Az Xbox.com Használati Feltételei

(Utolsó frissítés dátuma: 2016. január)

KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ XBOXOT VÁLASZTOTTA!

Az Xbox.com Webhelye a Microsoft Corporation (címe: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) vagy annak társvállalatai által üzemeltetett különféle weblapokból és szolgáltatásokból (a továbbiakban együttesen az „Xbox.com Webhelye”) áll.

Az Xbox.com Webhelyét a Microsoft azzal a feltétellel kínálja Önnek, hogy Ön módosítás nélkül elfogadja a jelen dokumentumban található feltételeket, kikötéseket és értesítéseket. Az, hogy Ön használja az Xbox.com Webhelyét, azt jelenti, hogy Ön elfogadja az összes ilyen feltételt, kikötést és értesítést. Az Xbox.com Webhelye olyan további feltételeket is tartalmazhat, amelyek konkrét szolgáltatásokra vagy ajánlatokra (például sorsolásos nyereményjátékokra vagy csevegési területekre) vonatkoznak (a továbbiakban „További Feltételek”).

Amennyiben a jelen dokumentumban található feltételek, kikötések és értesítések bármelyike ellentétbe kerülne a További Feltételekkel vagy az Xbox.com Webhelyén található egyéb feltételekkel és útmutatásokkal, a jelen dokumentumban található feltételek az irányadók.

ADATVÉDELEM ÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az Ön személyes adatainak gyűjtésével és használatával kapcsolatos tájékoztatás a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 webhelyen elérhető Adatvédelmi Nyilatkozatban található.

A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa azokat a feltételeket, kikötéseket és értesítéseket, amelyeknek megfelelően az Xbox.com Webhelyét használatra kínálja, nem korlátozó jelleggel ideértve az Xbox.com Webhelyének használatához kapcsolódó esetleges díjakat is. Ön a felelős azért, hogy rendszeresen áttekintse ezeket a feltételeket és kikötéseket, és azzal, hogy továbbra is használja a webhelyet, Ön elfogadja az aktuális feltételeket.

SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS

Ha másként nincs jelezve, Ön az Xbox.com Webhelyét csak személyes, nem kereskedelmi célokra használhatja. Tilos az Xbox.com Webhelyének használata során szerzett adatok, szoftverek, termékek vagy szolgáltatások módosítása, másolása, terjesztése, továbbítása, bemutatása, előadása, többszörözése, közzététele, licencbe adása, értékesítése vagy származékos munkák létrehozása ezen adatok alapján.

HARMADIK FELEK WEBHELYEIRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Az Xbox.com Webhelye tartalmazhat más Webhelyekre mutató hivatkozásokat vagy más Webhelyekről származó hírcsatornákat (az ilyen Webhelyek a továbbiakban „Hivatkozott Webhelyek”). A Hivatkozott Webhelyek nem állnak a Microsoft felügyelete alatt, és a Microsoft nem vállal felelősséget egyetlen Hivatkozott Webhely tartalmáért sem, nem korlátozó jelleggel ideértve a Hivatkozott Webhelyeken található bármely hivatkozást, a Hivatkozott Webhelyek bármely módosítását vagy frissítését, illetve a Hivatkozott Webhelyeken továbbított bármely információt is. A Microsoft csak az Ön kényelme érdekében biztosítja ezeket a hivatkozásokat, és egyetlen hivatkozás szerepeltetése sem jelenti azt, hogy a Microsoft jóváhagyólag minősítené a webhelyet, vagy hogy bármilyen kapcsolatban állna annak üzemeltetőivel.

Az Xbox.com Webhelyén belüli vagy egy abban található hivatkozáson keresztül elérhető, harmadik felekkel (ideértve a hirdetőket is) létrejövő bármilyen ügylet vagy reklámtevékenység, ideértve az áruk és szolgáltatások nyújtását és kifizetését is, valamint az ilyen ügyletekkel vagy reklámtevékenységekkel kapcsolatos bármely feltétel, kikötés, szavatosság vagy kijelentés kizárólag Ön és az adott hirdető vagy más harmadik fél dolga. A Microsoft nem vállal felelősséget az ilyen ügyletek vagy reklámtevékenységek egyetlen részéért sem.

