Disney Infinity 3.0 Edition
Disney Infinity 3.0 Edition

Disney Infinity 3.0 Edition

Disney Interactive • Δράση και περιπέτεια • Οικογένεια και παιδιά
Για ηλικίες από 7 ετών και άνω
PEGI 7
Φόβος, Βία

Το online παιχνίδι με πολλούς παίκτες σε κονσόλα απαιτεί Xbox Game Pass Ultimate ή Xbox Game Pass Core (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

"Do you already own Disney Infinity 1.0 or 2.0 and want to play Disney Infinity 3.0? Bring on the adventure! You can purchase the Disney Infinity 3.0 Video Game Software as a digital download and immediately unlock the Disney Infinity 3.0 Toy Box. Create stories and fun-filled adventures featuring all-new characters and powers! This purchase includes the Disney Infinity 3.0 Video Game Software only. Please note, a platform compatible Disney Infinity Base and a minimum of 1 Disney Infinity Figure is required to play. The Disney Infinity Base is available in prior Disney Infinity Starter Packs or Disney Infinity 2.0 Toy Box Combo Packs only. For more details on Disney Infinity Base compatibility, please visit Disney.com/Infinity. Mix, match and mash up characters and worlds in the 3.0 Toy Box to create any adventure you can imagine. Use the new Creator tool to quickly build your worlds with ease. Create and share Toy Boxes online. Connect your Toy Box creations with friends. Expand your fun-filled adventures and unlock additional content with Disney Infinity 3.0 Play sets, Figures and Power Discs. Items sold separately. 3.0 Play sets - Unlock new fun-filled adventures and action-packed missions! Power Discs - Unlock team attacks, gadgets, power-ups, costumes and more! All Disney Infinity Figures, Disney Infinity Power Discs and Disney Infinity 3.0 Play sets work with the Disney Infinity 3.0 Video Game Software. Visit Disney.com/Infinity for more details"

Δημοσιεύτηκε από

Disney Interactive

Αναπτύχθηκε από

Avalanche Software

Ημερομηνία κυκλοφορίας

28/8/2015

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-4)
  • Co-op online (2-4)
  • Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-2)
  • Πολλοί παίκτες online (2-4)
  • Xbox Live