Unruly Heroes Windows 10
Unruly Heroes Windows 10

Unruly Heroes Windows 10

Magic Design Studios • Δράση και περιπέτεια • Παιχνίδια μάχης • Ηλεκτρονική αρένα μάχης για πολλούς παίκτες • Πλατφόρμας
19,99 €
Για ηλικίες από 7 ετών και άνω
PEGI 7
Ήπια βία, Φόβος

Απαιτείται συνδρομή Xbox για την αναπαραγωγή online παιχνιδιού με πολλούς παίκτες σε κονσόλα (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

The sacred scroll preserving harmony in our world has been torn up and scattered to the winds. Now, strange and terrifying creatures are sowing discord and chaos throughout the land. Inspired by the famous Chinese novel "Journey to the West," Unruly Heroes tells the adventure of four totally opposed, implausible heroes who must collect all the scroll fragments and travel to fantastical worlds to restore balance... or die trying! Set in lush, lively environments, the game is a playful version of the tale, and features a mix of jumping, climbing, unexpected challenges, and intense combat as you face a horde of enemies and memorable boss characters. During this odyssey, the gang has no choice but to join forces and finally understand what it takes to be a hero.

Δημοσιεύτηκε από

Magic Design Studios

Αναπτύχθηκε από

Magic Design Studios

Ημερομηνία κυκλοφορίας

23/1/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Υπολογιστής

Δυνατότητες

Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-4)
Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-4)
Πολλοί παίκτες online (2-4)
Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live