Siirry pääsisältöön
Xbox

Xbox.comin käyttöehdot

(Päivitetty viimeksi: Tammikuu 2016)

KIITOS XBOXIN VALITSEMISESTA!

Xbox.com-sivusto koostuu useasta verkkosivusta ja -palvelusta, joita hallinnoi Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, tai sen konserniyhtiöt (yhdessä ”Xbox.com-sivusto”).

Xbox.com-sivusto tarjotaan asiakkaalle sillä ehdolla, että asiakas hyväksyy tässä olevat ehdot ja ilmoitukset muuttamattomina. Xbox.com-sivuston käyttäminen katsotaan kyseisten ehtojen ja ilmoitusten hyväksymiseksi. Xbox.com-sivusto saattaa sisältää lisäehtoja, jotka koskevat tiettyjä toimintoja tai tarjouksia (esimerkiksi arvonnat tai keskustelualueet) (”Lisäehdot”).

Jos tässä luetellut ehdot ja ilmoitukset ovat ristiriidassa lisäehtojen tai muiden xbox.com-sivustolla olevien ehtojen tai ohjeiden kanssa, ovat nämä ehdot etusijalla.

TIETOSUOJA JA HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SUOJAAMINEN

Lisätietoja henkilökohtaisten tietojen keräämisestä ja käytöstä löytyy osoitteesta:http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839.

KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

Microsoft pidättää oikeuden käyttöehtojen ja ilmoitusten muutoksiin, joiden nojalla Xbox-sivustoa voidaan käyttää, mukaan lukien xbox.com-sivuston käyttöön mahdollisesti liittyvät veloitukset. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa nämä ehdot säännöllisesti. Sivuston käyttö osoittaa ehtojen hyväksynnän.

HENKILÖKOHTAISEN JA EI-KAUPALLISEN KÄYTÖN RAJOITUKSET

Ellei toisin ilmoiteta, xbox.com-sivusto on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Asiakas ei saa muokata, kopioida, levittää, välittää, esittää, jäljentää, julkaista, myöntää käyttöoikeuksia, valmistaa johdannaisteoksia, siirtää tai myydä xbox.com-sivustolta saatuja tietoja, ohjelmistoja, tuotteita tai palveluja.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE

Xbox.com-sivusto voi sisältää linkkejä toisille sivustoille (”Linkitetyt sivustot”) tai syötteitä niistä. Linkitetyt sivustot eivät ole Microsoftin hallinnassa, eikä Microsoft ole vastuussa mistään niiden sisällöstä, mukaan lukien rajoituksetta minkään linkitetyn sivuston linkistä, muutoksista ja päivityksistä, tai sivuston lähettämistä tiedoista. Microsoft julkaisee linkkejä vain asiakkaan avuksi, eikä linkin sisällyttäminen tarkoita sitä, että Microsoft millään tavalla suosittelisi kyseistä sivustoa tai olisi tekemisissä niiden ylläpitäjien kanssa.

Kaikki kanssakäyminen xbox.com-sivustossa olevien tai sen kautta käytettävien kolmansien osapuolten kanssa (mainostajat mukaan lukien), osallistuminen kampanjoihin, kuten tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja maksaminen, ja muut ehdot, takuut ja vakuudet, jotka liittyvät niihin, ovat täysin asiakkaan ja mainostajan tai kolmannen osapuolen välisiä. Microsoft ei ole miltään osin vastuussa tai korvausvelvollinen tällaisesta kanssakäymisestä tai tällaisista kampanjoista.

LAITTOMAN JA LUVATTOMAN KÄYTÖN KIELTO

Asiakas saa käyttää xbox.com-sivustoa sillä ehdolla, että hän vakuuttaa Microsoftille, ettei hän käytä xbox.com-sivustoa mihinkään laittomaan tai sellaiseen tarkoitukseen, jonka nämä ehdot, määräykset ja ilmoitukset kieltävät. Asiakas ei saa käyttää xbox.com-sivustoa millään tavalla, joka vahingoittaisi, estäisi, ylikuormittaisi tai heikentäisi xbox.com-sivustoa tai häiritsisi minkään muun osapuolen xbox.com-sivuston käyttöä ja siitä nauttimista. Asiakas ei saa hankkia tai yrittää hankkia aineistoa tai tietoja keinoin, joita ei ole asiakkaalle nimenomaisesti tarjottu tai toimitettu xbox.com-sivuston kautta.

