Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Xbox

Όροι χρήσης του xbox.com

(Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2016)

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟ XBOX!

Η τοποθεσία Web xbox.com αποτελείται από διάφορες ιστοσελίδες και υπηρεσίες τις οποίες διαχειρίζεται η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ή οι συγγενείς εταιρείες της (συλλογικά, η «τοποθεσία Web xbox.com»).

Η τοποθεσία Web xbox.com παρέχεται σε εσάς υπό τον όρο ότι αποδέχεστε χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν. Η από μέρους σας χρήση της τοποθεσίας Web xbox.com συνιστά αποδοχή όλων των όρων, προϋποθέσεων και γνωστοποιήσεων του παρόντος. Η τοποθεσία Web xbox.com ενδέχεται να περιλαμβάνει επίσης πρόσθετους όρους που διέπουν συγκεκριμένες δυνατότητες ή προσφορές (π.χ. λαχειοφόρους αγορές ή χώρους συνομιλίας) («Πρόσθετοι Όροι»).

Στην περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης των όρων, προϋποθέσεων και γνωστοποιήσεων του παρόντος με τους Πρόσθετους Όρους ή άλλους όρους και οδηγίες που αναφέρονται στην τοποθεσία Web xbox.com, υπερισχύουν οι συγκεκριμένοι όροι.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 για δημοσιοποιήσεις σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις βάσει των οποίων παρέχεται η τοποθεσία Web xbox.com, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν χρεώσεων που σχετίζονται με τη χρήση της τοποθεσίας Web xbox.com. Είστε υπεύθυνοι για τον τακτικό έλεγχο των συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, ενώ η συνεχής χρήση της τοποθεσίας Web συνιστά αποδοχή των όρων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό, η τοποθεσία Web xbox.com διατίθεται για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η τροποποίηση, η αντιγραφή, η διανομή, η μετάδοση, η προβολή, η εκτέλεση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η παραχώρηση άδειας χρήσης, η δημιουργία παράγωγων έργων, η μεταβίβαση ή η πώληση πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί από την τοποθεσία Web xbox.com.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η τοποθεσία Web xbox.com ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ή τροφοδοσίες από άλλες τοποθεσίες Web («Συνδεδεμένες τοποθεσίες»). Οι Συνδεδεμένες τοποθεσίες δεν ελέγχονται από τη Microsoft και η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε Συνδεδεμένης τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, οποιασδήποτε σύνδεσης περιέχεται σε μια Συνδεδεμένη τοποθεσία ή για οποιαδήποτε αλλαγή ή ενημέρωση που πραγματοποιείται σε μια Συνδεδεμένη τοποθεσία ή για οποιαδήποτε πληροφορία που μεταδίδεται σε μια Συνδεδεμένη τοποθεσία. Η Microsoft παρέχει αυτές τις συνδέσεις σε εσάς αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή σας, και η ενσωμάτωση οποιασδήποτε σύνδεσης δεν σημαίνει έγκριση της τοποθεσίας από τη Microsoft ή συσχέτιση με τους υπεύθυνους διαχείρισής της.

Τυχόν συναλλαγές με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών) που περιλαμβάνονται στο παρόν ή διατίθενται μέσω σύνδεσης από την τοποθεσία Web xbox.com ή συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και της εξόφλησης αγαθών και υπηρεσιών, και τυχόν άλλων όρων, προϋποθέσεων, εγγυήσεων ή δηλώσεων που σχετίζονται με τις εν λόγω συναλλαγές ή προωθητικές ενέργειες, αφορούν αποκλειστικά εσάς και τον διαφημιστή ή το τρίτο μέρος. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για κανένα μέρος των εν λόγω συναλλαγών ή προωθητικών ενεργειών.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ως προϋπόθεση για την από μέρους σας χρήση της τοποθεσίας Web xbox.com, εγγυάστε στη Microsoft ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Web xbox.com για οποιονδήποτε παράνομο ή απαγορευμένο σκοπό βάσει των παρόντων όρων, προϋποθέσεων και γνωστοποιήσεων. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας χρήση της τοποθεσίας Web xbox.com με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση ή φθορά της τοποθεσίας Web xbox.com ή να παρέμβετε στη χρήση και την απόλαυση της τοποθεσίας Web xbox.com από άλλα άτομα. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση ή η απόπειρα απόκτησης υλικού ή πληροφοριών με οποιοδήποτε μέσο που σκόπιμα δεν διατίθεται ή παρέχεται μέσω της τοποθεσίας Web xbox.com.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η τοποθεσία Web xbox.com ενδέχεται να περιέχει υπηρεσίες πίνακα ανακοινώσεων, χώρους συνομιλίας, ομάδες ειδήσεων, φόρουμ, κοινότητες, προσωπικές ιστοσελίδες, ημερολόγια ή/και άλλα μηνύματα ή μέσα επικοινωνίας που έχουν σχεδιαστεί για να σας παρέχουν τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με το ευρύ κοινό ή με μια ομάδα (συλλογικά «Υπηρεσίες επικοινωνίας»). Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες επικοινωνίας αποκλειστικά για τη δημοσίευση, την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων και υλικού που είναι αρμόζοντα και σχετίζονται με τη συγκεκριμένη Υπηρεσία επικοινωνίας. Παραδείγματος χάριν, συμφωνείτε, ενδεικτικά, ότι κατά τη χρήση μιας Υπηρεσίας επικοινωνίας:

 • Δεν θα προβείτε σε δυσφήμιση, κατάχρηση, παρενόχληση, παρακολούθηση, απειλή ή άλλη παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων (π.χ. δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου και δημοσιότητας).
 • Δεν θα προβείτε σε δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, διανομή ή διασπορά ακατάλληλων, αισχρών, δυσφημιστικών, παραβατικών, άσεμνων, ανάρμοστων ή παράνομων θεμάτων, ονομάτων, υλικού ή πληροφοριών.
 • Δεν θα προβείτε σε δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, διανομή ή διασπορά θεμάτων, ονομάτων, υλικού ή πληροφοριών που υποκινούν διακρίσεις, μίσος ή βία εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας, επειδή ανήκουν σε μια φυλή, θρησκεία ή έθνος, ή που προσβάλλουν τα θύματα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, αμφισβητώντας την ύπαρξη αυτών των εγκλημάτων.
 • Δεν θα προβείτε σε αποστολή ή άλλου είδους διάθεση αρχείων που περιέχουν εικόνες, φωτογραφίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας (ή από δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή διαφήμισης), εκτός εάν είστε κάτοχος ή ελέγχετε τα εν λόγω δικαιώματα ή έχετε λάβει κάθε απαιτούμενη συγκατάθεση.
 • Δεν θα αποστείλετε αρχεία που περιέχουν ιούς, κατεστραμμένα αρχεία ή άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του υπολογιστή ενός τρίτου μέρους.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε κανένα υλικό ή πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων ή φωτογραφιών, που διατίθενται μέσω της τοποθεσίας Web xbox.com με οποιοδήποτε τρόπο που συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, επιχειρηματικού απορρήτου ή άλλων ιδιωτικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε συμβαλλόμενου.
 • Δεν θα προβείτε σε διαφήμιση ή σε προσφορά πώλησης ή αγοράς οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας για οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την Υπηρεσία επικοινωνίας.
 • Δεν θα προβείτε σε διεξαγωγή ή προώθηση ερευνών, διαγωνισμών, πυραμιδικών σχημάτων ή αλυσιδωτών επιστολών.
 • Δεν θα προβείτε σε λήψη αρχείων που δημοσιεύονται από άλλο χρήστη μιας Υπηρεσίας επικοινωνίας, τα οποία γνωρίζετε ή θα έπρεπε ευλόγως να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπεται από το νόμο να διανέμονται με αυτόν τον τρόπο.
 • Δεν θα παραποιήσετε ή διαγράψετε αναφορές στο δημιουργό, νομικές ή άλλες σχετικές γνωστοποιήσεις ή επισημάνσεις για δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας ή ετικέτες για την προέλευση του λογισμικού ή άλλου υλικού που περιέχεται σε κάποιο απεσταλμένο αρχείο.
 • Δεν θα περιορίσετε και δεν θα παρακωλύσετε τη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών επικοινωνίας από οποιονδήποτε άλλο χρήστη.
 • Δεν θα παραβιάσετε κώδικες δεοντολογίας ή άλλες οδηγίες που ενδέχεται να ισχύουν για μια συγκεκριμένη Υπηρεσία επικοινωνίας.
 • Δεν θα συγκεντρώσετε ή συλλέξετε με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες για άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων email, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
 • Δεν θα παραβιάσετε τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 • Δεν θα δημιουργήσετε πλαστή ταυτότητα με σκοπό την παραπλάνηση τρίτων.

Η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών επικοινωνίας υπόκειται επίσης στην Επεξήγηση του Κώδικα Συμπεριφοράς της Microsoft για τους πελάτες του Xbox Live.