A TÖRVÉNYTELEN ÉS TILTOTT HASZNÁLAT KIZÁRÁSA

Az Xbox.com Webhelye Ön általi használatának feltétele, hogy Ön szavatolja a Microsoft felé, hogy az Xbox.com Webhelyét semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek, kikötések és értesítések által tiltott célra nem használja. Ön semmilyen olyan módon nem használhatja az Xbox.com Webhelyét, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhat az Xbox.com Webhelyében, vagy amely bármely harmadik felet akadályoz az Xbox.com Webhelyének használatában és élvezetében. Önnek tilos bármiféle módon megszereznie vagy megkísérelnie megszerezni mindennemű olyan anyagot vagy információt, amely nem szándékosan van elérhetővé téve vagy biztosítva az Xbox.com Webhelyén keresztül.

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

Az Xbox.com Webhelye tartalmazhat hirdetőtábla-szolgáltatásokat, csevegési területeket, hírcsoportokat, fórumokat, közösségeket, személyes weblapokat, naptárakat és/vagy egyéb olyan üzenetküldési vagy kommunikációs lehetőségeket, amelyek általában a másokkal való kommunikációt vagy mások egy csoportjával való kommunikációt teszik lehetővé (a továbbiakban együttesen „Kommunikációs Szolgáltatások”). Ön vállalja, hogy a Kommunikációs Szolgáltatások használata során csak helyénvaló és az adott Kommunikációs Szolgáltatáshoz kapcsolódó üzeneteket és anyagokat tesz közzé, küld el és fogad. Ön elfogadja, hogy a Kommunikációs Szolgáltatások használatára többek között a következők vonatkoznak:

 • Ön nem rágalmazhat, nem gyalázhat, nem zaklathat, nem üldözhet, nem fenyegethet másokat, illetve nem sértheti mások törvény adta jogait (például az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz fűződő jogait).
 • Ön nem tehet közzé, nem küldhet, nem tölthet fel, nem terjeszthet és nem hozhat nyilvánosságra nem helyénvaló, istenkáromló, rágalmazó, sértő, obszcén, botrányos vagy törvénysértő témákat, neveket, anyagokat és információkat.
 • Ön nem tehet közzé, nem küldhet be, nem tölthet fel és nem terjeszthet semmilyen olyan témát, nevet, anyagot vagy információt, amely egy személy vagy egy csoport elleni diszkriminációra, gyűlöletre vagy erőszakra bujt fel azért, mert az adott személy vagy csoport valamilyen rasszhoz tartozik, valamilyen vallású vagy nemzetiségű, vagy amely azáltal sérti meg az emberiesség elleni bűncselekmények áldozatait, hogy megkérdőjelezi az adott bűncselekmények létét.
 • Ön nem tölthet fel, és más úton sem tehet elérhetővé olyan képeket, fényképeket szoftvereket vagy bármiféle más anyagokat tartalmazó fájlokat, amelyek a szellemi tulajdont védő törvények (vagy az adatvédelemre és a nyilvánossághoz fűződő jogra vonatkozó jogszabályok) védelmét élvezik, kivéve ha birtokában van a vonatkozó jogoknak, vagy rendelkezik fölöttük, illetve ha minden szükséges beleegyezést megszerzett.
 • Ön nem tölthet fel vírusokat tartalmazó fájlokat, sérült fájlokat és semmiféle ezekhez hasonló olyan szoftvert vagy programot, amely kárt okozhat mások számítógépének működésében.
 • Ön nem használhat fel az Xbox.com Webhelyén keresztül elérhető semmiféle anyagot vagy információt (ideértve a képeket és a fényképeket is) semmilyen olyan módon, amely bármely fél szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát, kereskedelmi titkát vagy egyéb védett jogát sérti.
 • Ön nem hirdet és nem kínál fel eladásra vagy megvételre üzleti célú árukat vagy szolgáltatásokat, kivéve ha az adott Kommunikációs Szolgáltatás kifejezetten engedélyezi az effajta üzeneteket.
 • Ön nem szervezhet vagy továbbíthat felméréseket, versenyeket, piramisjátékokat és láncleveleket.
 • Ön nem tölthet le a Kommunikációs Szolgáltatás egy másik felhasználója által közzétett olyan fájlt, amelyről tudja, illetve amelyről nagy valószínűséggel tudható, hogy nem lehet ilyen módon jogszerűen terjeszteni.
 • Ön nem hamisíthatja meg és nem törölheti a feltöltött fájlokban található szoftver vagy egyéb anyag szerzőire vonatkozó adatokat, jogi vagy egyéb értesítéseit, továbbá jogvédettségi jelöléseit és az eredetére vagy forrására utaló más jegyeit, illetve címkéit.
 • Ön nem korlátozhat vagy gátolhat más felhasználókat a Kommunikációs Szolgáltatások használatában.
 • Ön nem sértheti meg az adott Kommunikációs Szolgáltatásra vonatkozó viselkedési szabályokat és útmutatásokat.
 • Jóváhagyásuk nélkül Ön nem gyűjthet másokra vonatkozó információkat, beleértve az e-mail címüket is.
 • Ön nem sérthet meg semmilyen alkalmazandó jogszabályt vagy előírást.
 • Ön nem hozhat létre hamis személyazonosságot mások félrevezetése céljából.