VIESTINTÄPALVELUIDEN KÄYTTÖ

Xbox.com-sivustoon saattaa kuulua ilmoitusaluepalveluja, keskustelualueita, uutisryhmiä, foorumeita, yhteisöjä, henkilökohtaisia WWW-sivuja, kalentereita ja/tai muita viestintä- tai yhteydenpitovälineitä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan viestintä yleisön tai ryhmän kanssa (yhteisesti ”Viestintäpalvelut”) Asiakas sitoutuu käyttämään viestintäpalveluita ainoastaan viestien tai asianmukaisten ja kyseiseen palveluun liittyvän aineiston postittamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Käyttäessään viestintäpalvelua asiakkaalla ei ole oikeutta esimerkiksi:

 • Halventaa, solvata, häiriköidä, häiritä tai uhkailla tai muulla tavoin loukata muiden oikeuksia (kuten yksityisyys- ja mainosoikeuksia).
 • Julkaista, postittaa, ladata, levittää tai jaella sopimatonta, rienaavaa, oikeuksia loukkaavaa, herjaavaa, säädytöntä, siveetöntä tai laitonta keskustelunaihetta, nimeä, aineistoa tai tietoa.
 • Julkaista, postittaa, ladata, jakaa tai jaella mitään aihetta, nimeä, materiaalia tai tietoja, jotka kiihottavat syrjintään, vihaan tai väkivaltaan yhtä henkilöä tai ryhmää kohtaan rodun, uskonnon tai kansallisuuden vuoksi tai joka loukkaa ihmiskuntaa kohtaan tehtyjen rikosten uhreja väittämällä, ettei moisia rikoksia ole suoritettu.
 • Ladata tai muuten toimittaa saataville tiedostoja, jotka sisältävät immateriaalioikeudellisilla laeilla (tai tietosuojalaeilla), suojattuja kuvia, valokuvia, ohjelmistoa tai muuta aineistoa, ellei asiakas omista tai hallitse näitä oikeuksia tai ellei asiakas ole saanut tarvittavia lupia oikeuksien käyttämiseen.
 • Ladata viruksia sisältäviä tiedostoja, vioittuneita tiedostoja tai muuta vastaavaa ohjelmistoa tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa toisen tietokoneen toimintaa.
 • Käyttää aineistoa tai tietoja, kuten kuvia tai valokuvia, jotka on toimitettu asiakkaan saataville xbox.com-sivuston kautta tavalla, joka rikkoo kenen tahansa osapuolen tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti-, liikesalaisuus- tai omistusoikeuksia.
 • Mainostaa tai tarjoutua myymään tai ostamaan tavaroita tai palveluita liiketoiminnan tarkoituksiin, ellei Viestintäpalvelu nimenomaisesti salli tällaisia viestejä.
 • Suorita tai välitä kyselyitä, kilpailuja, pyramidihuijauksia tai ketjukirjeitä.
 • Ladata mitään sellaista toisen viestintäpalvelujen käyttäjän lähettämää tiedostoa, jonka asiakas tietää olevan tai jonka asiakkaan kohtuullisesti tulisi tietää olevan sellainen tiedosto, jota ei voida laillisesti jaella kyseisellä tavalla.
 • Väärentää tai poistaa mitään tekijöiden tietoja, oikeudellisia tai muita huomautuksia, kohteen omistajan ilmaisevia huomautuksia, ohjelmiston alkuperän tai lähteen ilmaisevia merkintöjä tai muuta ladattavassa tiedostossa olevaa aineistoa.
 • Rajoittaa tai estää toisten käyttäjien viestintäpalveluiden käyttöä tai hyödyntämistä.
 • Rikkoa käytösohjeita tai muita sääntöjä, joita voidaan soveltaa mihin tahansa tiettyyn viestintäpalveluun.
 • Kerätä tietoja muista käyttäjistä ilman lupaa, mukaan lukien heidän sähköpostiosoitteitaan.
 • Rikkoa mitään sovellettavia lakeja tai määräyksiä.
 • Luoda väärää henkilöllisyyttä muiden harhauttamiseksi.