Η Microsoft δεν έχει καμία υποχρέωση παρακολούθησης των Υπηρεσιών επικοινωνίας. Ωστόσο, η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το υλικό που δημοσιεύεται σε μια Υπηρεσία επικοινωνίας και να καταργεί οποιοδήποτε υλικό κατά την αποκλειστική της κρίση. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις Υπηρεσίες επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

Η Microsoft διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αποκάλυψης στοιχείων, όπως απαιτείται, για την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου, των κανονισμών, νομικών διαδικασιών ή κυβερνητικών αιτημάτων ή επεξεργασίας, άρνησης δημοσίευσης ή κατάργησης του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών ή του υλικού κατά την αποκλειστική της κρίση.

Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά την παροχή αναγνωρίσιμων προσωπικών στοιχείων ή στοιχείων των παιδιών σας στην Υπηρεσία επικοινωνίας. Η Microsoft δεν ελέγχει και δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο, τα μηνύματα ή τις πληροφορίες που παρατίθενται στην Υπηρεσία Επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, η Microsoft αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη όσον αφορά τις Υπηρεσίες επικοινωνίας και οποιαδήποτε ενέργεια που προκύπτει από τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία επικοινωνίας. Οι διαχειριστές και οι διοργανωτές δεν είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Microsoft και οι απόψεις τους δεν εκφράζουν απαραιτήτως εκείνες της Microsoft.

Το υλικό που αποστέλλεται σε μια Υπηρεσία επικοινωνίας ενδέχεται να διέπεται από δημοσιευμένους περιορισμούς ως προς τη χρήση, την αναπαραγωγή ή/και τη διάδοση και είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των εν λόγω περιορισμών κατά τη λήψη του υλικού.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ XBOX LIVE

Η πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο και δυνατότητες της περιοχής του Xbox Live στην τοποθεσία Web xbox.com ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο εάν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία Xbox Live και έχετε έναν έγκυρο λογαριασμό Microsoft. Το περιεχόμενο και οι δυνατότητες στην περιοχή του Xbox Live υπόκεινται στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από την περιοχή του Xbox Live. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες του Xbox Live, θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την κατάσταση συνδρομητή Xbox Live, πραγματοποιώντας είσοδο με το λογαριασμό σας Microsoft. Καθώς οι προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τη συνδρομή σας Xbox Live θα καταστούν στη συνέχεια διαθέσιμες σε εσάς μέσω του Xbox Live, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας Microsoft. Επιπλέον, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού σας στο Xbox Live. Η Microsoft δεν θα φέρει καμία ευθύνη για απώλειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του λογαριασμού σας από άλλο πρόσωπο, εν γνώσει ή εν αγνοία σας. Ωστόσο, εσείς μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για απώλειες της Microsoft ή τρίτου μέρους εξαιτίας της χρήσης του λογαριασμού σας από άλλο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό άλλου προσώπου χωρίς την άδεια του κατόχου του. Εάν οποιαδήποτε στιγμή δεν επιθυμείτε πλέον την πρόσβαση στο Xbox Live ή/και σε πληροφορίες που αφορούν τη συνδρομή σας Xbox Live, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο 18004MYXBOX.

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ MICROSOFT Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΤΟΥ XBOX.COM

Η Microsoft δεν διεκδικεί την κυριότητα του υλικού που παρέχετε σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων και συστάσεων) ή δημοσιεύετε, αποστέλλετε, καταχωρείτε ή υποβάλετε σε οποιαδήποτε τοποθεσία Web xbox.com ή σε σχετιζόμενες υπηρεσίες (συλλογικά «Υποβολές»). Ωστόσο, εάν προβείτε σε δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, παροχή ή υποβολή υλικού, παραχωρείτε άδεια στη Microsoft, τις συγγενείς εταιρείες της και τους απαιτούμενους κατόχους υπο-αδειών χρήσης να χρησιμοποιήσουν την Υποβολή σας σε συνδυασμό με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των δικαιωμάτων για την αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, αναπαραγωγή, επεξεργασία, μετάφραση και αναδιαμόρφωση της Υποβολής σας, για τη δημοσίευση του ονόματός σας σε συνδυασμό με την Υποβολή σας, καθώς και το δικαίωμα παραχώρησης υπο-άδειας χρήσης σε οποιονδήποτε εκδότη ή προμηθευτή παιχνιδιών Xbox της τοποθεσίας Web xbox.com.
Η Microsoft αναπτύσσει πολλά και ποικίλα προϊόντα και υπηρεσίες. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ομοιότητα μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών της και της δικής σας ιδέας. Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καμία σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ εσάς και της Microsoft σχετικά με την Υποβολή σας και καμία υποχρέωση τήρησης της Υποβολής σας ως εμπιστευτικής. Δεν θα καταβάλλεται καμία αμοιβή για τη χρήση της Υποβολής σας, όπως προβλέπεται στο παρόν. Η Microsoft δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγξει, να δημοσιεύει ή να χρησιμοποιεί τυχόν Υποβολές που παρέχετε και μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταργήσει οποιαδήποτε Υποβολή κατά την αποκλειστική της κρίση.
Δημοσιεύοντας, αποστέλλοντας, καταχωρώντας, παρέχοντας ή υποβάλλοντας την Υποβολή σας, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε ο κάτοχος ή ελέγχετε άλλως όλα τα δικαιώματα της Υποβολής σας, όπως περιγράφεται σε αυτή την παράγραφο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, όλων των δικαιωμάτων που απαιτούνται από μέρους σας για την παροχή, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση ή υποβολή των Υποβολών σας, και ότι η χρήση της Υποβολής δεν παραβιάζει δικαιώματα άλλων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB XBOX.COM

