Dungeon of the Endless
Dungeon of the Endless

Dungeon of the Endless

SEGA Europe Ltd • Άλλα • Στρατηγική • Προσομοίωση
4 Υποστηριζόμενες γλώσσες
4 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για ηλικίες από 7 ετών και άνω
PEGI 7
Ήπια βία

Το online παιχνίδι με πολλούς παίκτες σε κονσόλα απαιτεί Xbox Game Pass Ultimate ή Xbox Live Gold (η συνδρομή πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Dungeon of the Endless is a Rogue-Like Dungeon-Defense game, in which the player and their team of heroes must protect the generator of their crashed ship while exploring an ever-expanding dungeon, all while facing waves of monsters and special events as they try to find their way out...

Δημοσιεύτηκε από

SEGA Europe Ltd

Αναπτύχθηκε από

Amplitude Studios

Ημερομηνία κυκλοφορίας

16/3/2016

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Co-op online (2-4)
  • Πολλοί παίκτες online (2-4)
  • Xbox Live