Asiakkaan viestintäpalveluiden käyttöä koskee myös Microsoftin menettelyohje selitettynä Xbox Live -asiakkaille.

Microsoftilla ei ole velvollisuutta valvoa viestintäpalveluita. Microsoft pidättää kuitenkin oikeuden tarkastella viestintäpalveluun lähetettyä aineistoa ja poistaa aineistoa oman harkintansa mukaan. Microsoft pidättää oikeuden estää asiakkaan pääsy johonkin tai kaikkiin viestintäpalveluihin milloin tahansa, ilman ilmoitusta asiakkaalle ja mistä syystä tahansa.

Microsoft pidättää oikeuden tarvittaessa luovuttaa tietoja eteenpäin milloin tahansa lakien, määräysten, oikeusprosessien tai viranomaisten vaatimusten täyttämiseksi, sekä oikeuden muokata, kieltäytyä lähettämästä tai poistaa tietoja tai aineistoa kokonaan tai osittain oman harkintansa mukaan.

Asiakkaan tulee antaa viestintäpalveluun harkiten henkilökohtaisia tietoja itsestään tai lapsistaan. Microsoft ei valvo tai hyväksy viestintäpalvelun sisältöä, viestejä tai tietoja, ja kiistää täten kaiken vastuun, joka liittyy viestintäpalveluun tai asiakkaan viestintäpalveluun käytöstä aiheutuviin toimiin. Palveluja hallitsevat tai isännöivät henkilöt tai tahot eivät ole Microsoftin valtuuttamia edustajia, joten niiden näkökannat eivät välttämättä vastaa Microsoftin näkökantoja.

Viestintäpalveluun ladattu aineisto saattaa olla lähetettyjen käyttö-, kopiointi- tai jakelurajoitusten alaista, joten asiakkaan vastuulla on noudattaa näitä rajoituksia ladatessaan aineistoa.

XBOX LIVEN KÄYTTÖ

Jotkin xbox.com-sivuston Xbox Live -alueen sisältö tai ominaisuudet ovat käytettävissä vain, jos asiakas on Xbox Live -palvelun tilaaja ja hänellä on voimassa oleva Microsoft-tili. Xbox Live -alueen sisältöä ja ominaisuuksia koskee Microsoft-palvelusopimus, joka voidaan avata Xbox Live -alueella. Jotta asiakas voisi käyttää näitä Xbox Liven ominaisuuksia, häntä pyydetään vahvistamaan Xbox Live -tilaajatilansa kirjautumalla Microsoft-tililleen. Koska asiakkaan Xbox Live -tilaukseen liittyvät tiedot ovat sen jälkeen asiakkaan käytettävissä Xbox Livessä, on asiakas yksin vastuussa oman Microsoft-tilinsä salasanan ja tilin luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Asiakas on lisäksi yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätilin toiminnasta Xbox Livessä. Microsoft ei ole vastuussa mistään asiakkaan mahdollisesta tappiosta, joka on seurausta siitä, että joku muu kuin asiakas käyttää asiakkaan tiliä, asiakkaan tieten tai tietämättä. Asiakasta voidaan kuitenkin pitää vastuussa Microsoftin tai muun osapuolen kärsimistä tappioista, jotka johtuvat siitä, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt asiakkaan tiliä. Asiakas ei saa milloinkaan käyttää kenenkään toisen tiliä ilman tilinomistajalta saatua lupaa. Jos asiakas jossain vaiheessa ei halua käyttää Xbox Liveä ja/tai asiakkaan Xbox Live -tilaukseen liittyviä tietoja, hänen tulee ottaa yhteyttä asiakastukeen numerossa 1.800.4MY.XBOX.

