Horatio Goes Snowboarding
Horatio Goes Snowboarding

Horatio Goes Snowboarding

Eastasiasoft Limited • Δράση και περιπέτεια • Αθλητισμός
6,99 €
10 Υποστηριζόμενες γλώσσες
10 Υποστηριζόμενες γλώσσες

Περιγραφή

Hire a board, get to the chopper and hit the slopes for endlessly replayable snowboarding action! Paying homage to classic skiing and winter sports action of the past, Horation Goes Snowboarding is an arcade-inspired experience that’s straightforward and addictive, purely focused on thrilling gameplay without a story or complex mechanics to weigh it down! Start every run with a bunch of money and the urge to snowboard, then hire a board and head to the waiting chopper while avoiding traffic along the way. Once you’re airlifted the top of a mountain, it’s time to start your chaotic descent! Courses are randomly generated to keep things interesting every time you play, and obstacles get increasingly tricky as you progress! Move your board left and right as you plunge downhill, racking up points by going through slalom gates and adding to your score multiplier as long as you don’t miss any. But watch out for the yeti! If you wipe out on the slopes, you’ll have to pay hospital fees, and running out of money means game over. It’s an endless cycle of snowy score attack fun, topped off with leaderboards to prove you’re the raddest boarder on the mountains!

Δημοσιεύτηκε από
Eastasiasoft Limited
Αναπτύχθηκε από
Eastasiasoft Limited, Infinite State Games Ltd.
Ημερομηνία κυκλοφορίας
22/12/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Ένας παίκτης
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Έξυπνη παράδοση
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live