Το λογισμικό και το περιεχόμενο (εάν υπάρχει) που διατίθεται για λήψη μέσω της τοποθεσίας Web xbox.com, με εξαίρεση το λογισμικό που διατίθεται από τελικούς χρήστες μέσω μιας Υπηρεσίας επικοινωνίας («Λογισμικό»), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation ή/και των προμηθευτών της. Η από μέρους σας χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει το Λογισμικό ή περιέχεται σε αυτό («Σύμβαση άδειας χρήσης»). Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε Λογισμικό που συνοδεύεται από ή περιέχει μια Σύμβαση άδειας χρήσης, παρά μόνον αφού πρώτα αποδεχθείτε τους όρους της Σύμβασης άδειας χρήσης. Για οποιοδήποτε Λογισμικό για το οποίο δεν παρέχεται σύμβαση άδειας χρήσης, η Microsoft Corporation παρέχει δια του παρόντος σε εσάς, τον χρήστη, ανακλητή προσωπική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του λογισμικού για προβολή και χρήση της συγκεκριμένης τοποθεσίας Web xbox.com, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό, με την προϋπόθεση ότι διατηρείτε ακέραια όλες τις γνωστοποιήσεις περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ιδιωτικές γνωστοποιήσεις. Οι γνωστοποιήσεις τρίτων που συνοδεύουν οποιοδήποτε Λογισμικό περιλαμβάνονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. Δεν εκχωρούνται από τη Microsoft άλλα δικαιώματα ή άδειες χρήσης, ρητά ή σιωπηρά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, τυχόν σιωπηρών αδειών χρήσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το λογισμικό ανήκει στη Microsoft ή/και στους προμηθευτές της και προστατεύεται από τη νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τυχόν αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού απαγορεύεται ρητά δια νόμου και ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο βαθμό. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό και οποιαδήποτε συνοδευτική τεκμηρίωση ή/και τεχνικές πληροφορίες υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε εξαγωγή ή επανεξαγωγή του Λογισμικού, άμεσα ή έμμεσα, σε χώρες που υπόκεινται στους περιορισμούς εξαγωγής των ΗΠΑ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB XBOX.COM ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB XBOX.COM ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΣΤΕ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB XBOX.COM ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

Η MICROSOFT CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB XBOX.COM ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΟΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΙ Η MICROSOFT ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, ΤΥΧΟΝ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ Ή ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ Ή ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ, Ή ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB XBOX.COM. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΙ Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΟ, ΑΣΕΜΝΟ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΛΛΩΝ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΙ Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB XBOX.COM ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ.

Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΕΥΛΟΓΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB XBOX.COM, ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB XBOX.COM Ή ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB XBOX.COM, Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΛΛΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB XBOX.COM, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η MICROSOFT Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB XBOX.COM Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB XBOX.COM.

ΛΗΞΗ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της κρίση, να καταργεί την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις τοποθεσίες Web xbox.com και τις σχετικές υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τμήμα τους, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Εάν διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή η επιχείρησή σας έχει συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τότε οι αξιώσεις που εγείρονται για την παράβαση της παρούσας σύμβασης θα διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Κάθε άλλη αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από τους νόμους περί προστασίας καταναλωτών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και των αξιώσεων από αδικοπραξία, θα διέπεται από τη νομοθεσία της πολιτείας στην οποία διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή η επιχείρησή σας έχει συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, συναινείτε ότι για οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει όσον αφορά την παρούσα σύμβαση ή την Υπηρεσία, αποκλειστικά αρμόδια καθ' ύλη και κατά τόπο θα είναι τα πολιτειακά και τα ομοσπονδιακά δικαστήρια που εδρεύουν στην κομητεία Κινγκ, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ.