MICROSOFTILLE TOIMITETTU TAI XBOX.COM-SIVUSTOLLE LÄHETETTY AINEISTO

Microsoft ei vaadi omistusoikeuksia asiakkaan Microsoftille luovuttamaan aineistoon (mukaan lukien palautteet ja ehdotukset) tai postita, lataa, syötä tai toimita aineistoa xbox.com-sivustoon tai siihen liittyviin palveluihin (yhdessä ”Lähetykset”). Kuitenkin postittamalla, lataamalla, syöttämällä, tarjoamalla tai lähettämällä tietoja asiakas myöntää Microsoftille, sen konserniyhtiöille ja välttämättömille Microsoftin myöntämien käyttöoikeuksien haltijoille luvan käyttää asiakkaan lähettämiä tietoja liiketoimintojensa yhteydessä, mukaan lukien rajoittamattoman käyttöoikeuden kopioida, levittää, välittää, esittää tai näyttää julkisesti, jäljentää, editoida, kääntää ja muokata asiakkaan lähettämiä tietoja, julkaista asiakkaan nimen tietojen yhteydessä sekä oikeuden myöntää näitä oikeuksia edelleen kenelle tahansa Xbox-pelijulkaisijalle tai xbox.com-sivuston tarjoajalle.
Microsoft kehittää useita erilaisia tuotteita ja palveluita. Microsoft ei ole vastuussa mistään tuotteidensa ja palveluidensa samankaltaisuudesta asiakkaan ideoiden kanssa. Asiakas hyväksyy, ettei asiakkaan ja Microsoftin välillä ole mitään sopimusta tai yhteisymmärrystä asiakkaan lähettämiin tietoihin liittyen eikä mitään velvollisuutta pitää asiakkaan lähettämiä tietoja luottamuksellisena. Asiakkaan lähettämien tietojen käytöstä ei tämän sopimuksen mukaisesti makseta mitään korvausta. Microsoftilla ei ole velvollisuutta arvioida, postittaa tai käyttää asiakkaan lähettämiä tietoja. Microsoftilla on oikeus poistaa asiakkaiden lähettämiä tietoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan.
Postittamalla, lataamalla, syöttämällä, tarjoamalla tai lähettämällä tietoja asiakas takaa ja vakuuttaa omistavansa lähettämiensä tietojen kaikki oikeudet tai muuten hallitsevansa niitä tämän kohdan mukaisesti, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tietojen tarjoamiseen, postittamiseen, lataamiseen, syöttämiseen tai lähettämiseen vaadittavat oikeudet sekä sen, ettei tietojen käyttäminen riko mitään muiden oikeuksia.

XBOX.COM-SIVUSTOLLA SAATAVISSA OLEVA OHJELMISTO JA SISÄLTÖ

Xbox.com-sivustosta mahdollisesti ladattavissa oleva ohjelmisto ja sisältö, pois lukien ohjelmisto, joka voi olla käyttäjien saatavilla Viestintäpalvelun kautta, (”Ohjelmisto”) on Microsoft Corporationin ja/tai sen toimittajien tekijänoikeudella suojattu teos. Ohjelmiston käyttöön sovelletaan käyttöoikeussopimusta, jos sellainen toimitetaan ohjelman mukana tai jos se sisältyy ohjelmistoon (”Käyttöoikeussopimus”). Asiakas ei saa asentaa tai käyttää ohjelmistoa, jonka mukana toimitetaan käyttöoikeussopimus tai joka sisältää käyttöoikeussopimuksen, ellei hän ensin hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Microsoft Corporation myöntää asiakkaalle sellaisen ohjelmiston, jonka mukana ei ole käyttöoikeussopimusta, kumottavissa olevan ei-siirrettävän käyttöoikeuden käyttää ohjelmistoa tietyn xbox.com-sivuston tarkastelemiseen tai käyttämiseen muulla tavalla näiden käyttöehtojen mukaisesti eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen, sillä edellytyksellä, että hän säilyttää kaikki tekijänoikeusilmoitukset ja muut yksinoikeudelliset ilmoitukset. Ohjelmiston mukana tulevat kolmannen osapuolen ilmoitukset on toimitettu vain tiedoksi. Microsoft ei myönnä mitään muita nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia tai käyttöoikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta mitään patenttioikeutta. Ohjelmiston omistavat Microsoft ja/tai sen toimittajat ja se on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä sopimuksilla. Ohjelmiston kopiointi tai levittäminen on nimenomaisesti kielletty lain nojalla ja voi johtaa vakavaan rikos- ja siviilioikeudelliseen rangaistukseen. Sopimuksen rikkojia syytetään oikeudessa vakavimmalla mahdollisella syytteellä. RAJOITTAMATTA AIEMMIN MAINITTUA, OHJELMISTON KOPIOINTI JOHONKIN TOISEEN PALVELIMEEN TAI SIJAINTIIN JÄLJENTÄMISTÄ TAI JAKELUA VARTEN ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY. JOS OHJELMISTOLLA ON TAKUU, SE ON VAIN SOVELTUVAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAINEN. Asiakas hyväksyy sen, että ohjelmisto ja siihen liittyvä dokumentaatio ja/tai tekniset tiedot kuuluvat Yhdysvaltain vientilakien ja -säädösten piiriin. Asiakas hyväksyy, että hän ei saa viedä tai uudelleenviedä ohjelmistoa suoraan tai välillisesti maihin, jotka on mainittu Yhdysvaltain vientirajoituksissa.

