Dungeon of the Endless
Dungeon of the Endless

Dungeon of the Endless

SEGA Europe Ltd • Άλλα • Στρατηγική • Προσομοίωση
11,99 €
4 Υποστηριζόμενες γλώσσες
4 Υποστηριζόμενες γλώσσες
PEGI 7
PEGI 7
Ήπια βία

Απαιτείται συνδρομή Xbox για την αναπαραγωγή online παιχνιδιού με πολλούς παίκτες σε κονσόλα (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Dungeon of the Endless is a Rogue-Like Dungeon-Defense game, in which the player and their team of heroes must protect the generator of their crashed ship while exploring an ever-expanding dungeon, all while facing waves of monsters and special events as they try to find their way out...

Δημοσιεύτηκε από
SEGA Europe Ltd
Αναπτύχθηκε από
Amplitude Studios
Ημερομηνία κυκλοφορίας
16/3/2016

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Co-op online (2-4)
Πολλοί παίκτες online (2-4)
Xbox Live