WARSAW Console Edition
WARSAW Console Edition

WARSAW Console Edition

Crunching Koalas • Παιχνίδια ρόλων • Στρατηγική
19,99 €
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Περιγραφή

In a city besieged by enemy forces, the only hope for freedom is to stand up and fight with everything you have. Muster every able body to join the Uprising, loot and salvage what you can to arm your resistance and take on the overwhelming enemy forces that dared invade your home. PEOPLE OF THE UPRISING In these trying times, everyone must fight with all their strength and courage. The young, the old, men, women and children, enlisted and civilians. Learn their immersive backstories, make use of their diverse and unique skill sets and put them to good use against the occupants. GIVE THEM ALL YOU’VE GOT In a fight so uneven and one sided, to survive you will have to use your skill wisely. Use versatile tactics to get ahead by flanking, ambushing and distracting enemy patrols to place them exactly where you want them. Learn and use the abilities of your team carefully to ensure your survival. THE BATTLEFIELD Take your team to the dangerous streets of 1944 Warsaw, carefully and faithfully reconstructed to deliver an immersive experience. Participate in historical events intertwining with random encounters to create your own story in the besieged city.

Δημοσιεύτηκε από

Crunching Koalas

Αναπτύχθηκε από

Pixelated Milk

Ημερομηνία κυκλοφορίας

2/10/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live