VASTUUNRAJOITUS

XBOX.COM-SIVUSTOLLA OLEVAT JA SEN KAUTTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISSA TIEDOISSA, OHJELMISTOSSA, TUOTTEISSA JA PALVELUISSA VOI OLLA VIRHEITÄ TAI KIRJOITUSVIRHEITÄ. TÄSSÄ OLEVIIN TIETOIHIN TEHDÄÄN AJOITTAIN MUUTOKSIA. MICROSOFT JA/TAI SEN TOIMITTAJAT VOIVAT KOSKA TAHANSA TEHDÄ PARANNUKSIA JA/TAI MUUTOKSIA XBOX.COM-SIVUSTOON. XBOX.COM-SIVUSTON KAUTTA SAATUIHIN NEUVOIHIN EI TULE LUOTTAA HENKILÖKOHTAISISSA PÄÄTÖKSISSÄ TAI TERVEYTEEN, LAKIIN TAI TALOUTEEN LIITTYVISSÄ PÄÄTÖKSISSÄ, JA ASIAKKAAN TULEE OTTAA YHTEYTTÄ ASIANMUKAISEEN AMMATTILAISEEN SAADAKSEEN TILANTEESEENSA SOPIVIA TIETOJA.

MICROSOFT CORPORATION JA/TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT TAKAA XBOX.COM-SIVUSTOSSA OLEVIEN TIETOJEN, OHJELMISTON, TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN JA NIIHIN LIITTYVIEN KUVIEN SOPIVUUTTA, LUOTETTAVUUTTA, KÄYTETTÄVYYTTÄ, AJANTASAISUUTTA TAI SAATAVUUTTA MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. KAIKKI KYSEISET TIEDOT, OHJELMISTO, TUOTTEET, PALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄ KUVA-AINEISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. MICROSOFT JA/TAI SEN TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT KAIKKI NÄIHIN TIETOIHIN, OHJELMISTOON, TUOTTEISIIN, PALVELUIHIN JA NIIDEN KUVIIN LIITTYVÄT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEKÄ TAKUUT SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUKSESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

ASIAKAS NIMENOMAISESTI HYVÄKSYY, ETTÄ MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA ASIAKKAAN LÄHETYSTEN TAI TIETOJEN LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUTTAMISESTA, MISTÄÄN LÄHETETYSTÄ TAI VASTAANOTETUSTA TAI LÄHETTÄMÄTTÖMÄSTÄ TAI VASTAANOTTAMATTOMASTA MATERIAALISTA TAI TIEDOISTA EIKÄ TAPAHTUMISTA, JOIHIN ON RYHDYTTY XBOX.COM-SIVUSTOSSA TAI SEN KAUTTA. ASIAKAS NIMENOMAISESTI HYVÄKSYY, ETTEI MICROSOFT OLE VASTUUSSA TAI KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN MINKÄÄN OSAPUOLEN UHKAAVASTA, HALVENTAVASTA, LOUKKAAVASTA TAI LAITTOMASTA SISÄLLÖSTÄ TAI TOIMINNASTA TAI MISTÄÄN TOISEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN RIKKOMISESTA IMMATERIAALIOIKEUDET MUKAAN LUKIEN. ASIAKAS NIMENOMAISESTI HYVÄKSYY, ETTEI MICROSOFT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ, JONKA KOLMAS OSAPUOLI ON LÄHETTÄNYT XBOX.COM-SIVUSTOLLA TAI JOKA SISÄLTYY SIIHEN.

