Warhammer 40,000: Battlesector
Warhammer 40,000: Battlesector

Warhammer 40,000: Battlesector

Slitherine Ltd. • Στρατηγική
39,99 €
10 Υποστηριζόμενες γλώσσες
10 Υποστηριζόμενες γλώσσες
PEGI 16
PEGI 16
Έντονη βία

Αλληλεπίδραση χρηστών

+Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής.

Απαιτείται συνδρομή Xbox για την αναπαραγωγή online παιχνιδιού με πολλούς παίκτες σε κονσόλα (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Warhammer 40,000: Battlesector is a fast-paced turn-based strategy game set in the grimdark universe of the 41st Millenium. Pick your force, develop your army, field mighty heroes and fight for victory using superior strategy, awesome abilities, and devastating weaponry. Age of Crimson Dawn Experience an epic twenty mission single-player campaign that explores the aftermath of the Devastation of Baal. Help Sergeant Carleon and his allies purge the Tyranid infestation on Baal Secundus, and preserve the honour of the noble Blood Angels. Skirmish Mode Fight across the surface of Baal on maps of your choosing in the Skirmish mode. Pick the faction you'll lead as well as the one you'll face. Completely customize your army list by selecting your units, heroes and their loadouts. It is available with three different types of Objective: Exterminatus, Conqueror and Strategic Command. Planetary Supremacy Mode Planetary Supremacy is a conquest-style skirmish campaign, introduced in a free update as part of our ever expanding plan for Battlesector, in which you, the player, decide the outcome. Take command of your favourite faction and conquer the planet in a series of procedurally generated skirmish battles. To achieve victory, capture more tiles, acquire strategic resources and expand your army. Then, bring destruction to your enemies in Skirmish battles. Forge Your Armies Command iconic units like the Sanguinary Priest, the Librarian Dreadnought, and the Hive Tyrant to annihilate your foes. Use over 60 abilities and 50 weapons to orchestrate your opponent’s bloody demise. Build Momentum Each faction has a unique Momentum system that can result in a Surged unit. Units that Surge are able to string together superhuman chains of actions, or use the opportunity to further upgrade their abilities. Call In Air Support Use Command Points to call in faction-specific air support abilities. The Blood Angels Stormraven can obliterate xenos with a missile barrage, or deep strike a unit of veteran Assault Marines behind enemy lines. Meanwhile, the Tyranid Harpy can devastate the enemy defenses with its Sonic Screech, or scatter the battlefield with its deadly Spore Mines. Face Your Friends On The Battlefield With live multiplayer available there’s no excuse not to take your friends to war.

Δημοσιεύτηκε από
Slitherine Ltd.
Αναπτύχθηκε από
Black Lab Games
Ημερομηνία κυκλοφορίας
2/12/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-2)
Πολλοί παίκτες online (2-2)
Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live

Πρόσθετα για αυτό το παιχνίδι