A Kommunikációs Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozik még „A Microsoft Viselkedési Szabályzatának magyarázata Xbox Live-ügyfelek részére” is.

A Microsoft nem köteles felügyelni a Kommunikációs Szolgáltatásokat. A Microsoft mindazonáltal fenntartja a jogot a Kommunikációs Szolgáltatásokon közzétett anyagok ellenőrzésére, illetve bármiféle anyag saját kizárólagos hatáskörében történő eltávolítására. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, értesítés nélkül és bármiféle okból megvonja Öntől a Kommunikációs Szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogot.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy szükség esetén bármikor kiszolgáltasson minden olyan információt, amely bármely alkalmazandó jogszabály, előírás, jogi eljárás vagy kormányzati kérés követelményeinek teljesítéséhez szükséges, illetve fenntartja a jogot arra, hogy a Microsoft saját belátása szerint részben vagy egészben módosítsa vagy eltávolítsa az anyagokban foglalt információkat, vagy megtagadja azok közzétételét.

Mindig körültekintően járjon el, amikor bármiféle olyan információt tesz közzé valamely Kommunikációs Szolgáltatáson, amelynek alapján Önnek vagy gyermekeinek személyazonossága megállapítható. A Microsoft nem felügyeli és nem látja el jóváhagyással egyik Kommunikációs Szolgáltatás tartalmát, üzeneteit és információit sem, így a Microsoft különösen kizár bármiféle felelősséget a Kommunikációs Szolgáltatással kapcsolatban, valamint az Ön bármely Kommunikációs Szolgáltatásban való részvételéből származó tevékenységekkel kapcsolatban. A menedzserek és az üzemeltetők nem a Microsoft hivatalos szóvivői, nézeteik nem szükségképpen tükrözik a Microsoft nézeteit.

A Kommunikációs Szolgáltatásokra feltöltött anyagokra a felhasználást, többszörözést és/vagy terjesztést korlátozó közzétett feltételek vonatkozhatnak; az anyagok letöltése esetén Ön viseli a felelősséget az efféle korlátozások betartásáért.

AZ XBOX LIVE HASZNÁLATA

Előfordulhat, hogy az Xbox.com Webhelyének Xbox Live területén található egyes tartalmak és szolgáltatások csak akkor érhetőek el, ha Ön előfizetője az Xbox Live szolgáltatásnak és érvényes Microsoft-Fiókkal rendelkezik. Az Xbox Live területen található tartalmakra és szolgáltatásokra az Xbox Live területről elérhető Microsoft Szolgáltatási Szerződés vonatkozik. Ha hozzá szeretne férni az ilyen Xbox Live-szolgáltatásokhoz, akkor a rendszer arra fogja kérni, hogy a Microsoft-Fiókjába történő bejelentkezéssel igazolja, hogy valóban Xbox Live-előfizető. Mivel ezt követően Ön az Ön Xbox Live-előfizetésre vonatkozó személyes adatait az Xbox Live-on keresztül is el tudja érni, teljes mértékben Ön a felelős Microsoft-Fiókja jelszavának és felhasználónevének titokban tartásáért. Továbbá kizárólagos felelősséget visel az Ön fiókjával az Xbox Live-on végrehajtott mindennemű tevékenységért. A Microsoft nem vállal felelősséget az olyan veszteségekért, amelyek az Ön fiókjának más személy által történő használata során keletkeztek, akár az Ön tudomásával, akár anélkül történik ez a használat. Ön azonban felelősséggel tartozik az Ön fiókjának használatával a Microsoftnak vagy egy másik félnek okozott veszteségekért. A fiók tulajdonosának engedélye nélkül Ön sohasem használhatja másik személy fiókját. Ha Ön bármikor úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné elérni az Xbox Live szolgáltatást és/vagy az Ön Xbox Live-előfizetéséhez kapcsolódó adatokat, akkor vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a +1.800.4MY.XBOX telefonszámon.