MICROSOFT JA/TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE KORVAUSVELVOLLISIA MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, RANGAISTUKSENOMAISESTA, TAHATTOMASTA, ERITYISESTÄ TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA TAI MISTÄÄN MUUSTA VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETTÄMISESTÄ, JOKA AIHEUTUU XBOX.COM-SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI TOIMINNASTA TAI LIITTYY SIIHEN, XBOX.COM-SIVUSTON TAI SEN PALVELUIDEN VIIVEESTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ, PALVELUIDEN TOIMITTAMISESTA TAI NIIDEN TOIMITTAMATTOMUUDESTA TAI MISTÄÄN TIEDOISTA, OHJELMISTOSTA, TUOTTEISTA, PALVELUISTA TAI LIITTYVISTÄ KUVISTA, JOTKA ON HANKITTU XBOX.COM-SIVUSTON KAUTTA TAI JOTKA MUUTOIN TULEVAT XBOX.COM-SIVUSTON KÄYTÖSTÄ, PERUSTUIPA TÄMÄ SOPIMUKSEEN, OIKEUDENVASTAISEEN TEKOON, HUOLIMATTOMUUTEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN, VAIKKA MICROSOFTILLE TAI JOLLEKIN SEN TOIMITTAJALLE OLISI ILMOITETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA JOTKIN VALTIOT TAI MUUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI VÄLILLISIIN TAI SATUNNAISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄN VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. JOS ASIAKAS ON TYYTYMÄTÖN XBOX.COM-SIVUSTOON TAI NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN, ASIAKKAAN AINOA OIKEUS ON LOPETTAA XBOX.COM-SIVUSTON KÄYTTÖ.

IRTISANOMINEN/KÄYTTÖOIKEUDEN RAJOITTAMINEN

Microsoft pidättää oikeuden omasta päätöksestään irtisanoa asiakkaan käyttöoikeuden mihin tahansa xbox.com-sivustoon ja siihen liittyviin palveluihin tai niiden osiin koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISUPAIKKA

Jos asiakas asuu Yhdysvalloissa tai jos asiakkaan yritys on rekisteröity Yhdysvaltoihin, tämän sopimuksen rikkomusta koskeviin vaatimuksiin, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevat säännökset, sovelletaan Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lakeja. Kaikkiin muihin, myös kuluttajansuojaa, epäreilua kilpailua ja oikeudenvastaisia tekoja koskeviin vaatimuksiin sovelletaan asiakkaan yhdysvaltalaisen asuinosavaltion lakeja. Jos asiakas asuu Yhdysvalloissa, asiakas sitoutuu siihen, että kaikissa tähän sopimukseen tai Palveluun liittyvissä kiistoissa yksinomainen tuomiovalta kuuluu Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion King Countyssa sijaitsevalle liittovaltion tuomioistuimelle.

Jos asiakas asuu Yhdysvaltain ulkopuolella tai asiakkaan yritys on rekisteröity Yhdysvaltain ulkopuolelle, kaikkiin vaatimuksiin – mukaan lukien kuluttajansuojalain ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevien lakien rikkomiseen tai muihin oikeudenvastaisiin tekoihin liittyvät vaatimukset – sovelletaan asiakkaan asuinmaan lakeja, ja kaikissa tähän sopimukseen liittyvissä tai siitä johtuvissa kiistoissa yksinomainen tuomiovalta kuuluu tämän maan tuomioistuimelle.