Εάν διαμένετε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή η επιχείρησή σας έχει συσταθεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όλες οι αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από τους νόμους περί προστασίας καταναλωτών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και των αξιώσεων από αδικοπραξία, θα διέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία διαμένετε και τα δικαστήρια της δικαιοδοσίας στην οποία διαμένετε θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για όλες τις διενέξεις που προκύπτουν από ή αφορούν την παρούσα σύμβαση.

ΓΕΝΙΚΑ

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται καμία σχέση κοινοπραξίας, συνεργασίας, εργασίας ή πρακτόρευσης ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft, ως αποτέλεσμα της παρούσας σύμβασης ή της χρήσης της τοποθεσίας Web xbox.com. Συμφωνείτε ότι θα καταβάλλετε αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών για λογαριασμό της Microsoft, των γονικών εταιρειών της, των θυγατρικών και των συγγενών εταιρειών της, των στελεχών, και των υπαλλήλων της και ότι δεν θα εγείρετε απαιτήσεις εναντίον τους σε περίπτωση αξιώσεων, απαιτήσεων ή ζημιών που διεκδικεί οποιοσδήποτε τρίτος και οι οποίες γίνονται με αφορμή ή προκύπτουν από την από μέρους σας χρήση της τοποθεσίας Web xbox.com. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τυχόν προσωπικά στοιχεία δικά σας ή που σχετίζονται με τη χρήση της τοποθεσίας Web xbox.com, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη άδειά σας, εάν η Microsoft έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η ενέργεια αυτή είναι αναγκαία για: (1) τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις ή την τήρηση της νομικής διαδικασίας, (2) την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Microsoft ή των συγγενών εταιρειών της, (3) την επιβολή των όρων χρήσης ή (4) την προστασία των συμφερόντων των μελών της ή άλλων ατόμων. Η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από τη Microsoft διέπεται από τους ισχύοντες νόμους και τις νομικές διαδικασίες και κανένας όρος της παρούσας σύμβασης δεν ακυρώνει το δικαίωμα της Microsoft να συμμορφώνεται με εντολές ή αιτήματα προερχόμενα από δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές που σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση της τοποθεσίας Web xbox.com ή με τις πληροφορίες που παρέχονται ή συγκεντρώνονται από τη Microsoft σε σχέση με αυτήν τη χρήση. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της σύμβασης κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αποποίησης εγγυήσεων και των περιορισμών ευθύνης που ορίζονται παραπάνω, τότε αυτή η άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εκτελεστή διάταξη που συμφωνεί όσο το δυνατόν περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και οι υπόλοιπες διατάξεις της σύμβασης θα εξακολουθούν να ισχύουν. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η παρούσα σύμβαση αποτελεί την πλήρη σύμβαση ανάμεσα στη Microsoft και τον χρήστη όσον αφορά την τοποθεσία Web xbox.com και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συνεννοήσεις και προτάσεις, ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές, ανάμεσα στη Microsoft και τον χρήστη σχετικά με την τοποθεσία Web xbox.com. Μια έντυπη έκδοση της παρούσας σύμβασης και οποιασδήποτε άλλης γνωστοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες, βάσει ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, στην ίδια έκταση και θα διέπεται από τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως άλλα επαγγελματικά έγγραφα και καταχωρήσεις που δημιουργήθηκαν αρχικά και διατηρήθηκαν σε έντυπη μορφή.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ:

Όλα τα περιεχόμενα της τοποθεσίας Web xbox.com: αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Microsoft Corporation © 2015 ή/και των προμηθευτών της, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, U.S.A. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Microsoft, Xbox, Xbox Live και τα λογότυπα Xbox ή/και άλλων προϊόντων της Microsoft που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Τα ονόματα πραγματικών εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι επωνυμίες των εταιρειών, οι επωνυμίες των οργανισμών, τα ονόματα των προϊόντων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που αναφέρονται εδώ είναι φανταστικά. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση ή υπόνοια συσχετισμού με πραγματικές εταιρείες, οργανισμούς, προϊόντα, άτομα ή γεγονότα. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΕΡΣΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Microsoft σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν θέλετε να στείλετε μια γνωστοποίηση για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες υποβολής που διαθέτουμε στην ενότητα Γνωστοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Η Microsoft χρησιμοποιεί τις διαδικασίες που ορίζονται στον Τίτλο 17, Ενότητα 512 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να απαντήσει σε γνωστοποιήσεις περί παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε συγκεκριμένες περιστάσεις, η Microsoft ενδέχεται επίσης να απενεργοποιήσει ή να καταγγείλει λογαριασμούς χρηστών των υπηρεσιών της Microsoft, οι οποίοι μπορεί να είναι κατ’ επανάληψη παραβάτες.