Real Farm - Gold Edition
Real Farm - Gold Edition

Real Farm - Gold Edition

SOEDESCO • Προσομοίωση
29,99 €

+Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής.

Σε αυτό το πακέτο

Περιγραφή

Pull on your boots, fire up your tractor, and start your ‘Real Farm’. Go from farmhand to agricultural A-list in career mode, or cultivate the role of an established farmer in free mode. With two maps, you get to explore the American -and West European country side. Acquire land, manage staff, crops and animals, and drive powerful farm vehicles while you grow your reputation as you go. The Gold Edition includes: Both the Potato pack & Grünes Tal map DLCs Optimized gameplay with improved graphics and frame rates Various quality of life improvements, including a completely new AI and a UI/UX overhaul Re-polished game mechanics and a smooth farming experience

Δημοσιεύτηκε από
SOEDESCO
Αναπτύχθηκε από
SOEDESCO
Ημερομηνία κυκλοφορίας
23/6/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Xbox Live

Πρόσθετα για αυτό το παιχνίδι