A MICROSOFT SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT, ILLETVE AZ XBOX.COM BÁRMELY WEBHELYÉN KÖZZÉTETT ANYAGOK

A Microsoft nem formál igényt az Ön által a Microsoft rendelkezésére bocsátott anyagok (köztük a visszajelzések és a javaslatok), vagy az Xbox.com bármelyik Webhelyére vagy az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra Ön által feltöltött, bevitt vagy beküldött, illetve az ott Ön által közzétett anyagok (a továbbiakban együttesen „Közlemények”) tulajdonjogára. Azáltal azonban, hogy Ön közzéteszi, feltölti, beviszi, átadja vagy beküldi Közleményét, felruházza a Microsoftot, annak társvállalatait és szükség esetén allicenctulajdonosait azzal a joggal, hogy az Ön Közleményeit üzleti vállalkozásaik működtetésével kapcsolatban felhasználják. Ezek a jogok többek között a következőkre terjednek ki: a Közlemény másolása, terjesztése, továbbítása, nyilvános megjelenítése, nyilvános előadása, többszörözése, szerkesztése, lefordítása és újraformázása; az Ön nevének az Ön Közleményéhez kapcsolódó közzététele; minden ilyen jognak bármely Xbox-játékkiadó vagy az Xbox.com Webhelyének szolgáltatója számára történő allicencbe adása.
A Microsoft sok különféle terméket és szolgáltatást fejleszt. A Microsoft nem tehető felelőssé azért, ha bármilyen hasonlóság mutatkozik a termékei és szolgáltatásai és az Ön ötletei között. Ön elfogadja, hogy semmiféle szerződés vagy megállapodás nincs Ön és a Microsoft között az Ön közleményeire vonatkozóan, és a Microsoft nem köteles az Ön közleményeit titokban tartani. A jelen dokumentumban foglaltak szerint a Microsoft rendelkezésére bocsátott Közleményekért semmiféle ellenszolgáltatás nem jár. A Microsoft nem köteles az Ön által rendelkezésre bocsátott bármely Közleményt áttekinteni, közzétenni vagy felhasználni, és a Microsoft saját hatáskörében bármikor eltávolíthat bármely Közleményt.
Azáltal, hogy Ön közzéteszi, feltölti, beírja, átadja vagy beküldi Közleményét, Ön kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szakaszban foglaltaknak megfelelően Ön a tulajdonosa az Ön Közleményéhez kapcsolódó összes jognak, vagy Ön más módon rendelkezik az összes ilyen jog felett (nem korlátozó jelleggel ideértve az ahhoz szükséges jogokat is, hogy Ön a Közleményeket közzétegye, feltöltse, beírja, átadja vagy beküldje), és hogy a Közlemény használata nem sérti mások semmilyen jogát.

