The Mummy Demastered

The Mummy Demastered

WayForwardΔράση και περιπέτειαΠλατφόρμας
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Βία

Περιγραφή

A powerful ancient evil has arisen, and the war to save humanity has begun! The Mummy Demastered throws you into a 16-bit-inspired battle against the undead in a 2D, nonlinear, action-packed adventure. As an elite agent in the monster-hunting Prodigium organization, you must use a variety of weapons, upgrades, and magical artifacts to defend mankind against the supernatural hordes of Princess Ahmanet. Your Prodigium teammates are already on the scene, but HQ lost contact with them hours ago; only by exploring tombs, forests, abandoned tunnels, and the cursed streets of London will you discover the fate of your allies. But beware - Ahmanet commands legions of zombies, insects, plague-ridden vermin, and worse... and if you're not careful, you'll be the next soul in Ahmanet's thrall. Key Features: - Stunning Retro-inspired graphics - Shoot-'em-up action mixed with exploration-based adventuring - An arsenal of weapons! Use grenades, an assault rifle, a flamethrower, and more! - Battle a variety of horrifying enemies and bosses! - Discover and collect 50 hidden relics

Δημοσιεύτηκε από

WayForward

Αναπτύχθηκε από

WayForward

Ημερομηνία κυκλοφορίας

10/24/2017

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Xbox Live