YLEISTÄ

Asiakas hyväksyy, ettei asiakkaan ja Microsoftin välillä ole mitään yhteisyritystä, kumppanuutta, työsuhdetta tai edustajasuhdetta tämän sopimuksen tai xbox.com-sivuston käytön nojalla. Asiakas sitoutuu suojaamaan Microsoftia, sen emoyhtiöitä, tytäryhtiöitä, toimihenkilöitä, johtajia ja työntekijöitä kaikilta vahingonkorvausvastuilta, vaatimuksilta, toimilta, vahingoilta ja kustannuksilta, joihin sisältyvät kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja asianajopalkkiot, jotka ovat aiheutuneet Microsoftille kolmannen osapuolen taholta ja jotka aiheutuvat xbox.com-sivuston käyttämisestä tai liittyvät siihen. Microsoft pidättää oikeuden julkaista asiakkaan henkilökohtaisia tietoja tai tietoja asiakkaan xbox.com-sivuston ja sen sisällön käytöstä ilman asiakkaan lupaa, jos Microsoft hyvässä uskossa uskoo, että moinen on tarpeen seuraavista syistä: (1) lakimääräisten vaatimusten täyttäminen; (2) Microsoftin tai sen konserniyhtiöiden oikeuksien tai omaisuuden suojaaminen ja puolustaminen; (3) käyttöehtojen valvominen tai (4) sen jäsenten tai muiden etujen suojaaminen. Microsoftin toimintaa tässä sopimuksessa sitovat voimassa olevat lait ja oikeudelliset menettelyt eikä mikään tähän sopimukseen sisältyvä kumoa Microsoftin oikeutta noudattaa viranomaisten, oikeusistuinten ja lakien toimeenpanopyyntöjä tai vaatimuksia, jotka liittyvät xbox.com-sivuston käyttämiseen tai Microsoftin toimittamaan tai keräämään tällaista käyttöä koskevaan tietoon. Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista määritetään kelpaamattomaksi tai pätemättömäksi sovellettavassa laissa, mukaan lukien edellä mainitut takuun kiistäminen ja vastuunrajoitukset, kelpaamattoman tai täytäntöönpanokelvottoman ehdon syrjäyttää voimassa oleva, täytäntöönpanokelpoinen ehto, joka parhaiten vastaa alkuperäisen ehdon sisältöä, ja muilta osin sopimus on edelleen voimassa. Ellei tässä ole toisin sanottu, tämä sopimus sisältää kaiken sen, mitä käyttäjän ja Microsoftin välillä on sovittu xbox.com-sivuston käytöstä, ja syrjäyttää kaikki xbox.com-sivustoon liittyvät aiemmat tai tämänhetkiset sähköisessä muodossa olevat, suulliset tai kirjalliset yhteydenotot ja ehdotukset. Tästä sopimuksesta ja muista sähköisistä asiakirjoista tehty kirjallinen versio on pätevä oikeudellisissa tai hallinnollisissa tähän sopimukseen perustuvissa tai liittyvissä menettelyissä samassa laajuudessa ja samojen ehtojen alaisena kuin muut liiketoiminnan asiakirjat ja dokumentit, jotka alunperin on laadittu ja joita ylläpidetään kirjallisessa muodossa.

TEKIJÄNOIKEUTTA JA TAVARAMERKKIÄ KOSKEVAT HUOMIOT:

Xbox.com-sivuston koko sisältö on: Copyright © 2015 Microsoft Corporation ja/tai sen toimittajat, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox-logot ja/tai muut tässä asiakirjassa mainitut Microsoftin tuotteet ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut sopimuksessa mainitut muiden yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla näiden yritysten tavaramerkkejä. Tässä esitetyt esimerkkiyritykset, -organisaatiot, -tuotteet, -ihmiset ja -tapahtumat ovat kuvitteellisia. Niitä ei pidä liittää mihinkään oikeaan yritykseen, organisaatioon, tuotteeseen, henkilöön tai tapahtumaan. Kaikki sellaiset oikeudet, joita ei nimenomaisesti tässä myönnetä, pidätetään.

IMMATERIAALIOIKEUSRIKKOMUSTEN ILMOITUKSET JA KORVAUSMENETTELY

Microsoft kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Jos asiakas haluaa lähettää ilmoituksen immateriaalioikeusrikkomuksestsa, tekijänoikeusrikkomukset mukaan lukien, voi sen tehdä lähettämällä Ilmoituksen oikeusrikkomuksesta (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ASIAANKUULUMATTOMIIN YHTEYDENOTTOIHIN EI VASTATA.

Microsoft vastaa tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksiin Yhdysvaltain lain kohdan Title 17, United States Code, Section 512 määrittämien menettelyiden mukaisesti. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, Microsoft voi myös poistaa käytöstä tai lopettaa Microsoft-palveluiden sellaisten käyttäjien, jotka ovat toistuvasti rikkoneet näitä oikeuksia.