Project xCloud -esikatseluohjelmasopimus

Kiitos, että hait osallistumisoikeutta Project xCloud -esikatseluohjelmaan (“Ohjelma”). Tätä ohjelmaa hallinnoi Microsoft Corporation (“Microsoft”), joka sijaitsee osoitteessa One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Tämän ohjelman kautta Microsoft tarjoaa rajoitetulle määrälle käyttäjiä ilmaisen pääsyn ohjelmaan ja siihen liittyviin resursseihin, joihin Microsoft viittaa nimellä “Project xCloud” (yhdessä “xCloud”), kunkin käyttäjän henkilökohtaista xCloud-arviointia varten (“Käyttötarkoitus”).

Tämä asiakirja (“Sopimus”) täydentää Microsoft-palvelusopimusta (https://www.microsoft.com/servicesagreement/) (“Palveluehdot”). Valitsemalla “Hyväksyn”, käyttämällä xCloudia tai osallistumalla ohjelmaan jollakin muulla tavalla hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot ja määräykset.

OSA 1 – Käyttöoikeuden myöntäminen

 1. (a) Microsoft myöntää täten sinulle muun kuin yksinoikeudellisen, ei-siirrettävissä olevan ja kumottavissa olevan käyttöoikeuden käyttää xCloudia vain Käyttötarkoitukseen. Tämän käyttöoikeuden myöntäminen edellyttää, että noudatat tätä Sopimusta ja Palveluehtoja.

 2. (b) Hyväksyt seuraavat seikat:

  1. (1) Kaikki tämän ohjelman kautta toimitetut xCloud-versiot ovat alustavassa tilassa.

  2. (2) Saatat joutua asentamaan kaikki suositellut ohjelmistopäivitykset Ohjelmaan pääsyä varten.

  3. (3) Vain rajoitettu määrä videopelejä on käytettävissä Ohjelman kautta. Ohjelman kautta toimitettujen videopelien käyttöäsi säätelevät Palveluehdot.

  4. (4) Olet yksin vastuussa kaikista kolmansien osapuolten (mukaan lukien Internet-palveluntarjoajasi tai matkapuhelinoperaattorisi) käyttö-, data- tai ylitysmaksuista, jotka aiheutuvat osallistumisestasi Ohjelmaan.

  5. (5) Sinulla ei ole muita oikeuksia xCloudissa ja xCloudiin lukuun ottamatta niitä, jotka on nimenomaisesti lisensoitu tämän sopimuksen nojalla.

  6. (6) Microsoft ei ole tämän sopimuksen nojalla velvollinen tarjoamaan mitään Ohjelman tukipalveluja. Kaikki tuki tarjotaan "sellaisenaan", "kaikkine vikoineen" ja ilman minkäänlaista takuuta.

  7. (7) Myönnät täten Microsoftille täysin maksetun, tekijänoikeusvapaan, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, edelleenlisensoitavissa olevan, ei-lopetettavissa olevan, siirrettävän ja määritettävissä olevan käyttöoikeuden jäljentää, jaella, julkisesti suorittaa, julkisesti näyttää, tehdä, myydä, tuoda ja muokata mitä tahansa palautetta ja tehdä siitä johdannaisia kohteita tai muulla tavalla käyttää ja hyödyntää sitä. “Palaute” tarkoittaa ehdotuksia, kommentteja, ideoita ja kaikenlaista muuta tietoa, mukaan lukien automaattinen virheraportointi ja telemetria, jonka (A) viestit suoraan tai epäsuorasti Microsoftille tai sen edustajille ja joka (B) liittyy Ohjelmaan, xCloudiin tai mihin tahansa niiden osiin.

OSA 2 – Käyttöoikeuden rajoitukset

Hyväksyt, että et

 1. (a) suoratoista, lähetä tai muuten julkisesti esitä mitä tahansa ohjelman osia;

 2. (b) tallenna osallistumistasi ohjelmaan millään tavalla, mukaan lukien näytön tallennusohjelmistolla;

 3. (c) käytä xCloudia osana mitä tahansa palvelua paikalliselle monen henkilön käytölle;

 4. (d) käytä mitä tahansa koodia tai ohjelmistoa, joka mahdollistaa xCloudin minkä tahansa osan automaattisen hallinnan tai käytön;

 5. (e) suorita xCloudille mitään kilpailullista tai vertailevaa testausta; tai

 6. (f) riko mitään muuta Palveluehdoissa kuvattua rajoitusta (mukaan lukien Käyttäytymissääntöjä).

