Obey Me: Complete Edition
Obey Me: Complete Edition

Obey Me: Complete Edition

Blowfish Studios • Δράση και περιπέτεια
Για ηλικίες από 18 ετών και άνω
PEGI 18
Ακραία βία, Έντονη φρασεολογία

Αγορές εντός του παιχνιδιού

+Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής.

Περιγραφή

Obey Me is a frantic 3D Brawler that revolves around a duo of misfit demons as they fight hordes of mutants, hellish fiends and angelical contraptions alike. In a time and age much like our own, Heaven and Hell are locked in an eternal conflict where the souls of Mankind are at stake. Vanessa Held, a lowly Soul Huntress, and her Hellhound companion, Monty, could be the ones to tip the balance of the war with their own hands. Embark on a journey in city fraught with peril, slashing, kicking and biting your way through hordes of foes, consuming their souls to unlock new combos, skills and transformations. The complete edition includes all downloadable content released for the game in the one package!

Δημοσιεύτηκε από

Blowfish Studios

Αναπτύχθηκε από

Error 404 Game Studios

Ημερομηνία κυκλοφορίας

19/11/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-2)
  • 4K Ultra HD
  • Ένας παίκτης
  • Xbox One X Enhanced
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live