Dragon's Lair Trilogy
Dragon's Lair Trilogy

Dragon's Lair Trilogy

Digital Leisure Inc. • Δράση και περιπέτεια • Κλασικά
19,99 €
PEGI 7
PEGI 7
Φόβος, Ήπια βία

Περιγραφή

In Dragon's Lair, you play the heroic Dirk the Daring, a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon! Space Ace will have you take control of Ace - Defender of justice, truth, and the planet Earth! Ace is being attacked by the evil Commander Borf. Struggle with Dexter to regain his manhood. Destroy the Infanto-Ray. Defeat the evil Borf! Be valiant space warrior, the fate of Earth is in your hands! Dragon’s Lair II: Time Warp once again has you leading Dirk on a perilous quest! Spirited away to a wrinkle in time by the evil wizard Mordroc, Princess Daphne will be forced to marry the wicked Mordroc unless Dirk can save her. Once the casket of doom has opened, Mordroc will place the death ring upon Daphne’s finger in marriage, and she will be lost forever in the Time Warp.

Δημοσιεύτηκε από
Digital Leisure Inc.
Αναπτύχθηκε από
Digital Leisure Inc.
Ημερομηνία κυκλοφορίας
17/5/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live