Support Engineer & Gold
Support Engineer & Gold

Support Engineer & Gold

505 Games • Στρατηγική • Προσομοίωση
6,99 €
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Battle Islands Support Engineer plus 1000 Gold (Premium Currency) Purchase this great-value bundle of a Support Engineer and Gold. Boost production of buildings and defense while filling your treasury.

Δημοσιεύτηκε από
505 Games
Αναπτύχθηκε από
DR Studio LTD
Ημερομηνία κυκλοφορίας
16/12/2015

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Συνεργάζεται με