Indie darling Bundle vol. 2
Indie darling Bundle vol. 2

Indie darling Bundle vol. 2

Digerati • Δράση και περιπέτεια
Για ηλικίες από 16 ετών και άνω
PEGI 16
Έντονη βία

Περιγραφή

Enjoy three indie favourites from Digerati! This bundle contains Bleed 2, Slayaway Camp: Butcher’s Cut, and The Aquatic Adventure of the Last Human. Bleed 2: A furiously fun and fast-paced run-and-gun arcade action game, Bleed 2 welcomes back pink-haired heroine Wryn, the world’s greatest – and only remaining – hero, as she fights to defend the globe from an invading force of villains. Slayaway Camp: Butcher’s Cut: A killer puzzle game and darkly comic homage to 80s horror movies where you control Skullface, a homicidal slasher hell-bent on revenge. The Aquatic Adventure of the Last Human: Explore the ruins of humanity in this mesmerising underwater action-adventure. Discover thriving wildlife, encounter monstrous beasts, and let curiosity guide you through an inevitable voyage of extinction.

Δημοσιεύτηκε από

Digerati

Αναπτύχθηκε από

Ian Campbell / Blue Wizard Digital / YCJY / Stage Clear Studios

Ημερομηνία κυκλοφορίας

6/2/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-2)
  • Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-2)
  • Ένας παίκτης
  • Κοινή χρήση/διαχωρισμός οθόνης
  • Xbox Live