Fluffy Cubed
Fluffy Cubed

Fluffy Cubed

QUByte Interactive • Οικογένεια και παιδιά • Γρίφοι και κουίζ
2 Υποστηριζόμενες γλώσσες
2 Υποστηριζόμενες γλώσσες

Περιγραφή

Fluffy Cubed is a minimalist puzzle game where the mechanics are inspired by the famous Sokoban genre, of Japanese origin. In this game, you play a kitten in the shape of a cube that must move the boxes to their places. But is not that simple, you'll need to analyze well your movements to make sure that the boxes will no get trapped. The interface is simple, cute and you don't have to worry getting only one way to solve them, because there is many ways to complete the levels.

Δημοσιεύτηκε από

QUByte Interactive

Αναπτύχθηκε από

Naoka Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

2/17/2022

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Ένας παίκτης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live