Toy Odyssey
Toy Odyssey

Toy Odyssey

Digital Smash • Δράση και περιπέτεια • Πλατφόρμας

Περιγραφή

Toy Odyssey is a Metroidvania style action-platformer that takes you back to a world made from the nightmares of your childhood. Join Brand, an action figure come to life. in his fight against the darkness to save his owner, Felix. Nightmares are only the start of his troubles. Brand needs to uncover the secrets of the house before it's too late. Explore the entire house, combat chaos, and save other toys in the battle against evil. Create a huge arsenal and upgrade any items you find. Build the ultimate bedroom fortress to keep the darkness at bay. Unravel the house's mysterious past, and learn to overcome all odds.

Δημοσιεύτηκε από

Digital Smash

Αναπτύχθηκε από

Hiker Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

21/9/2016

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Κλαμπ Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live