The Lucid Dreamer Bundle
The Lucid Dreamer Bundle

The Lucid Dreamer Bundle

Frogwares • Δράση και περιπέτεια
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Για ηλικίες από 18 ετών και άνω
PEGI 18
Ακραία βία

+Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής.

Περιγραφή

Sherlock Holmes Chapter One + The Sinking City Bundle Use your mind to investigate and your willpower to resist madness. Get a taste of two different sides of detective work! In the role of young Sherlock Holmes, use steely logic, powers of deduction, and encyclopedic forensics skills to crack even the most intricate crimes. And as Charles Winfield Reed, a retired US Navy sailor and World War I veteran who had to become a private eye, solve the mystery of the cryptic flood and face the madness that emanates from other worlds. Sherlock Holmes Chapter One (Xbox Series X|S only): Story-driven detective thriller about young Sherlock Holmes's adventures on an exotic and dangerous island in the Mediterranean where he strives to unravel the mystery behind his mother’s death. Interrogations, chases, combat, weapons, conspiracies, truth and lies dilemmas, different Jon, and psychological drama. It’s up to you to decide whether uncovering the truth will do more harm than good, and how that will shape the man you’ll become. The Sinking City (Xbox Series X|S only): An adventure-investigation game set in an open world inspired by the universe of H.P. Lovecraft, the master of Horror. East Coast of the United States, the 1920s, the half-submerged city of Oakmont is engulfed by an eery supernatural presence. You're a private investigator, and you have to uncover the truth of what has possessed the city… corrupted the minds of its inhabitants... and yours. Embrace the fear of the unknown. Be prepared for deep-dive interrogation, an immersive environment, and chthonic madness. On which side of justice will you stand? And where will your mind take you?

Δημοσιεύτηκε από

Frogwares

Αναπτύχθηκε από

Frogwares

Ημερομηνία κυκλοφορίας

12/5/2022

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • 4K Ultra HD
  • Ένας παίκτης
  • 60 fps +
  • Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
  • Xbox Live