többi része pedig változatlanul érvényben marad. Ellentétes értelmű rendelkezések hiányában a jelen szerződés képezi a felhasználó és a Microsoft között, az xbox.com webhely tárgyában létrejött megállapodás egészét és hatálytalanít minden korábbi vagy egyidejű – elektronikus, szóbeli vagy írásbeli – kommunikációt és ajánlatot a felhasználó és a Microsoft között az xbox.com webhely tárgyában. A szerződés és bármely elektronikus formában adott értesítés nyomtatott változatát bírósági vagy közigazgatási eljárásokban olyan mértékben és ugyanolyan feltételek mellett fogadják el, mint más, eredetileg is nyomtatott formában létrejött és tartott üzleti dokumentumokat és iratokat.

SZERZŐI JOGI VÉDELEMRŐL ÉS VÉDJEGYEKRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉSEK:

Az xbox.com webhely teljes tartalma: Szerzői jogi védelem © 2015 Microsoft Corporation és/vagy beszállítói – One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 U.S.A. Minden jog fenntartva. A Microsoft, Xbox, Xbox Live, az Xbox logók és/vagy más, itt szereplő Microsoft termékek a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A jelen dokumentumban említett társaságok és termékek nevei a tulajdonosaik védjegyét képezhetik. A jelen dokumentumban példaként leírt társaságok, szervezetek, termékek, személyek és események kitaláltak. Nem volt szándék valamilyen valódi társaság, szervezet, termék, személy vagy esemény megnevezése, és nem történt utalás ilyenre. A jelen dokumentumban kifejezetten nem biztosított jogokat fenntartjuk.

SZELLEMI TULAJDON MEGSÉRTÉSÉRE INDÍTOTT KERESET TÁMASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉSEK ÉS ELJÁRÁS

A Microsoft tiszteletben tartja harmadik felek szellemi tulajdonjogait. Ha szellemi tulajdon megsértéséről szeretne értesítést küldeni (illetve szerzői jog megsértésére indít keresetet), akkor kérjük, a jogsértésről szóló értesítések (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx) beküldésére vonatkozó eljárásainkat vegye igénybe. AZ EHHEZ AZ ELJÁRÁSHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ MEGKERESÉSEKRE NEM VÁLASZOLUNK.

A Microsoft az Egyesült Államok Törvénykönyve 17. címének 512. szakasza szerinti folyamatokat alkalmazza a szerzői jog megsértésére érkező értesítésekre történő válaszoláshoz. Megfelelő körülmények esetén a Microsoft letilthatja vagy felfüggesztheti a Microsoft szolgáltatásai használó személyek fiókjait, ha azok ismételten jogsértést követnek el.