Ticket to Ride - France
Ticket to Ride - France

Ticket to Ride - France

Twin Sails Interactive • Δράση και περιπέτεια
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Για ηλικίες από 3 ετών και άνω
PEGI 3

Αλληλεπίδραση χρηστών, Αγορές εντός του παιχνιδιού

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Relive the construction of the first railway lines in France against a backdrop of impressionism and the Industrial Revolution. For years it was only possible to claim routes… But that's over now! Discover one of the most strategic maps in Ticket to Ride! Start by building your railway and then setting down your trains Place your rails over crossings to block the tracks and force your opponents to hit their brakes New Destinations cards: build rail tracks all the way to Switzerland, Italy and even Germany Make sure you don't give any other players the chance to take control of a route that you've painstakingly built… Bluff, deceive, and play your cards right in this expansion which is sure to shake up your habits.

Δημοσιεύτηκε από

Twin Sails Interactive

Αναπτύχθηκε από

Twin Sails Interactive

Ημερομηνία κυκλοφορίας

10/12/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • Υπολογιστής

Συνεργάζεται με