AZ XBOX.COM WEBHELYÉN ELÉRHETŐ SZOFTVEREK ÉS TARTALOM

A Kommunikációs Szolgálgatáson keresztül végfelhasználók számára elérhetővé tett szoftverek kivételével az Xbox.com Webhelyéről letölthető szoftverek és tartalom (ha van) (a továbbiakban „Szoftver”) a Microsoft Corporation és/vagy a Microsoft Corporation szállítóinak a szerzői jog védelme alatt álló munkája. A Szoftver Ön általi használatára a Szoftverhez tartozó vagy a Szoftverhez mellékelt végfelhasználói licencszerződés (ha van ilyen) feltételei (a továbbiakban „Licencszerződés”) vonatkoznak. Ön az olyan Szoftvert, amelyhez Licencszerződés tartozik, vagy amelyhez Licencszerződés van mellékelve, csak azt követően telepítheti és használhatja, hogy elfogadta a Licencszerződés feltételeit. Minden olyan Szoftver esetén, amelyhez nincs licencszerződés mellékelve, a Microsoft Corporation ezennel Önnek mint felhasználónak visszavonhatatlan, személyre szóló, át nem ruházható licencet ad a Szoftver használatára az Xbox.com adott Webhelyének megtekintésére és a jelen Használati Feltételeknek megfelelő egyéb használatára (semmilyen más célú használat nem megengedett), feltéve, hogy Ön érintetlenül hagyja az összes szerzői jogi és egyéb jogvédelemre vonatkozó nyilatkozatot. Bármely Szoftverhez mellékelt bármely harmadik féltől származó értesítés kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja. A Microsoft nem ad semmilyen egyéb jogot vagy licencet, legyen az kifejezett vagy vélelmezett, nem korlátozó jelleggel ideértve bármely vélelmezett szabadalmi licencet is. A Szoftver tulajdonosa a Microsoft és/vagy annak szállítói, és a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi szerződések védelme alatt áll. A jogszabályok kifejezetten tiltják a Szoftver bármely többszörözését vagy terjesztését, és a többszörözés vagy terjesztés súlyos polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezés megszegői a törvény keretei között a lehető legszigorúbb büntetéssel sújthatók. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER MÁSOLÁSA VAGY TÖBBSZÖRÖZÉSE MÁS KISZOLGÁLÓRA VAGY HELYRE TOVÁBBI TÖBBSZÖRÖZÉS VAGY TERJESZTÉS CÉLJÁBÓL. A SZOFTVERRE CSAK A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK MEGFELELŐ SZAVATOSSÁG VONATKOZIK (HA VAN ILYEN SZAVATOSSÁG). Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftverre és bármely hozzá mellékelt dokumentációra és/vagy műszaki információra az USA exportjogszabályai és -előírásai vonatkoznak. Ön vállalja, hogy a Szoftvert sem közvetlenül, sem közvetett módon nem exportálja vagy újraexportálja semmilyen olyan országba, amelyre az USA exportkorlátozásai vonatkoznak.

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

AZ XBOX.COM WEBHELYÉN TALÁLHATÓ VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ADATOK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PONTATLANSÁGOKAT ÉS NYOMDAHIBÁKAT TARTALMAZHATNAK. A JELEN DOKUMENTUMBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓT RENDSZERESEN MÓDOSÍTJUK. A MICROSOFT ÉS/VAGY ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR JOGOSULTAK AZ XBOX.COM WEBHELYÉNEK TÖKÉLETESÍTÉSÉRE ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSÁRA. AZ XBOX.COM WEBHELYÉN KERESZTÜL KAPOTT TANÁCSRA NEM SZABAD ALAPOZNI SEM SZEMÉLYES, SEM ORVOSI, SEM JOGI, SEM PÉNZÜGYI DÖNTÉSEK MEGHOZATALAKOR, KI KELL KÉRNI EGY MEGFELELŐ SZAKEMBER VÉLEMÉNYÉT, AKI AZ ÖN KONKRÉT HELYZETÉNEK MEGFELELŐ TANÁCCSAL TUD SZOLGÁLNI.

A MICROSOFT CORPORATION ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN CÉLBÓL NEM TESZNEK SEMMINEMŰ KIJELENTÉST AZ XBOX.COM WEBHELYÉN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁK ALKALMASSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL, ELÉRHETŐSÉGÉVEL, IDŐSZERŰSÉGÉVEL ÉS PONTOSSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN. MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓT, SZOFTVERT, TERMÉKET, SZOLGÁLTATÁST ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁT „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁG NÉLKÜL BIZTOSÍTANAK. A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT SZÁLLÍTÓI EZÚTON KIZÁRNAK MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT AZ ILYEN INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁK VONATKOZÁSÁBAN, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ ÖSSZES VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT IS.

ÖN KÜLÖNÖSEN ELFOGADJA, HOGY A MICROSOFT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ AZÉRT, HA AZ ÖN KÜLDEMÉNYEIHEZ VAGY ADATAIHOZ ILLETÉKTELENÜL HOZZÁFÉRNEK, VAGY AZOKAT MEGVÁLTOZTATJÁK, AZÉRT, HOGY BÁRMILYEN ANYAGOT VAGY ADATOT ELKÜLDENEK VAGY FOGADNAK, ILLETVE NEM KÜLDENEK EL VAGY NEM FOGADNAK, VALAMINT AZÉRT, HOGY AZ XBOX.COM WEBHELYÉN KERESZTÜL BÁRMILYEN TRANZAKCIÓT VÉGREHAJTANAK. ÖN KÜLÖNÖSEN ELFOGADJA, HOGY A MICROSOFT NEM FELELŐS SEMMILYEN MÁS FÉL SEMMIFÉLE FENYEGETŐ, RÁGALMAZÓ, OBSZCÉN, SÉRTŐ VAGY JOGELLENES TARTALMÁÉRT VAGY VISELKEDÉSÉÉRT, SEM PEDIG MÁSOK JOGAINAK SEMMIFÉLE BITORLÁSÁÉRT VAGY MEGSÉRTÉSÉÉRT, IDEÉRTVE A SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ JOGOKAT IS. ÖN KÜLÖNÖSEN ELFOGADJA, HOGY A MICROSOFT NEM FELELŐS SEMMILYEN HARMADIK FÉL ÁLTAL AZ XBOX.COM WEBHELYÉNEK HASZNÁLATÁVAL ELKÜLDÖTT ÉS/VAGY AZ XBOX.COM WEBHELYÉN ELHELYEZETT TARTALMÁÉRT.