OSA 3 – Tietosuoja ja tietojen kerääminen

Microsoft voi kerätä tietoja osallistumisestasi Ohjelmaan, mukaan lukien xCloudin käyttösi, laitteistosi suorituskyvyn ja Internet-yhteytesi. Microsoft voi käyttää näitä tietoja palveluiden tarjoamiseen sekä Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. Microsoft voi myös tarjota soveltuvia tietoja Ohjelmaan osallistuville peli- tai sovellusjulkaisijoille, jotta ne voivat toimittaa ja parannella tuotteitaan sekä tarjota tukea.

Sinun on poistettava rekisteröintisi Ohjelmaan ja lopetettava pääsysi xCloudiin, jos haluat Microsoftin lakkaavan keräämästä tietoja osallistumisestasi Ohjelmaan. Tämä ei vaikuta muuhun Ohjelmasta riippumattomaan tietojen keräämiseen. Tietoja Microsoftin tietojen keräämisestä ja käyttämisestä on Microsoftin tietosuojalausunnossa osoitteessa aka.ms/privacy. Sitoudut noudattamaan kaikkia Microsoftin tietosuojalausunnon soveltuvia määräyksiä.

OSA 4 – Voimassaolo

 1. (a) Voimassaolo. Tämän Sopimuksen voimassaolo (“Voimassaolo”) alkaa hyväksynnästäsi ja päättyy, kun joko sinä lopetat tai Microsoft lopettaa sen.

 2. (b) Irtisanominen. Sinä voit tai Microsoft voi irtisanoa tämän Sopimuksen (ja pääsysi xCloudiin) milloin tahansa mistä tahansa syystä. Lisäksi Microsoft voi irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi, jos rikot tätä Sopimusta tai Palveluehtoja olennaisesti.

 3. (c) Voimassaolon päättyminen tai irtisanominen. Voimassaolon päätyttyä tai irtisanottaessa osan 4(b) mukaisella tavalla saatat menettää pääsyn videopeleihin, sisältöön tai muihin tietoihin, jotka annettiin sinulle käytettäviksi tämän Ohjelman kautta. Tämä ei vaikuta mihinkään videopeleihin, sisältöihin tai muihin tietoihin, joihin sinulla on käyttöoikeus erillään tästä Ohjelmasta. Huomaa, että kaikki pelin lisäosat, kuten ladattava sisältö (“Ladattava sisältö”), tarvitsevat käyttöoikeuden niitä vastaavaan peruspeliin, jotta pelin lisäosan käyttöä voidaan jatkaa.

 4. (d) Voimassa pysyminen. Osat 1(b)(4–5), 1(b)(7–8), 3, 4(c–d) ja 5 pysyvät voimassa tämän sopimuksen voimassaolon päättymisen tai irtisanomisen jälkeen.

OSA 5 – Yleiset ehdot

 1. (a) Sopimusehtojen erillisyys. Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin päättää, että jokin tämän Sopimuksen määräys on laiton, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, jäljellä olevat määräykset pysyvät kokonaan voimassa.

 2. (b) Kieltomääräys. Tämän Sopimuksen osapuolten tietyt velvoitteet ja lupaukset ovat luonteeltaan erityisiä, ainutlaatuisia ja poikkeuksellisia. Microsoftin immateriaalioikeuksiin tai Microsoftin luottamuksellisiin tietoihin liittyvien lupausten tai sopimusten olennainen rikkominen voi aiheuttaa sellaista peruuttamatonta ja jatkuvaa vahinkoa kyseiselle osapuolelle, jolle ei välttämättä ole riittävää oikeudellista korvaustapaa. Näin ollen Microsoftilla voi tällaisen rikkomuksen tapahtuessa olla oikeus kieltomääräykseen ja/tai päätökseen erityisestä suorituksesta (sovellettavien vahingonkorvausten lisäksi).

 3. (c) Muut. Isolla kirjaimella alkavilla termeillä, joita käytetään tässä Sopimuksessa mutta joita ei ole määritetty siinä, on merkitys, joka on annettu niille Palveluehdoissa. xCloud on osa "Palveluita" ja “Xbox-palveluita” Palveluehdoissa kuvatulla tavalla. Jos tämän Sopimuksen ja Palvelusehtojen välillä on ristiriitoja, tämä Sopimus on etusijalla.