Just a Phrase by POWGI
Just a Phrase by POWGI

Just a Phrase by POWGI

Lightwood Games • Γρίφοι και κουίζ • Λέξεις
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Έξυπνη Παράδοση
Έξυπνη Παράδοση
1 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Έξυπνη Παράδοση
Έξυπνη Παράδοση
1 Υποστηριζόμενες γλώσσες

Περιγραφή

A hangman-style word game with a twist. One word in every phrase has been replaced by a homophone to make it tougher to deduce. Like NUCLEAR WAIST or STRIKE THE RIGHT CORD The new phrases sound familiar when read aloud, but have humorous or surreal new meanings.

Δημοσιεύτηκε από

Lightwood Games

Αναπτύχθηκε από

Lightwood Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

22/12/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • 4K Ultra HD
  • Ένας παίκτης
  • Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
  • Έξυπνη παράδοση
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live