Real Farm - Gold Edition

Real Farm - Gold Edition

SOEDESCO • Προσομοίωση

+Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής.

Περιγραφή

Pull on your boots, fire up your tractor, and start your ‘Real Farm’. Go from farmhand to agricultural A-list in career mode, or cultivate the role of an established farmer in free mode. With two maps, you get to explore the American -and West European country side. Acquire land, manage staff, crops and animals, and drive powerful farm vehicles while you grow your reputation as you go. The Gold Edition includes: Both the Potato pack & Grünes Tal map DLCs Optimized gameplay with improved graphics and frame rates Various quality of life improvements, including a completely new AI and a UI/UX overhaul Re-polished game mechanics and a smooth farming experience

Δημοσιεύτηκε από

SOEDESCO

Αναπτύχθηκε από

SOEDESCO

Ημερομηνία κυκλοφορίας

6/23/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Ένας παίκτης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Xbox Live

Πρόσθετα για αυτό το παιχνίδι