A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, VÉLETLENSZERŰ, RENDKÍVÜLI VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT VAGY BÁRMIFÉLE OLYAN KÁRÉRT, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A HASZNÁLATKIESÉSBŐL, AZ ADATOK VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKAT IS, AMELY KÁROK AZ XBOX.COM WEBHELYÉNEK HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉBŐL, AZ XBOX.COM WEBHELYÉNEK VAGY A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK KÉSEDELMÉBŐL, SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL VAGY NEM NYÚJTÁSÁBÓL ADÓDNAK VAGY EZEKHEZ BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDNAK, NEM FELELŐSEK TOVÁBBÁ AZ XBOX.COM WEBHELYÉN KERESZTÜL MEGSZERZETT VAGY AZ XBOX.COM WEBHELYÉNEK HASZNÁLATÁBÓL MÁSKÉNT EREDŐ BÁRMILYEN INFORMÁCIÓÉRT, SZOFTVERÉRT, TERMÉKÉRT, SZOLGÁLTATÁSÉRT ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁR ALAPJA SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS, HANYAGSÁG, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY MÁS, MÉG AKKOR SEM, HA A MICROSOFTNAK VAGY A MICROSOFT BÁRMELY SZÁLLÍTÓJÁNAK FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT A KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. TEKINTETTEL ARRA, HOGY EGYES ÁLLAMOK, ILLETVE JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KÖVETKEZMÉNYI VAGY A VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE. AMENNYIBEN NINCS MEGELÉGEDVE AZ XBOX.COM WEBHELYÉNEK BÁRMELY RÉSZÉVEL VAGY A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK BÁRMELYIKÉVEL, AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE AZ, HOGY FELHAGY AZ XBOX.COM WEBHELYÉNEK HASZNÁLATÁVAL.

MEGSZŰNÉS/HOZZÁFÉRÉSI KORLÁTOZÁS

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor, értesítés nélkül megvonja az Ön Xbox.com Webhelyéhez és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz, illetve azok bármely részéhez való hozzáférési jogát.

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK HELYE

Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államokban található, akkor a jelen szerződés megszegésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadóak, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igényre vonatkozóan, beleértve a fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó törvényekkel vagy azok megsértésével, illetve a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos bármely igényt is, az Egyesült Államok azon államának a törvényei az irányadók, amelyben Ön lakik. Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államokban található, akkor Ön aláveti magát az Amerikai Egyesült Államok Washington államának King megyei állami vagy szövetségi bíróságai kizárólagos hatáskörének és illetékességének a jelen szerződéssel, illetve a Szolgáltatással kapcsolatos vagy azokból eredő mindennemű jogvita rendezését illetően.

Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államokon kívül található, akkor minden igény (ideértve a fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó törvényekkel vagy azok megsértésével, valamint a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos bármely igényt is) tekintetében annak az országnak a jogszabályai az irányadók, amelyben Ön lakik, és a jelen szerződésből adódó vagy azzal kapcsolatos minden jogvita rendezésére az Ön lakhelye szerinti ország bíróságai rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ön elfogadja, hogy sem a jelen szerződés, sem az Xbox.com Webhelyének használata nem keletkeztet Ön és a Microsoft között közös vállalati, partneri, alkalmazotti vagy képviseleti jogviszonyt. Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Microsoftot, annak partnereit, leányvállalatait, társvállalatait, tisztségviselőit és alkalmazottait minden olyan igénytől, követeléstől és kártól, ideértve az ésszerű mértékű ügyvédi díjakat is, amelyet az Xbox.com Webhelyének Ön általi használata miatt vagy abból vagy az Xbox.com Webhelyén Ön által tanúsított magatartásból eredően bármely harmadik fél követel. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy az Ön előzetes engedélye nélkül nyilvánosságra hozzon bármely Önre vagy az Xbox.com Webhelyének Ön általi használatára vonatkozó személyes adatot, ideértve annak tartalmát is, ha a Microsoft jóhiszeműen azt tételezheti fel, hogy erre szükség van a következők érdekében: (1) jogi követelmények vagy jogi eljárások teljesítése; (2) a Microsoft vagy a Microsoft társvállalatai jogainak vagy tulajdonának védelme; (3) a használati feltételek érvényre juttatása; vagy (4) tagjai és mások érdekeinek védelme. A jelen szerződés Microsoft általi teljesítésére a hatályos törvények és jogi eljárások vonatkoznak, és a szerződés tartalmának egyetlen része sem csorbítja a Microsoft jogát arra, hogy eleget tegyen az Xbox.com Webhelye Ön általi használatával, illetve az ilyen használathoz kapcsolódóan a Microsoft részére megadott vagy általa gyűjtött információval kapcsolatosan felmerülő kormányzati, bírósági és bűnüldözési hatósági kéréseknek vagy követelményeknek. Ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében a jelen szerződés bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, nem korlátozó jelleggel ideértve a szavatosság kizárására és a felelősség korlátozására vonatkozó fenti rendelkezéseket is, akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések helyébe olyan érvényes és végrehajtható rendelkezések lépnek, amelyek a lehető legközelebb állnak az eredeti rendelkezések céljához, a szerződés többi része pedig változatlanul érvényben marad. Kivéve, ha a jelen szerződés ettől eltérően rendelkezik, a jelen szerződés képezi a felhasználó és a Microsoft között létrejött teljes megállapodást az Xbox.com Webhelyének vonatkozásában, és felvált minden olyan korábbi vagy egyidejű elektronikus, szóbeli vagy írásos közlést és ajánlatot, amely az Xbox.com Webhelyére vonatkozóan a felhasználó és a Microsoft között létrejött. A jelen szerződés és bármely elektronikus formában adott értesítés nyomtatott verzióját a jelen szerződésen alapuló vagy ahhoz kapcsolódó igazságszolgáltatási és adminisztratív eljárások során ugyanolyan feltételek szerint kell elbírálni és érvényesnek tekinteni, mint az egyéb, eredetileg is nyomtatott formában készült és elfogadott üzleti dokumentumokat és hivatalos iratokat.

SZERZŐI JOGI ÉS VÉDJEGYEKKEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK:

Az Xbox.com Webhelyen található összes tartalom vonatkozásában: Copyright © 2015 Microsoft Corporation és/vagy szállítói, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Minden jog fenntartva. A Microsoft, az Xbox, az Xbox Live, az Xbox emblémák és/vagy a Microsoft itt említett egyéb termékeinek és szolgáltatásainak neve a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az itt említett létező vállalatok és termékek neve tulajdonosuk védjegye lehet. A példaként említett vállalatok, szervezetek, termékek, személyek és események a képzelet szülöttei. Létező vállalatokkal, szervezetekkel, termékekkel, személyekkel vagy eseményekkel való semmiféle társítás nem áll a Microsoft szándékában, és erre irányuló következtetést sem szabad levonni. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.

A SZELLEMI TULAJDONJOG BITORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS IGÉNYEK BEJELENTÉSÉRE IRÁNYULÓ ÉRTESÍTÉSEK ÉS ELJÁRÁS

A Microsoft tiszteletben tartja a harmadik felek szellemi tulajdonának tulajdonjogát. Ha Ön a szellemi tulajdonra vonatkozó jog megsértését – ideértve a szerzői jog megsértésével kapcsolatos igényeket is – illetően szeretne értesítést küldeni, kövesse a Jogsértések bejelentésére vonatkozó eljárásokat. AZ EZEN ELJÁRÁS SZEMPONTJÁBÓL NEM LÉNYEGES KÉRDÉSEKRE NEM FOGUNK VÁLASZOLNI.

A Microsoft az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. cikkének 512. szakaszában leírtaknak megfelelően jár el a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos értesítések esetén. Megfelelő körülmények között a Microsoft letilthatja vagy megszüntetheti a Microsoft-szolgáltatások azon felhasználóinak fiókjait, akikről feltételezhető, hogy ismételten jogsértést követnek el.